۲۳۵۵
۰
۱۳۸۴/۷/۲۶

بدون تصویر

مصادر السيرة النبوية و تقويمها

پدیدآور: فاروق حمادة

معرفی کتاب

دکتر فاروق حماده از نويسندگان آثار حديثي و تاريخي دانشگاه رباط در کشور مغرب است که تاکنون دهها اثر از وي منتشر شده و تعداد زيادي پايان نامه هاي دانشگاهي را راهنمايي کرده است.
چاپ سوم کتاب مصادر السيره النبويه که با اضافات و اصلاحات فراوان در سال جاري نشر شده، يکي از آثاري است که توانسته است با روش هاي تازه علمي در باب منابع سيره قلم پردازي کرده و تاريخچه اين قبيل نوشته ها را در ميان ساير متون اسلامي به دست دهد.
اين اثر مانند کتابشناسي هاي معمولي نيست که در حال حاضر نگارش آنها در کشور ما رايج شده و غير از نام کتاب و توضيح چند سطري در باره آن نشانگر هيچ نوع نگرشي در تبيين تاريخ آن علم يا شعبه علمي نيست. متاسفانه آن قبيل آثار کتابشناسي چندان به وفور شده و بي خاصيت که خود نشان دهنده نوعي انحطاط در اين رشته علمي يعني کتابشناسي است که بايد سبب پيشرفت در آن علم باشد.
مولف در باب اول کتاب مصادر اصلي را در هشت بخش تقسيم کرده است:
قرآن
کتب حديث
کتب شمائل
کتب دلائل
کتب مغازي و سير
کتابهاي تاريخ حرمين
تواريخ عمومي
کتابهاي ادب و لغت
در بخش قرآن، فهرستي از نمونه آياتي که مي تواند در شناخت سيره نبوي به کار آيد به دست داده است.
در بخش حديث هم به طور مختصر و نه چندان عميق فهرستي از فصولي که در کتابهاي حديثي مي تواند به شناخت سيره کم کند ارائه شده است.
در ادامه فهرستي از کتابهاي شمائل و اهميت آنها ارائه شده و علاوه بر کتابهايي که موجود است فهرستي از کتابهاي مفقود هم که بخش ها و نقلهايي از آنها در ساير متون باقي مانده ارائه شده است. اين رويه که در بخش هاي بعدي هم تکرار شده روشي سودمند و مفيد براي نشان داده سابقه اين دانش و تحولاتي است که براي مثال در همين دانش شمائل النبي صورت گرفته است.
بخش دلائل که اشاره به کتابهايي است که نگاه معجزه اي به سيره نبوي دارد مفصل تر است و دليلش هم اين که آثار زيادي در اين زمينه از قرن سوم و بيشتر از قرن پنجم به بعد نوشته شده که دلائل النبوه بيهقي و ابونعيم اصفهاني از آن جمله است.
مفصل ترين بخش کتابهاي مغازي و سير است که وي به مانند ديگران سيره نويسي را از همان قرن اول آغاز کرده و سيره نويسان نخست که محدثاني بودند که اخبار سيره را بيش از ساير اخبار نقل مي کردند فهرست کرده است. طبعا در اين زمينه کتابها و آثار زيادي نوشته شده اما مولف اين کتاب هم سعي کرده تا بر همه آن مطالب مروري داشته باشد و دانشجويان را در جريان آنچه در اين باب گفته شده قرار دهد. با توجه به مطالب اين بخش مي توان گفت که مطالب ياد شده در حد دانشجويان کارشناسي و ارشد بسيار مفيد و سودمند است و به رغم آن که در فارسي نوشته هايي در اين زمينه وجود دارد ترجمه اين اثر مي تواند گامي در جهت تقويت دانش سيره نگاري در زبان فارسي شود.
در باب دوم مولف مروري بر برخي از کتابهاي درجه دوم اما با اهميت کرده است.
الشفا بتعريف حقوق المصطفي
عيون لااثر في فنون المغازي و السير
سيره نبويه ابن کثير که بخشي از البدايه و النهايه است
زاد المعاد في هدي خير العباد
سيره نبويه ذهبي که بخشي از تاريخ الاسلام است
سيره نبويه مغلطاي که نامش الاشاره الي سيره المصطفي و تاريخ من بعده من الخلفاء است.
امتاع الاسماع مقريزي
سبل الهدي و الرشاد يک دايره المعارف در سيره نبوي است.
نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

مفهوم خانه در اصفهان دوره صفوی

مفهوم خانه در اصفهان دوره صفوی

ساینا محمدی خبازان

این نوشتار با تمرکز بر روی معماری یکی از دوره های طلایی ایران پس از اسلام- اصفهان عصر صفوی - به شنا

دانشگاه ها در قرون وسطی

دانشگاه ها در قرون وسطی

ژاک ورژه

کتابی که پیش رو دارید، اثری موجز ولی جامع از سیرتحول شکل گیری دانشگاه ها درغرب از ابتدای قرن سیزدهم

منابع مشابه بیشتر ...

مطالعات تمدنی: تحلیل نظری و تاریخی پیرامون مؤلفه های فرهنگ و تمدن اسلامی (2 جلدی)

مطالعات تمدنی: تحلیل نظری و تاریخی پیرامون مؤلفه های فرهنگ و تمدن اسلامی (2 جلدی)

سیدحسین حسینی

تمدن سازی مستلزم تمدن پژوهی است و امروزه فرهنگی که به سمت تمدن سازی حرکت نکند، قابلیت جامه سازی خود

کارنامه سیاسی فرهنگی محمدعلی فروغی

کارنامه سیاسی فرهنگی محمدعلی فروغی

سید بهرام موسوی

این کتاب در چهار فصل و یک ضمیمه شامل ساختار اجتماعی ایران و زمینه‌های پیدایی جریان روشنفکری در عصر ق