۱۲۹۸
۰
۱۳۸۵/۲/۵
نفت و بختياري ها

نفت و بختياري ها

پدیدآور: عليرضا ابطحي

معرفی کتاب

 

 

از زماني که بحث نفت در ايران مطرح شد به دليل آن که منطقه نفت خير در جايي قرار داشت که بختياري ها سکونت داشتند پاي اين جماعت هم به ميان کشيده شد. انگليسي ها که يد طولايي در جذب و جلب سران ايل ها و عشاير داشتند تشخيص دادند که بايد آنان را شريک اين داستان کنند. به همين دليل از ابتداي تاريخ نفت در ايران پاي اين گروه هم در ميان بوده است. جز آن که تاکنون کتاب مدوني در اين باره نبوده و اسناد مربوط به آن مورد وارسي قرار نگرفته است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

کتاب حاضر تلاشي است براي شناخت نقش بختياري ها در ماجراي نفت و به خصوص طرح اين پرسش که شرکت نفت بختياري چه نوع شرکتي بوده است. مؤلف با همه کاوشهايي که انجام داده سرانجام به اين نتيجه رسيده است که چيزي به نام شرکت نفت بختياري نبوده و تنها و تنها اين تعبير ساخته شرکت نفت ايران و انگليس براي حساب سازي به زبان سهم طرف ايراني در دفاتر شرکت نفت ايران و انگليس بوده است.

فصل اول کتاب در باره ريشه و منشأ ايل بختياري

فصل دوم صعود

فصل سوم افول

اين کتاب در ديد وسيعتر نقش اين ايل را در تحولات تاريخي يکصد ساله اخير هم نشان مي دهد.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

نسب نامه سلسله انساب گروهی از گرجی تباران خوزستان و برخی اقوام وابسته ( شامل نوادگان خان گرجی آیینه گرجی منوچهر خان چگنی )

نسب نامه سلسله انساب گروهی از گرجی تباران خوزستان و برخی اقوام وابسته ( شامل نوادگان خان گرجی آیینه گرجی منوچهر خان چگنی )

امین قزلباش

علم نسب شناسی از علومی است که شارع مقدس به آن عنایت ویژه نموده است. به وسیله این علم است که ارتباط و

سیاحت نامه ی فیثاغورس در ایران

سیاحت نامه ی فیثاغورس در ایران

پیرسیلون مارشال

شاید بتوان دهه های آغازین سده های حاضر خورشیدی را، که اکنون آفتاب آن رو به غروب است، مهم ترین دوره ی

منابع مشابه بیشتر ...

بافتارهای خیزش علمی شیعه در سده های چهارم و پنجم قمری با تأکید بر آثار شیخ مفید

بافتارهای خیزش علمی شیعه در سده های چهارم و پنجم قمری با تأکید بر آثار شیخ مفید

محمد باغستانی کوزه گر

در این کتاب کوشش شده خواننده با تبیین هایی درباره ی زمینه های درونی و بیرونی (بافتارها) خیزش علمی شی

دنیای اسلام و جنگ آلمان نازی

دنیای اسلام و جنگ آلمان نازی

دیوید معتدل

این کتاب با بررسی دقیق انبوهی از اسناد، روابط آلمان نازی با مسلمانان را در دوران جنگ جهانی دوم بررسی