۱۹۹۲
۰
۱۳۸۵/۴/۳
ابن اعثم و منهجه التاريخي في کتاب الفتوح

ابن اعثم و منهجه التاريخي في کتاب الفتوح

پدیدآور: محمد جبر ابوسعده

معرفی کتاب

با اين که رسم ما بر آن است که کتابهاي تازه چاپ را در اينجا معرفي کنيم اما گاه و بيگاه کتاب تازه اي هم که به دست ما برسد و مهم باشد  و لو  تاريخ چاپ آن گذشته باشد، در اينجا معرفي مي شود.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اثر تک نگارانه اي که در باره کتاب الفتوح ابن اعثم نوشته شده و قريب 18 سال قبل در مصر چاپ شده براي ما هم شگفت بود. اين کتاب نخستين بار در هند چاپ شد و بعدها از روي همان چاپ در بيروت هم به چاپ رسيد. مي دانيم که نسخه فارسي آن از جهاتي کاملتر است و مواردي هم که در چاپ عربي، نسخه نقصي داشت، از روي آن اين چاپ را کامل کردند.

کتاب الفتوح بي اندازه اهميت دارد بيشتر از آن روي که روايتي است متفاوت از تاريخ طبري و منابع رسمي ديگر. بگذريم از اين که قدري داستاني است و از اين جهت ضعف مهمي دارد اما همان هم خود از نگاهي ديگر، بر ارزش اين کتاب مي افزايد.

محمد جبر ابوسعده اين کتاب 500 صفحه اي را در باره اين کتاب ارزشمند نوشته و از جهات مختلف به شرح و توضيح چگونگي اين کتاب و ارزش تاريخي آن پرداخته است.

فصل اول در باره زندگي ابن اعثم و منابع  ابن اعثم در کتاب فتوح است که ضمن آن منابع مستقيم و غير مستقيم آن مورد بررسي قرار گرفته است.

فصل دوم در باره ويژگي هاي تاريخنگارانه ابن اعثم در کتاب الفتوح است

فصل سوم در باره موضع ابن اعثم در باره صحابه و تابعين است.

فصل چهارم در باره قصه و خيال در فتوح بن اعثم است.

فصل پنجم بررسي داده هاي کتاب در باره ازراقه است که به عقيده مؤلف در ارائه اخبار آنان از روش خاصي در اين کتاب پيروي شده است.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

صدای زمانه (جامعه شناسی شخصیت زن در رمان بعد از انقلاب)

صدای زمانه (جامعه شناسی شخصیت زن در رمان بعد از انقلاب)

کارولینا راکوویتسکا عسگری – عسگر عسگری حسنکلو

در این کتاب سعی شده است تا نقش عوامل جامعه شناختی شخصیت پردازی در رمان بعد از انقلاب را در شکل گیری

تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی جهان اسلام از سال 41 تا 227 هجری قمری

تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی جهان اسلام از سال 41 تا 227 هجری قمری

نویسندگان

امویان پس از صلح امام حسن(ع) با معاویه، به طور رسمی امر خلافت را به دست گرفتند و با به کارگیری انواع

منابع مشابه بیشتر ...

ایران در دوره قحطی؛ روایتی از دیدار شرق و سفر رفت و بازگشت (1873م/ 1290 هـ. ق)

ایران در دوره قحطی؛ روایتی از دیدار شرق و سفر رفت و بازگشت (1873م/ 1290 هـ. ق)

ویلیام بریتل بنک

نویسنده کتاب شاهد خشکسالی، قحطی و مرگ وحشتناک مردم ایران زمین در سال 1872 م بوده و مشاهداتش را با دق

هشت گفتار درباره ی باستان شناسی و تاریخ سیستان و بلوچستان

هشت گفتار درباره ی باستان شناسی و تاریخ سیستان و بلوچستان

سیدمنصور سید سجادی

گرچه نزدیک به یک سده از نخستین کاوش های باستان شناختی در سیستان و بلوچستان گذشته، اما داده های باستا