۱۹۲۰
۰
۱۳۸۵/۷/۳
تاريخ تبريز به روايت سکه (و ضمائم)

تاريخ تبريز به روايت سکه (و ضمائم)

پدیدآور: سيد جمال ترابي طباطبائي

معرفی کتاب

استاد سيد جمال ترابي طباطبائي عمر خودشان را وقف تاريخ تبريز و آن نواحي کرده اند و اکنون هم کاري درخور و عالي در باره تاريخ تبريز بر اساس سکه هاي برجاي مانده از ادوار مختلف تاريخي به دست داده اند. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

در ميان تواريخي که براي شهرها يا دولت ها نوشته مي شود، تاريخ نويسي بر اساس سکه، يکي از بهترين، دقيق ترين و کم عيب ترين تواريخ است. دليلش هم آن است که نام امرا و شاهان و سنوات زندگي آنان و نيز شعارهاي حک شده روي سکه دقيقا همان چيزي است در واقع وجود داشته است.

اکنون تاريخ تبريز را که سالها در ادوار مختلف دارالسلطنه ايران بوده ، بر اساس سکه در اختيار داريم و بايد از پديد آوردنده آن متشکر باشيم.

فصل هاي کتاب عبارتند از:

فصل اول: وجه تسيمه تبريز و ضرابخانه هاي موجود در اين شهر، تبريز بعد از مسيح و تبريز قبل از اسلام.

فصل دوم: دوره سلجوقيان، خوارزمشاهيان، اتابکان و ...

فصل سوم: از مغول تا تا ملک اشرف چوپاني

فصل چهارم: ايلخانان دست نشانده

فصل پنجم: شيخ حسن بزرگ جلاير تا پايان جلايريان

فصل ششم: قراقويونلوها

فصل هفتم: تيموريان

فصل هشتم: آق قويونلوها

فصل نهم: صفويان

فصل دهم: افاغنه

فصل يازدهم: افشاريان

فصل دوازدهم: زنديه

فصل سيزدهم: قاجاران

فصل چهاردهم: ضميمه (در علت انتخاب تبريز توسط خارجيان براي سکونت).

فصل پانزدهم: تصاويري از سيل تبريز و..

فصل شانزدهم: سلطنت ابوسعيد بهادرخان

فصل هفدهم جريان سيل سال 1313 ش و خرابي هاي ناشي از آن.

در اين کتاب تصاوير سکه ها بسيار عالي چاپ شده و در بسياري از موارد دقيقا قابل خواندن است.

سکه هاي شيعي از دوره قراقويونلوها در اين کتاب آمده که جالب توجه است.

از دوره الجايتو هم سکه هاي دوازده امامي  در اين کتاب عرضه شده است (ص33)

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

چاپ سنگی فارسی از نگاه شرق شناسان: هشت مقاله درباره تاریخچه چاپ سنگی فارسی

چاپ سنگی فارسی از نگاه شرق شناسان: هشت مقاله درباره تاریخچه چاپ سنگی فارسی

نویسندگان

کتاب حاضر، که مجموعه ای از مقالات و تتبعات ایران شناسان در باب چاپ و چاپخانه و به ویژه چاپ سنگی و تا

اندیشوران شیعی و عرفان ابن عربی

اندیشوران شیعی و عرفان ابن عربی

حسین شکرآبی

عرفان ابن عربی، اگرچه در مغرب اسلامی تکون یافت، اما در شرق جهان اسلام، رواج بیشتری پیدا کرد. ابن عرب

منابع مشابه بیشتر ...

تاریخ مختصر دولت قدیم روم

تاریخ مختصر دولت قدیم روم

محمدعلی فروغی

فروغی سیاست مردی است که از چهره‌های ادبی و آگاه جامعه محسوب می‌شده و همچنین دخالت مستقیم در تغییر سل

تاریخ نان در ایران

تاریخ نان در ایران

ویلم فلور

کتاب حاضر اثری ارزشمند از نویسنده به عنوان یک ایران شناس هلندی است. در این کتاب تاریخچه و جنبه های گ