۱۰۰۶
۳۰۷
۱۳۹۹/۷/۱۴
روزنامه آب و هوا: آب و هوانگاری به روایت ناصرالدین شاه قاجار

روزنامه آب و هوا: آب و هوانگاری به روایت ناصرالدین شاه قاجار

پدیدآور: الناز بایرام زاده ناشر: انتشارات پرندهتاریخ چاپ: ۱۳۹۹مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۵۰۰نسخهشابک: 0-45-8955-600-978تعداد صفحات: ۱۶۰ص

خلاصه

کتاب فوق حاصل استنساخ بخشی از روزنامه ی خاطرات ناصرالدین شاه به قطع رحلی بزرگ از صفحه 202 تا صفحه 393 است که اصل آن در بخش اسناد خطی سازمان اسناد ملی ایران تحت شماره 7479-295 در بخش آلبوم های بیوتات بایگانی شده است. روزنامه مبارکه، روزنامه هوا و اثرهای آسمانی و زمینی است که در طول یک سال از هجدهم شهر جماد الاول سنه 1299 ه. ق الی هجدهم شهر جماد الاول سنه 1300 ه. ق توسط ناصرالدین شاه قاجار تحریر شده است. ناصرالدین شاه در آن روزنامه به ذکر وقایع آب و هوا و انقلاباتی آسمانی پرداخته است.

معرفی کتاب

ناصرالدین شاه قاجار که چهارمین پادشاه سلسله ی قاجاریه بود، علاقه ی زیادی به ثبت و تحریر خاطرات روزانه ی خود داشت و به شرح وقایع روزانه که شامل عکاسی، نقاشی و شکار به همراه سفرهای گوناگون داخلی و رفتن به ییلاقات بود، پرداخته است اما آن چه حائز اهمیت است در این روزنامه خاطرات، بسیار کم به وقایع سیاسی مملکت پرداخته است. بلکه آن ها را در دفترچه های مجزائی به صورت رمز و تلگرافی نگاشته است. یادداشت های روزانه ی ناصرالدین شاه نوشتاری ساده و بی تکلف به دور از هرگونه الفاظ پرطمطراق است که درباریان و زنان حرم خانه در نامه نگاری با شاه بدان استناد می  کردند. در بسیاری از خطوط، ناصرالدین شه خود را با لفظ «ما» جمع بسته است. در این روزنامه ها شاه اطرافیانش را با همان لفظی که خود به کار می برده یاد کرده است. کتاب فوق حاصل استنساخ بخشی از روزنامه ی خاطرات ناصرالدین شاه است که اصل آن در بخش اسناد خطی سازمان اسناد ملی ایران در بخش آلبوم های بیوتات بایگانی شده است. روزنامه ی مبارکه، روزنامه ی هوا و اثرهای آسمانی و زمینی است که در طول یک سال از هجدهم شهر جمادی  الاول سنه 1299 ه . ق الی هجدهم شهر جمادی الاول سنه 1300 ه. ق توسط ناصرالدین شاه قاجار تحریر شده است. بخش هایی از این روزنامه  خاطرات به خط کاتب تحریر شده است. ناصرالدین شاه در این روزنامه به ذکر وقایع آب و هوا و انقلابات آسمانی پرداخته است و در خلال نگارش آب و هوا به شرح وقایع آن روز که بعضی در دارالخلافه الباهره ی طهران در عمارت ارگ سلطنتی گلستان، یا به دید و بازدید خانه رجال و مهمانی های اعیانی و بعضی از آن در ییلاقات اطراف طهران به شکار گذشته پرداخته است. در طول این یک سال شاه سفری به نمارستان مازندران نیز داشته است که به شرح وقایع سفر و آب و هوای نمارستان پرداخته است. از جمله مطالب دیگری که شاه به آن ها پرداخته است ستاره ی دنباله دار و پدیده ی خورشید گرفتگی است و در انتهای پایانی کتاب به شرح عروسی تومان آغا فخرالدوله دختر ادیب ناصرالدین شاه با مهدیقلی خان مجدالدوله پسردایی ناصرالدین شاه پرداخته است. کتاب حاضر تنها کتابچه ی آب و هوای ناصرالدین شاه قاجار است که تحریر و مرقوم شده است. در سایر مجلدات تنها به ذکر وقایع روزانه، وقایع جاری کشور و شرح سفرهای داخلی و خارجی پرداخته است، از این جهت مطالعه ی این  کتاب در شناخت ذوق و توجه ناصرالدین شاه قاجار در باب آب و هوا حائز اهمیت است و تنها همین یک سال، کتابچه اش مرقوم شده است.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

تاریخ جنگ در متون مقدس اسلام و مسیحیت

تاریخ جنگ در متون مقدس اسلام و مسیحیت

گروه نویسندگان

بشر همواره گرفتار جنگ و کشمکش و خون ریزی بوده است. متون مقدس و تاریخ ادیان نیز راوی جنگ ها و کشمکش ه

مشروطه به روایت کسروی: سومین اثر احمد کسروی درباره مشروطیت بر اساس یادداشت های او در روزنامه پرچم

مشروطه به روایت کسروی: سومین اثر احمد کسروی درباره مشروطیت بر اساس یادداشت های او در روزنامه پرچم

مهدی نورمحمدی

این کتاب بر اساس یادداشت های کسروی در روزنامه ی پرچم در سال های 1320 و 1321 خورشیدی فراهم آمده و سوم

منابع مشابه

وجیزة التحریر: در چگونگی تنظیم اسناد شرعی، ملی و حقوقی دوره صفوی و قاجار

وجیزة التحریر: در چگونگی تنظیم اسناد شرعی، ملی و حقوقی دوره صفوی و قاجار

محمد بن سبزعلی اصفهانی

وجیزه گزیده ای است از منشآتی که در کارهای اداری، حقوقی، خانوادگی و امور مشابه مورد استفاده قرار می گ