۱۳۸۵
۰
۱۳۸۵/۶/۴
تبار شناسي هويت جديد ايراني (عصر قاجاريه و پهلوي اول)

تبار شناسي هويت جديد ايراني (عصر قاجاريه و پهلوي اول)

پدیدآور: محمد علي اکبري

معرفی کتاب

اين کتاب به بررسي هويت جديد ايراني مي پردازد. عصر جديد نيز در نظر مولف، دوره قاجاريه و پهلوي اول است. مولف در باره هويت ايراني معتقد است: «به يقين هويت ايراني پديده اي دامن گستر در تاريخ ايران زمين است، ولي آنچه از آن تحت عنوان هويت ملي ايرانيان ياد مي شود، بي گمان پديده نوظهوري است که محصول قرار گرفتن ايران در پهنه مناسبات عصر مدرن است». (ص هشت مقدمه)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مولف هدف خود را در انجام اين تحقيق چنين بيان مي کند: « از آن جا که موضوع هويت و به خصوص هويت عام اجتماعي يا هويت ملي، يکي از مهم ترين مسائل امروز ايران و ايرانيان است، و بر ساختن هويت جديد ايراني لازمه زندگي در روزگار حاضر تلقي مي شود، ناگزير مي بايست کار را از سرچشمه آغاز کرد و روندهاي تاريخي تاسيس هويت جديد ايراني را به دقت دنبال کرد».(همان)

از ديدگاه مولف هويت ملي ايرانيان با ورود ايران به دوران تجدد مطرح شده و اين دوران از عصر قاجاريه شروع مي شود. وي سرچشمه را همين دوران مي داند. مولف ظهور اوليه هويت ايراني را در زمان ساسانيان مي داند که پس از آن نيز در دوره تاريخ اسلامي نيز به اشکال گوناگون وجود داشت و سپس بار ديگر در قرن سيزدهم بروز يافته است.

مولف معتقد است: « اين اصل که هويت فرآورده اي تاريخي است و مرتبا باز تاسيس مي شود، يکي از پايه هاي نظري بحث را تشکيل مي دهد. از اين رو تاريخ هويت ها، گذشت منها و ماهاي پيوسته و ثابتي در تاريخ نيست. پژوهنده در اين جستار تاريخي، خود را ملتزم به منطق کار مورخانه مي داند، و از اصل عدم تداوم تاريخي رويدادها تبعيت مي کند. عدم تداوم تاريخي رويدادها بدان معنا است که تداوم تاريخي ميان موقعيت هاي متفاوت حصولي نيست و هر موقعيتي بايد جداگانه بررسي و معرفي شود».

نويسنده در ادامه معتقد است: «ايرانيت جديد و يا هويت ملي ايراني نيز از همين قاعده پيروي مي کند».

اما قضاوت درباره اين کتاب و ديدگاه هايش بر عهده متخصصين فن است که بايد نظر بدهند.

فصل هاي کتاب به ترتيب زير است:

فصل اول: صورت بندي هويت هاي جمعي ايرانيان در آغاز عصر قاجار

فصل دوم: ظهور گفتارهاي جديد ايراني

فصل سوم: جنبش مشروطيت و تاسيس هويت جديد ايراني

فصل چهارم: تاثر تحولات عصر مشروطيت بر وضع ايرانيت جديد

فصل پنجم: ايران پس از جنگ؛ تحول در گفتمان اصلاحات و ايرانيت جديد

فصل ششم: پيدايش دولت مطلقه مدرن ايراني

فصل هفتم: دولت مطلقه مدرن ايراني؛ پروژه تجدد و هويت سازي ملي

فصل هشتم: روش ها و رويه هاي دولت مطلقه پهلوي در پروژه هويت سازي ملي

 

عليرضا اباذري

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

چاپ سنگی فارسی از نگاه شرق شناسان: هشت مقاله درباره تاریخچه چاپ سنگی فارسی

چاپ سنگی فارسی از نگاه شرق شناسان: هشت مقاله درباره تاریخچه چاپ سنگی فارسی

نویسندگان

کتاب حاضر، که مجموعه ای از مقالات و تتبعات ایران شناسان در باب چاپ و چاپخانه و به ویژه چاپ سنگی و تا

اندیشوران شیعی و عرفان ابن عربی

اندیشوران شیعی و عرفان ابن عربی

حسین شکرآبی

عرفان ابن عربی، اگرچه در مغرب اسلامی تکون یافت، اما در شرق جهان اسلام، رواج بیشتری پیدا کرد. ابن عرب

منابع مشابه بیشتر ...

تاریخ مختصر دولت قدیم روم

تاریخ مختصر دولت قدیم روم

محمدعلی فروغی

فروغی سیاست مردی است که از چهره‌های ادبی و آگاه جامعه محسوب می‌شده و همچنین دخالت مستقیم در تغییر سل

تاریخ نان در ایران

تاریخ نان در ایران

ویلم فلور

کتاب حاضر اثری ارزشمند از نویسنده به عنوان یک ایران شناس هلندی است. در این کتاب تاریخچه و جنبه های گ