۱۵۸۱
۰
۱۳۸۴/۴/۸

بدون تصویر

مجله زمانه (ش 27 آذر 1383)

پدیدآور:

معرفی کتاب

مجله زمانه به عنوان يک مجله اي که درحوزه انديشه و تاريخ سياسي ايران معاصر فعاليت مي کند، خود را معرفي کرده است. شماره جديد که بيست و هفتمين شماره است و ماهانه منتشر مي شود، اختصاص به سردار جنگل و مدرس دارد.
اين مجله تلاش دارد تا هر شماره را به دوره ومقطع و موضوع خاصي اختصاص دهد و در عين حال، در همان شماره برخي از مقالات مربوط به موضوعات ديگر را هم درج کند.
در اين شماره ، مقالات زير به چشم مي خورد
سردار جنگل (گفتگو با پروفسور شاپور لواساني)
ناراضي مشروطه (هوشنگ شاکري)
خيانت به طهران (3) (جلال الدين مدني)
از مسيح زنجان (محمد رضا روحاني)
مردي که مثل هيچکس نبود (محمد رضا معتضديان)
زندگي و زماني علي دشتي (عبدالله شهبازي)(قسمت دوم)
مدرس و جمهوري رضاخاني (محمد مهدي مرادي)
سياست هاي خياباني (محمد رحيم عيوضي)
صفحات گمشده کتاب آژانس (مرتضي شيرودي)
مديريت بحران در موسسات فرهنگي (رضا غلامي)
کاغذهايي که دنيا را به آتش مي کشند (ترجمه از علي گل محمدي)
به نظر مي رسد زمانه بيش از آن که پژوهشي - دانشگاهي باشد در يک چهارچوب يک مجله راهبردي در زمينه سياست - فرهنگ است. قطع مجله هم گواه همين مطلب است.
نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

مفهوم خانه در اصفهان دوره صفوی

مفهوم خانه در اصفهان دوره صفوی

ساینا محمدی خبازان

این نوشتار با تمرکز بر روی معماری یکی از دوره های طلایی ایران پس از اسلام- اصفهان عصر صفوی - به شنا

دانشگاه ها در قرون وسطی

دانشگاه ها در قرون وسطی

ژاک ورژه

کتابی که پیش رو دارید، اثری موجز ولی جامع از سیرتحول شکل گیری دانشگاه ها درغرب از ابتدای قرن سیزدهم

منابع مشابه بیشتر ...

مطالعات تمدنی: تحلیل نظری و تاریخی پیرامون مؤلفه های فرهنگ و تمدن اسلامی (2 جلدی)

مطالعات تمدنی: تحلیل نظری و تاریخی پیرامون مؤلفه های فرهنگ و تمدن اسلامی (2 جلدی)

سیدحسین حسینی

تمدن سازی مستلزم تمدن پژوهی است و امروزه فرهنگی که به سمت تمدن سازی حرکت نکند، قابلیت جامه سازی خود

کارنامه سیاسی فرهنگی محمدعلی فروغی

کارنامه سیاسی فرهنگی محمدعلی فروغی

سید بهرام موسوی

این کتاب در چهار فصل و یک ضمیمه شامل ساختار اجتماعی ایران و زمینه‌های پیدایی جریان روشنفکری در عصر ق

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

مطالعات تمدنی: تحلیل نظری و تاریخی پیرامون مؤلفه های فرهنگ و تمدن اسلامی (2 جلدی)

مطالعات تمدنی: تحلیل نظری و تاریخی پیرامون مؤلفه های فرهنگ و تمدن اسلامی (2 جلدی)

سیدحسین حسینی

تمدن سازی مستلزم تمدن پژوهی است و امروزه فرهنگی که به سمت تمدن سازی حرکت نکند، قابلیت جامه سازی خود

کارنامه سیاسی فرهنگی محمدعلی فروغی

کارنامه سیاسی فرهنگی محمدعلی فروغی

سید بهرام موسوی

این کتاب در چهار فصل و یک ضمیمه شامل ساختار اجتماعی ایران و زمینه‌های پیدایی جریان روشنفکری در عصر ق