۲۸۸۴
۰
۱۳۸۵/۱/۱۶
نادر صاحبقران

نادر صاحبقران

پدیدآور: کليم الله توحدي (کانيمال)

معرفی کتاب

حجم کتاب مفصل و در 1145 صفحه همراه با فهرست اسامي، اسناد و فرمانهاي نادري است. نويسنده در اين کتاب به بيان جنبه هاي مثبت و منفي نادر پرداخته و معتقد است با توجه به احوال اجتماعي  سياسي اقتصادي و فرهنگي کشور در آن روزگار تيره و تار  کارهاي مثبت و عظيم اين قهرمان بزرگ تاريخ با اهميت تر و چشمگير تر ازجنبه هاي منفي او بوده است. ويژگي ديگر کتاب استفاده از اسنادي است که بنا به نظر نويسنده، تازه به دست آمده وتا کنون منتشر نشده است. مهمترين آن نسخه خطي منظوم وشاهنامه گونه اي است که به احتمال زياد ميرزا حبيب الله کرد، مستوفي ملک محمود سيستاني در مشهد آن را به نظم  در آورده است که جزء کتب کتابخانه عظيم ايلخانان کرد خراسان در قوچان بوده که پس از فوت امير حسين خان شجاع الدوله به طوفان حوادث دچار گشته و سر از روستاي سراب قوچان در آورده است و از طريق دوستان به ايشان رسيده است. اهميت اين نسخه بيشتر در بازگو کردن حوادث دوران جواني نادر و زمان فتور تاريخي ايران است که از اين سالها اطلاع چنداني ازاوضاع خراسان و مستقر شدن ملک محمود سيستاني و جنگهاي او با کردها و نادر قلي در دسترس نبوده است. اين اشعار به همراه توضيحات نويسنده در پاورقي در اين کتاب آورده شده است .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

در نگارش کتاب از کتابهاي مستند ومعتبر استفاده شده است به عنوان نمونه: جهانگشاي نادري و عالم آراي نادري که به نقد دو کتاب نيز پرداخته است و بيان داشته محمد کاظم نويسنده عالم آرا بيشتر به افسانه سازي پرداخته تا بيان واقعيت. نويسنده همچنين از برخي اسناد خانوادگي نيز بهره برده است.

ازجمله مباحثي که دراين کتاب مطرح شده است:

حوادث اجتماعي ايران در دوران تولد نادر، فتوحات نادر فرمانهاي نادر  و بيان نسب و سرگذشت سرداران نادر و....

ويژگي ديگر کتاب، توجه به فرهنگ مردم و مسائل اجتماعي است استفاده از اشعار، داستانها و ديگر حرفهاي مردم در باره نادر شاه، بررسي کردهاي خراسان در اين زمينه قابل اهميت است.

کليم الله توحدي آثار ديگري نيز دارد که بيشتر مربوط به حضور کردها و مسائل مربوط به خراسان مي باشد و اين مطلب دليل بر آگاهي نويسنده نسبت به شرايط جغرافيايي و قومي  دوران نادري است.

از جمله آثار ايشان عبارت است از:

حرکت تاريخي کرد به خراسان در دفاع از استقلال ايران

ديوان عرفاني جعفر قلي زنگلي ملک الشعرا کرمانج

اسفراين ديروز و امروز

ترانه هاي کرمانجي خراسان

درخت چهل دستان افسانه هاي کردي خراسان

 

فرشته کوشکي

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیاحت نامه ی فیثاغورس در ایران

سیاحت نامه ی فیثاغورس در ایران

پیرسیلون مارشال

شاید بتوان دهه های آغازین سده های حاضر خورشیدی را، که اکنون آفتاب آن رو به غروب است، مهم ترین دوره ی

در اعماق زمان؛ زندگینامه ی سیاسی فیروز میرزا فیروز (نصرت الدوله)

در اعماق زمان؛ زندگینامه ی سیاسی فیروز میرزا فیروز (نصرت الدوله)

الهام ملک زاده

زندگی نامه نویسی سبکی از نوشتار بر پایه ی واقعیت و با استفاده از اسناد و مدارک، خاطرات و شواهد موجود

منابع مشابه بیشتر ...

بافتارهای خیزش علمی شیعه در سده های چهارم و پنجم قمری با تأکید بر آثار شیخ مفید

بافتارهای خیزش علمی شیعه در سده های چهارم و پنجم قمری با تأکید بر آثار شیخ مفید

محمد باغستانی کوزه گر

در این کتاب کوشش شده خواننده با تبیین هایی درباره ی زمینه های درونی و بیرونی (بافتارها) خیزش علمی شی

دنیای اسلام و جنگ آلمان نازی

دنیای اسلام و جنگ آلمان نازی

دیوید معتدل

این کتاب با بررسی دقیق انبوهی از اسناد، روابط آلمان نازی با مسلمانان را در دوران جنگ جهانی دوم بررسی