۱۲۴
۰
۱۴۰۱/۱۰/۱۶
ردیابی حقیقت فوکو در گفت و گوهای سفرای ساسانی و اعراب مسلمان

ردیابی حقیقت فوکو در گفت و گوهای سفرای ساسانی و اعراب مسلمان

پدیدآور: الهام میرزاخانی ناشر: شیلتاریخ چاپ: ۱۴۰۱مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۲۰۰شابک: 1 - 27 - 5322 - 622 - 978تعداد صفحات: ۱۰۴

خلاصه

هنگامی که اعراب مسلمان حول محور اسلام در حال فتح سرزمین های اطراف مخصوصاً امپراتوری ساسانی بودند، قبل از جنگ ها گفت وگوهایی بین سفرای ساسانی و اعراب مسلمان رخ داد که هر کدام سعی بر سر آمد نشان دادن خود به صورت حقیقت بودند.

معرفی کتاب

هنگامی که اعراب مسلمان حول محور اسلام در حال فتح سرزمین های اطراف مخصوصاً امپراتوری ساسانی بودند، قبل از جنگ ها گفت وگوهایی بین سفرای ساسانی و اعراب مسلمان رخ داد که هر کدام سعی بر سر آمد نشان دادن خود به صورت حقیقت بودند. در این کتاب طبق نظریه حقیقت آقای فوکو بر آن شدیم که این گفت وگو هارا در چارچوب ویژگی های حقیقت و حقیقت گوی فوکویی بررسی کرده و در پایان نتایج جالب توجهی به دست آمده است؛ 

هنگامی که سخن با هدف، طی دوره ای خاص بر مردم چیره شود، گفتمان مردم آن زمان را شکل می دهد؛ خواه صادق باشد یا کاذب، خواه به سود مردم باشد یا به ضرر آنها. این حقایق در خدمت قدرت حاکم هستند. در گفت و گو های طرفین ساسانی و اعراب مسلمان قدرت در دو طیف شاهنشاهی و اسلام در گردش است. هنگامی که گفتمان ساسانی در کنار گفتمان اعراب مسلمان قرار می گیرد در این زمان است که اختلافات و تعارضات در دربار شاهنشاهی شکل می گیرد... در این کتاب به بررسی این دو گفتمان پرداخته می شود. 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

ابن اسحاق - ابن هشام

سالها پیش باید انجام می گرفت. مقصودم ارائه ترجمه کامل سیره ابن اسحاق ب

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای