۲۴۷۹
۰
۱۳۸۵/۱/۲۱
المشهد الفلسفي في القرن السابع الهجري

المشهد الفلسفي في القرن السابع الهجري

پدیدآور: صالح مهدي هاشم

معرفی کتاب

 

نقش علامه حلي (م 726) در سه دهه پايان زندگي وي در نيمه نخست قرن هشتم، نقشي است بسيار برجسته و فراگير. وي در تشيع ايران هم سهمي عظيم داشت و پس از وي فرزندش فخرالمحققين هم در گسترش دامنه حوزه علميه حله و همين طور مکتب حله نقشي بسزا ايفا کرد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

چند سال پيش خانم اشميتکه کتابي با نام انديشه هاي کلامي علامه حلي نگاشت که آقاي احمد نمايي آن را به فارسي درآورد و توسط بنياد پژوهشهاي اسلامي به سال 1378 منتشر شد. آن کتاب مروري بود بر زندگينامه علامه و همين طور آثار و آراء وي.

اکنون کتاب ديگري با نام المشهد الفلسفي في القرن السابع الهجري چاپ شده و عنوان فرعي آن چنين است: دراسة في فکر العلامه ابن المطهر الحلي و رجال عصره.

فصل اول در باره ظهور دولت عباسي از آغاز تا پايان .

فصل دوم در بار دولت عربي اسلامي از برآمدن تا برافتادن

فصل سوم در باره حمله مغول به عراق

فصل چهارم در باره علم کلام که شرحي است از راء فخر رازي، سديد الدين بن محفوظ، سيف الدين آمدي، ايجي،

فصل پنجم در باره علم اصول فقه، محقق حلي، ميثم بحراني، ابن تيميه

فصل ششم در باره فلسفه عربي اسلامي، نصيرالدين طوسي، ابن کمونه

فصل هفتم در باره تصوف اسلامي، سهروردي، ابن فارض، ابن عربي،

فصل هشتم در باره علامه حلي با اين عناوين

علامه حلي به عنوان يک متکلم

منطق در فکر علامه حلي

اصالت فلسفه طبيعي در انديشه هاي علامه

اصالت فلسفه الهي در انديشه هاي علامه

ابن مطهر حلي به عنوان يک صوفي.

کتاب شامل 486 صفحه است.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیاحت نامه ی فیثاغورس در ایران

سیاحت نامه ی فیثاغورس در ایران

پیرسیلون مارشال

شاید بتوان دهه های آغازین سده های حاضر خورشیدی را، که اکنون آفتاب آن رو به غروب است، مهم ترین دوره ی

در اعماق زمان؛ زندگینامه ی سیاسی فیروز میرزا فیروز (نصرت الدوله)

در اعماق زمان؛ زندگینامه ی سیاسی فیروز میرزا فیروز (نصرت الدوله)

الهام ملک زاده

زندگی نامه نویسی سبکی از نوشتار بر پایه ی واقعیت و با استفاده از اسناد و مدارک، خاطرات و شواهد موجود

منابع مشابه بیشتر ...

بافتارهای خیزش علمی شیعه در سده های چهارم و پنجم قمری با تأکید بر آثار شیخ مفید

بافتارهای خیزش علمی شیعه در سده های چهارم و پنجم قمری با تأکید بر آثار شیخ مفید

محمد باغستانی کوزه گر

در این کتاب کوشش شده خواننده با تبیین هایی درباره ی زمینه های درونی و بیرونی (بافتارها) خیزش علمی شی

دنیای اسلام و جنگ آلمان نازی

دنیای اسلام و جنگ آلمان نازی

دیوید معتدل

این کتاب با بررسی دقیق انبوهی از اسناد، روابط آلمان نازی با مسلمانان را در دوران جنگ جهانی دوم بررسی