۲۱۰۷
۰
۱۳۸۵/۴/۳
ابن اعثم و منهجه التاريخي في کتاب الفتوح

ابن اعثم و منهجه التاريخي في کتاب الفتوح

پدیدآور: محمد جبر ابوسعده

معرفی کتاب

با اين که رسم ما بر آن است که کتابهاي تازه چاپ را در اينجا معرفي کنيم اما گاه و بيگاه کتاب تازه اي هم که به دست ما برسد و مهم باشد  و لو  تاريخ چاپ آن گذشته باشد، در اينجا معرفي مي شود.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اثر تک نگارانه اي که در باره کتاب الفتوح ابن اعثم نوشته شده و قريب 18 سال قبل در مصر چاپ شده براي ما هم شگفت بود. اين کتاب نخستين بار در هند چاپ شد و بعدها از روي همان چاپ در بيروت هم به چاپ رسيد. مي دانيم که نسخه فارسي آن از جهاتي کاملتر است و مواردي هم که در چاپ عربي، نسخه نقصي داشت، از روي آن اين چاپ را کامل کردند.

کتاب الفتوح بي اندازه اهميت دارد بيشتر از آن روي که روايتي است متفاوت از تاريخ طبري و منابع رسمي ديگر. بگذريم از اين که قدري داستاني است و از اين جهت ضعف مهمي دارد اما همان هم خود از نگاهي ديگر، بر ارزش اين کتاب مي افزايد.

محمد جبر ابوسعده اين کتاب 500 صفحه اي را در باره اين کتاب ارزشمند نوشته و از جهات مختلف به شرح و توضيح چگونگي اين کتاب و ارزش تاريخي آن پرداخته است.

فصل اول در باره زندگي ابن اعثم و منابع  ابن اعثم در کتاب فتوح است که ضمن آن منابع مستقيم و غير مستقيم آن مورد بررسي قرار گرفته است.

فصل دوم در باره ويژگي هاي تاريخنگارانه ابن اعثم در کتاب الفتوح است

فصل سوم در باره موضع ابن اعثم در باره صحابه و تابعين است.

فصل چهارم در باره قصه و خيال در فتوح بن اعثم است.

فصل پنجم بررسي داده هاي کتاب در باره ازراقه است که به عقيده مؤلف در ارائه اخبار آنان از روش خاصي در اين کتاب پيروي شده است.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

الجریمة الکبری: دراسة تحلیلیه جنائیة لجرائم الوهابیة السلفیة و آل سعود ضد المراقد المقدسة فی العراق 1211 ـ 1343 ق

الجریمة الکبری: دراسة تحلیلیه جنائیة لجرائم الوهابیة السلفیة و آل سعود ضد المراقد المقدسة فی العراق 1211 ـ 1343 ق

السید محمد رضا الهاشمی

مؤلف کتاب حاضر با تکیه بر اسناد و متون تاریخی، سعی کرده این حوادث را با تأکید بر عراق مستند کرده و آ

مجله تراث النجف/ ش 2

مجله تراث النجف/ ش 2

نویسندگان

استاد سید سامی البدری الحسینی دیروز به کتابخانه آمدند و دفتر دوم «تراث النجف» را که حاوی اطلاعات جغر

منابع مشابه بیشتر ...

تاریخ نان در ایران

تاریخ نان در ایران

ویلم فلور

کتاب حاضر اثری ارزشمند از نویسنده به عنوان یک ایران شناس هلندی است. در این کتاب تاریخچه و جنبه های گ

واج شناسی شاهنامه: پژوهشی در خوانش واژگان شاهنامه

واج شناسی شاهنامه: پژوهشی در خوانش واژگان شاهنامه

جلال خالقی مطلق

یکی از بایسته ترین خویشکاری های پژوهش متن شاهنامه، تعیین خوانش واژه های آن است، بدان گونه که خود سرا