۱۱۶۰
۰
۱۳۸۵/۱/۵
اخراج ايرانيان از عراق

اخراج ايرانيان از عراق

پدیدآور: علي احمدي

معرفی کتاب

 

 

 

موضوع اخراج ايرانيان از عراق، يکي از مسائل بسيار مهم و اساسي در باره روابط ميان ايران و عراق در طول دهه پنجاه است. با روي کار آمدن بعثي ها، دشمني با تشيع و ايران در عراق بالا گرفت و پس از يک دوره سرکوب در عراق، بعثي هاي ملي گرا تصميم گرفتند تا ايرانياني که بسياري شان دو تا چهار نسل بود که در عراق بودند از اين کشور اخراج کنند. اينان غالبا ايراني هايي بودند که شناسنامه ايراني داشتند اما طي چندين نسل در اين کشور زندگي کرده بودند. اخراج اين جماعت در سال 1350 ش با وحشيانه تري وجهي صورت گرفت. بسياري از مردم را از گوشه و کنار خيابان جمع آوري کرده و بدون آن که اجازه دهند آنان سر به خانه و کاشانه شان بزنند سوار کاميون کرده و از اين کشور اخراج کردند. اين حادثه تأسف بار موجي از اعتراض را در ميان مردم و مراجع بر انگيخت اما دولت عراق مثل هميشه، همه چيز را با سرکوب و فشار به پيش برد. ماجراي ياد شده تبعاتي هم در زمينه مبارزاتي داشت.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اين کتاب براي نخستين بار اين مسأله را تعقيب کرده و گوشه هايي از آن را بيشتر بر اساس اسنادي محدود و خاطراتي از علما و فضلا و همين طور مصاحبه هايي که در مطبوعات وقت بوده ارائه کرده است.

اما اهميت اين موضوع نبايد به همين کتاب خاتمه يابد. وزارت خارجه مي بايست طرحي جامع در حوزه فعاليت هاي تحقيقاتي خود در اين زمينه تهيه کرده و بر اساس اسناد بي شماري در اين وزارت خانه است آن را دنبال کند.

با اين حال بايد از نويسنده اين اثر همين اندازه متشکر بود که اين کتاب را فراهم کرده و آن جريان هولناک را تا حدودي مورد بررسي قرار داده است.

فصل اول: پيشينه و علل اختلافات ايران و عراق از صفويه تا پهلوي

فصل دوم: زمينه ها و عوامل اخراج ايرانيان از عراق

فصل سوم: امام خميني و اخراج ايرانيان

فصل چهارم: پي آمدهاي برخورد رژيم پهلوي با امام در موضوع اخراج ايرانيان

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیاحت نامه ی فیثاغورس در ایران

سیاحت نامه ی فیثاغورس در ایران

پیرسیلون مارشال

شاید بتوان دهه های آغازین سده های حاضر خورشیدی را، که اکنون آفتاب آن رو به غروب است، مهم ترین دوره ی

در اعماق زمان؛ زندگینامه ی سیاسی فیروز میرزا فیروز (نصرت الدوله)

در اعماق زمان؛ زندگینامه ی سیاسی فیروز میرزا فیروز (نصرت الدوله)

الهام ملک زاده

زندگی نامه نویسی سبکی از نوشتار بر پایه ی واقعیت و با استفاده از اسناد و مدارک، خاطرات و شواهد موجود

منابع مشابه بیشتر ...

بافتارهای خیزش علمی شیعه در سده های چهارم و پنجم قمری با تأکید بر آثار شیخ مفید

بافتارهای خیزش علمی شیعه در سده های چهارم و پنجم قمری با تأکید بر آثار شیخ مفید

محمد باغستانی کوزه گر

در این کتاب کوشش شده خواننده با تبیین هایی درباره ی زمینه های درونی و بیرونی (بافتارها) خیزش علمی شی

دنیای اسلام و جنگ آلمان نازی

دنیای اسلام و جنگ آلمان نازی

دیوید معتدل

این کتاب با بررسی دقیق انبوهی از اسناد، روابط آلمان نازی با مسلمانان را در دوران جنگ جهانی دوم بررسی