۱۵۱۸
۰
۱۳۸۴/۳/۱

بدون تصویر

فصلنامه مطالعات تاريخي دفتر پنجم

پدیدآور: مولفان

معرفی کتاب

پنجمين شماره فصلنامه مطالعات تاريخي که از طرف موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي منتشر مي شود، به بازار مجلات عرضه شد.
اين شماره محتوي چندين مقاله است و طبق معمول مقالات آن در حوزه تاريخ معاصر ايران مي باشد.
حسين علاء نخستين مقاله از يحيي آريابخشايش است که در باره زندگي نامه حسين علا از نخست وزيران روزگار پهلوي است. در اين مقاله به تفصيل از مناصب اداري و تلاش هاي سياسي و فرهنگي او سخن گفته شده و مروري بالنسبه جامع بر فعاليت ها او طي چند دهه صورت گرفته است.
حسنعلي منصور دومين مقاله اين مجموعه است که توسط ابراهيم ذوالفقاري نوشته شده و شرح حال منصور از ابتدا تا کشته شدن وي توسط موتلفه مي باشد.
اتحاديه مسلمين مقاله اي است از حميد کرمي پور. اتحاديه مسلمين از تشکل هاي مذهبي سياسي دهه بيست و سي است که نشريه مسلمين را هم منتشر مي شد. اين مقاله بر اساس متن صورت جلسات داخلي اتحاديه مسلمين که خوشبختانه بر جاي مانده تدوين شده است.
پرونده کتب مضره ديني مروري است بر آثاري است که در دوره پهلوي با مخالفت دستگاه سانسور قرار گرفت. فهرست اين کتابها مي تواند روشنگر بسياري از نکات باشد.
جاسوسان کا گ ب در ايران عنوان مقاله ديگري است که ادامه دو مقاله ديگراز شماره هاي پيشين است. ين مقاله در باره سعادتي عضو سازمان مجاهدين خلق است که در سال 58 به اتهام جاسوسي براي روسيه دستگير شد و سپس اعدام گرديد. در اين مقاله از پرونده سعادتي استفاده شده است.
يادداشتهاي حسين ممتاز بخش ديگري از اين مجله را تشکيل مي دهد. بخش هايي از اين يادداشتها سالها پيش در کتاب دوم مطالعات سياسي منتشر شده بود. اين خاطرات مربوط به دوره رضا شاه و از سالهاي 1310 تا 1314 است.
اين هفته تهران عنوان مجله است که زمان شاه انتشار مي يافت. در اين مقاله مروري بر شکل گيري اين مجله واسناد مربوط به آن صورت گرفته است.
چهار ديدار در باره خطر کمونيسم شرح چهار ديدار تيسمار ناصر مقدم با مقامات سيا در باره خطر کمونيسم در ايران است.
نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

مفهوم خانه در اصفهان دوره صفوی

مفهوم خانه در اصفهان دوره صفوی

ساینا محمدی خبازان

این نوشتار با تمرکز بر روی معماری یکی از دوره های طلایی ایران پس از اسلام- اصفهان عصر صفوی - به شنا

دانشگاه ها در قرون وسطی

دانشگاه ها در قرون وسطی

ژاک ورژه

کتابی که پیش رو دارید، اثری موجز ولی جامع از سیرتحول شکل گیری دانشگاه ها درغرب از ابتدای قرن سیزدهم

منابع مشابه بیشتر ...

مطالعات تمدنی: تحلیل نظری و تاریخی پیرامون مؤلفه های فرهنگ و تمدن اسلامی (2 جلدی)

مطالعات تمدنی: تحلیل نظری و تاریخی پیرامون مؤلفه های فرهنگ و تمدن اسلامی (2 جلدی)

سیدحسین حسینی

تمدن سازی مستلزم تمدن پژوهی است و امروزه فرهنگی که به سمت تمدن سازی حرکت نکند، قابلیت جامه سازی خود

کارنامه سیاسی فرهنگی محمدعلی فروغی

کارنامه سیاسی فرهنگی محمدعلی فروغی

سید بهرام موسوی

این کتاب در چهار فصل و یک ضمیمه شامل ساختار اجتماعی ایران و زمینه‌های پیدایی جریان روشنفکری در عصر ق

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

چهارده سفرنامه حج قاجاری دیگر / به کوشش رسول جعفریان

چهارده سفرنامه حج قاجاری دیگر / به کوشش رسول جعفریان

مولفان

پس از چاپ مجلدات هشتگانه «سفرنامه های حج قاجاری»، چهارده سفرنامه دیگر به مرور تصحیح شد که اینک در ای

سیره و زمانه امام کاظم علیه السلام ( 2 ج)

سیره و زمانه امام کاظم علیه السلام ( 2 ج)

مولفان

مجموعه مقالاتی است در باره زندگی و زمانه و شخصیت امام کاظم علیه السلام