۲۱۰۱
۰
۱۳۸۵/۱/۱۹
قواعد السلاطين

قواعد السلاطين

پدیدآور: سيد محمد بن سيد احمد علوي مصحح: رسول جعفريان

معرفی کتاب

 

 

قواعد السلاطين اثر سيد محمد ملقب به عبد الحسيب فرزند سيد احمد علوي است. اين سيد احمد از دانشمندان برجسته دوره مياني صفوي و داماد شخصيت معروف اين دوره، ميرداماد است. بسياري از نسل ميردامادي ها از نسل همين مير سيد احمد هستند که به نوعي به خاندان محقق کرکي هم بستگي دارند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

کتاب قواعد در رديف آثار سياسي در ادبيات سياسي ايراني است که نمونه برجسته آن از همين دوره، کتاب روضه الانوار محقق سبزواري است.

اين قبيل آثار نشانگر نوع فکر ايراني ها در روزهاي پس از اسلام به مقوله سياست است. بخشي از آن افکار متأثر از افکار و ادب ايراني و بخشي هم برگرفته از آثار اسلامي است.

در اين قبيل کتابها بخش مهمي به نقل قصص و حکايات سياسي اختصاص دارد که بيش از همه موضوع هدايت را هدف گرفته است.

قاعده هاي کتاب به اين شرح است

قاعده اول در عدالت

قاعده دوم در سخاوت

قاعده سوم در آنچه طالب به سبب طلب مستحق چه امري است

قاعده چهارم در بيان رد سوال است

قاعده پنچم در فضيلت شکر است

قاعده ششم در رفع ظلم است

قاعده هفتم در خلوص نيت سلطان در باب رعيت است

قاعده هشتم در صدور حلم و تسکين غضب است

قاعده نهم در صحبت اغيار و مصاحبت نيکوکار است

قاعده دهم در اغتنام فرصت و طلب نيکنامي است

قاعده يازدهم در بيان ارتکاب به خيرات است

قاعده دوازدهم در بيان تعيين و سلوک امرا و ارکان دولت است.

در کتاب شرحي هم از ميرداماد و روابط وي با شاه صفوي و اصولا جايگاه خاندان آنان به لحاظ سياسي آمده است.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیاحت نامه ی فیثاغورس در ایران

سیاحت نامه ی فیثاغورس در ایران

پیرسیلون مارشال

شاید بتوان دهه های آغازین سده های حاضر خورشیدی را، که اکنون آفتاب آن رو به غروب است، مهم ترین دوره ی

در اعماق زمان؛ زندگینامه ی سیاسی فیروز میرزا فیروز (نصرت الدوله)

در اعماق زمان؛ زندگینامه ی سیاسی فیروز میرزا فیروز (نصرت الدوله)

الهام ملک زاده

زندگی نامه نویسی سبکی از نوشتار بر پایه ی واقعیت و با استفاده از اسناد و مدارک، خاطرات و شواهد موجود

منابع مشابه بیشتر ...

بافتارهای خیزش علمی شیعه در سده های چهارم و پنجم قمری با تأکید بر آثار شیخ مفید

بافتارهای خیزش علمی شیعه در سده های چهارم و پنجم قمری با تأکید بر آثار شیخ مفید

محمد باغستانی کوزه گر

در این کتاب کوشش شده خواننده با تبیین هایی درباره ی زمینه های درونی و بیرونی (بافتارها) خیزش علمی شی

دنیای اسلام و جنگ آلمان نازی

دنیای اسلام و جنگ آلمان نازی

دیوید معتدل

این کتاب با بررسی دقیق انبوهی از اسناد، روابط آلمان نازی با مسلمانان را در دوران جنگ جهانی دوم بررسی