۱۴۱۵
۰
۱۳۸۵/۴/۱۳
مفهوم کلي تاريخ

مفهوم کلي تاريخ

پدیدآور: آر. جي . کالينگوود

معرفی کتاب

در باره علم تاريخ يا فلسفه تاريخ و اين که اين دانش چگونه دانشي است آثار و نوشته ها در فارسي اندک است. برخي از نوشته بيروني به فارسي درآمده و اين بحث را تا حدودي به جلو برده است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

کتاب مفهوم کلي تاريخ از کالينگوود يکي از اين آثار است که به تازگي به فارسي ترجمه شده و پس از يک مقدمه مفيد و گويا، به بيان تطوري که در مفهوم تاريخ يا فلسفه تاريخ در ادوار مختلف پديد آمده، پرداخته است.

به نوشته وي، کلمه فلسفه تاريخ را ولتر ابداع کرد و مقصودش نوعي تاريخ انتقادي بود که به جاي نقل صرف، مورخ از انديشه هاي خود هم در بررسي تاريخ استفاده کند.

هگل در مرحله بعد کلمه فلسفه تاريخ را به کار بست و اين بار مفهوم جديي از آن ارائه داد که مقصودش تاريخ کل دنيا و جهان بود. بعد از آن در قرن نوزدهم پوزيتيويستها يا اثبات گرايان مفهوم فلسفه تاريخ را به معناي سومي به کار بردند که کشف قوانين کلي حاکم بر تاريخ بسان ديگر علوم طبيعي بود.

از نظر کالينگوود فلسفه تاريخ کنش ميان ذهن مورخ با گذشته يعني آن چيزي است که با تسامح آن را تاريخ مي گوييم. اين مفهوم جزئي از معناي کلي فلسفه است که کارش به بررسي وضعيت انديشه در ارتباط با موضوع مورد شناخت است اکه البته در تاريخ اين موضوع همان گذشته است نه چيز ديگر. فيلسوف تاريخ به نظام معرفتي ذهن مورخ در ارتباط با گذشته توجه دارد. توجه فلسفي به دانش تاريخ به عنوان بخشي از انديشه که متفاوت از ديگر علوم است از قرن هيجدهم آغاز شده است. انديشه تاريخي با موضوعي خاص، ويژگي هاي تاريخي خاص خود را دارد.

کالينگوود در ادامه در همين مقدمه به بحث کوتاه از ماهيت، موضوع، روش و ارزش تاريخ مي پردازد و براي هر کدام يک تعريف عمومي و مقبول ارائه مي دهد. اما ماهيت تاريخ اين است که تاريخ نوعي تحقيق و پژوهش است. تا اينجا مورد قبول است. موضوع تاريخ اين که تاريخ علم کرده هاست. سير تاريخ چگونه است؟ پاسخ اين که تاريخ با تفسير مدارک پيش مي رود. سؤال آخر اين که سرانجام، تاريخ براي چيست؟ پاسخ وي آن است که تاريخ براي خودشناسي انسان است.

وي سپس شرح مي دهد که در چهار فصل نخست کتاب خود دنبال پاسخ دادن به اين پرسش است که علم تاريخ طي چهارهزار سال گذشته چگونه پديد آمده است.

اما فصل هاي کتاب

فصل اول: تاريخ نگاري يوناني – رومي (اسطوره و تاريخ يزدان سالار، آفرينش تاريخ علمي به دست هرودت، گرايش ضد تاريخي انديشه ي يوناني، روش تاريخي يوناني و محدوديت هاي آن، هرودوت و توسيديد، دوره هلنيستي، پليب، ليوي و تاکيتوس، سرشت تاريخنگاري يوناني – رومي)

فصل دوم: تأثير مسيحيت (خمير مايه ي ايده هاي مسيحي، مشخصه هاي تاريخنگاري مسيحي، تاريخ نگاري قرون وسطي، مورخان رنسانس، دکارت، تاريخگاري دکارتي، مکتب ضد دکارتي، روشنگري، ماهيت علم آدمي)

فصل سوم: در آستانه تاريخ علمي (مکتب رمانتيک، هردر، کانت، شيلر، فيخته، شلينگ، هگل، هگل و مارکس، اثبات گرايي)

فصل چهارم: تاريخ علمي (انگلستان، آلمان، فرانسه، ايتاليا)

فصل پنجم ه خاتمه هم هست در باره عناويني چون ماهيت آدمي و تاريخ آدمي، تخيل تاريخي، مدرک تاريخي، تاريخ به عنوان بازآفريني تجربه گذشته، بن مايه هاي تاريخ، تاريخ و آزادي است.

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

بررسی تاریخ اسلام در حوزه اقیانوس هند و جنوب شرقی آسیا

بررسی تاریخ اسلام در حوزه اقیانوس هند و جنوب شرقی آسیا

مریم پویا

مطالعات هند طبیعت میان رشته ای دارد و بر همین اساس از حوزه های مختلف علوم انسانی در تدوین این کتاب ا

شیعیان نیجریه

شیعیان نیجریه

نویسندگان

شیعیان نیجریه از یک اقلیت بسیار محدود چندهزار نفری در سال 1979م به جمعیت چند میلیون نفری در سال های

منابع مشابه بیشتر ...

تاریخ اجتماعی معرفت: از گوتنبرگ تا دیدرو

تاریخ اجتماعی معرفت: از گوتنبرگ تا دیدرو

پیتر برک

در این نوشتار، درباره ی اموری بحث خواهد شد که مردم دوره ی مدرن آغازین معرفت تلقی می کردند. این کتاب

ایران در دوره قحطی؛ روایتی از دیدار شرق و سفر رفت و بازگشت (1873م/ 1290 هـ. ق)

ایران در دوره قحطی؛ روایتی از دیدار شرق و سفر رفت و بازگشت (1873م/ 1290 هـ. ق)

ویلیام بریتل بنک

نویسنده کتاب شاهد خشکسالی، قحطی و مرگ وحشتناک مردم ایران زمین در سال 1872 م بوده و مشاهداتش را با دق