۳۲۹۰
۹۹۶
۱۴۰۰/۴/۸
حقوق طبیعی در اندیشه های شیعی

حقوق طبیعی در اندیشه های شیعی

پدیدآور: مجید نیکوئی ناشر: نگاه معاصرتاریخ چاپ: ۱۳۹۹مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۵۵۰شابک: 4-45-7028-622-978

خلاصه

این کتاب با تتبعی ستودنی و تأملی کم نظیر و همه جانبه به کندو کاو در میراث حقوق طبیعی در سنت غربی پرداخته و آنگاه با بازخوانی و ارزیابی منابع مرتبط در سنت شیعی، به عنوان اثری قابل توجه و تحسین برانگیز، به پاسخ گویی این پرسش پرداخته که چرا حقوق طبیعی مدرسی و سپس حقوق طبیعی مدرن توانست زمینه ساز پیدایش حقوق بشر در جهان غرب شود، اما چنین زایش هنجاری و بالتبع ساختاری در جهان اسلام اتفاق نیفتاد؟

معرفی کتاب

حقوق بشر معاصر و حقوق طبیعی، چه از منظر مفهومی و چه از به لحاظ بنیان های معرفتی، از یکدیگر جدایی ناپذیرند. نظریه ی حقوق طبیعی، اعم از حقوق طبیعی مدرن و سنتی، از یک سو در پیوندی تاریخی با حقوق طبیعی مدرسی اروپایی شکل گرفته و از سوی دیگر در ایجاد حقوق بشر معاصر نقش آفرینی جدی داشته است. با هر خوانش و تفسیری از حقوق بشر معاصر، نقش سترگ حقوق مدرسی را در تکامل حقوق طبیعی و تأثیرگذاری این دو را بر حقوق بشر معاصر نمی توان انکار کرد. این پیوند با واسطه میان حقوق طبیعی مدرسی و حقوق بشر بر مورخان اندیشه و فیلسوفان حقوق بشری پوشیده نیست. حقوق طبیعی مدرسی در زایشی تاریخی با گذر از تحولات فکری عصر روشنگری و پس از آن،  در پیدایش گفتمان حقوق بشر بسیار تأثیر گذار بود. بی تردید، حقوق طبیعی مدرسی، به عنوان هسته ی تاریخی و مفهومی حقوق بشر، ابتکار بی سابقه ی فیلسوفان و الهی دانان مسیحی نبوده و نباید گمان کرد که اندیشمندان مدرسی صرفا با اتکاء بر تعالیم مسیحی این نظریه بدیع را بنیان نهاده اند؛ بلکه، حقوق طبیعی مدرسی، هم فرزند تعالیم مسیحی و هم مولود اندیشه های غیر مسیحی، اعم از یونانیان، مکاتب رومی – ژرمنی و مهم تر، متأثر از اندیشه های فیلسوفان و الهی دانان مسلمان است. از ابن سینا گرفته تا ابن رشد و میراث عدلیه و معتزله در جهان اسلام، همه و همه بر صورت بندی حقوق طبیعی مدرسی تأثیر گذاشته اند.

سؤال بسیار مهمی که از دل تتبع در تاریخ اندیشه حقوق طبیعی و حقوق بشر برمی آید، این است که چرا حقوق طبیعی مدرسی و سپس حقوق طبیعی مدرن توانست زمینه ساز پیدایش حقوق بشر در جهان غرب شود، اما چنین زایش هنجاری و بالتبع ساختاری در جهان اسلام اتفاق نیفتاد؟ این مسئله همان کلاف سردرگم و چالش عمده ی حقوق بشر معاصر است که در صورت گشوده شدن به شاهراهی در حل بنیادی ترین مسائل امروز شیعیان تبدیل خواهد شد. تحقیقات و پژوهش های عمیق تاریخی و نسبت سنجی های مفهومی در مباحث حقوق طبیعی، در سطح وجود شناسی، معرفت شناسی، هرمنوتیک و نظریه ی حقوق، مواردی است که در گشودن این گره کور کمک خواهد کرد و راه را برای تحولات عظیم آتی در سطح هنجاری باز خواهد نمود. نویسنده ی این کتاب با تتبعی ستودنی و با تأملی کم نظیر و همه جانبه به کندو کاو در میراث حقوق طبیعی در سنت غربی پرداخته و آنگاه با بازخوانی و ارزیابی منابع مرتبط درسنت شیعی، اثری قابل توجه و تک نگاری تحسین برانگیز در حل معماری پیش گفته ارائه کرده است. مطالب در سه فصل تنظیم گردیده است:

فصل اول: تأثیر آموزه های اسلامی بر تکامل تاریخی نظریه ی حقوق طبیعی و حق طبیعی

فصل  دوم: حقوق طبیعی در آموزه های شیعی: ظرفیت ها، موانع و راهکارهای رفع موانع

فصل سوم: مبانی و پیامدهای رهیافت حقوق طبیعی شیعی در نظریه های دولت از منظر تحولات تاریخی

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

حقایق

حقایق

ناشناس

حقایق متنی کهن (شاید قرن پنجم یا ششم) از نویسنده ای ناشناس است. نسخ کتاب در چین بود. هرچند کتاب در ب

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته