۱۰۰۰
۳۰۴
۱۳۹۹/۶/۲۴
نگارش آغاز ایلامی در ایران

نگارش آغاز ایلامی در ایران

پدیدآور: یاکوب دال ناشر: آریا رمناتاریخ چاپ: ۱۳۹۹مترجم: سیده جمشیدی یگانه و محسن فرجیمکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۰۰نسخهشابک: ۶-۲-۹۵۴۸۲-۶۲۲-۹۷۸تعداد صفحات: ۲۰۰ص

خلاصه

این کتاب ترجمه ی ۵ مقاله درباره ی نگارش آغاز ایلامی در ایران است.

معرفی کتاب

این کتاب ترجمه ی ۵ مقاله درباره ی نگارش آغاز ایلامی در ایران است:

مقاله با عنوان "سیستم نگارش آغاز ایلامی" مروری است بر آنچه امروزه از سیستم نگارش آغاز ایلامی شناسایی و آنچه از متن آن ها شناخته شده است. همه ی متون ثبت و ضبط فعالیت های اقتصادی خانوارهایی در مقیاس کوچک هستند؛ و نکته جالب توجه آن است که موضوعات این متون بسیار محدود است، فقط شامل محصولات کشاورزی، حیوانات دامپروری، و مدیریت موضوعات مرتبط به آن ها است. 

در مقاله ی "دامپروری حیوانات در شوش در دوره ی آغاز ایلامی" علائم مربوط به گوسفند و بز را با کمک مقایسه با آغاز میخی، اولین متن های به دست آمده از عراق و اطلاعات موجود در متن ها در مورد محصولات لبنی حاصل از حیوانات، رمزگشایی شده است. 

در مقاله ی " مولفه های تاریخ گذاری اولین سیستم نگارشی در ایران"، از اطلاعاتی شامل لایه نگاری، تاریخ گذاری پرتو کربن و گل نوشته های آغاز ایلامی استفاده شده است و تلاش شده تا کمی به تاریخ دقیق ابداع نگارش در ایران نزدیک تر باشد و در ادامه ی آن همچنین به تاریخ ابداع نگارش در میان رودان می پردازد.

در مقاله ی " نشانه های پیچیده در آغاز ایلامی" به توصیف و توضیح چگونگی شکل گیری نشانه های پیچیده در آغاز ایلامی پرداخته شده است و در نهایت به این نتیجه ی جالب توجه می رسیم که استانداردسازی محدودی در سیستم نگارش آغاز ایلامی دیده می شود. همچنین سیستم قابل انعطافی برای ایجاد علائم جدید با نوشتن یک نشانه در نشانه های دیگر، یا قاب کردن یک نشانه با نشانه ای دیگر، و یا با اضافه کردن علائم به شکل آزادانه با یکدیگر در این سیستم نگارشی وجود دارد.

سرانجام در مقاله ی آخر که یک مقاله ی بسیار ابتدایی با عنوان" فراوانی علائم آغاز ایلامی" است، نویسنده ادامه ی دهنده ی طرح پیتر دمرو، تاریخ شناس علمی برجسته، و همکار در انتشار متون تپه یحیی بوده است. با این هدف که فراوانی علائم در سیستم های نگارشی اولیه، نکاتی درباره ی ماهیت آن ها را آشکار می کند. بر اساس نتایج فراوانی علائم به نظر می رسد که نوشتار آغاز ایلامی شبیه به آغاز میخی دارای یک مجموعه ی  اصلی است از علائم تکرار شونده و تعداد بسیار زیادی از علائمی که بسیار کم تکرار شده اند.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

ایران در دوره قحطی؛ روایتی از دیدار شرق و سفر رفت و بازگشت (1873م/ 1290 هـ. ق)

ایران در دوره قحطی؛ روایتی از دیدار شرق و سفر رفت و بازگشت (1873م/ 1290 هـ. ق)

ویلیام بریتل بنک

نویسنده کتاب شاهد خشکسالی، قحطی و مرگ وحشتناک مردم ایران زمین در سال 1872 م بوده و مشاهداتش را با دق

جهان هخامنشیان: تاریخ، هنر و جامعه در ایران باستان

جهان هخامنشیان: تاریخ، هنر و جامعه در ایران باستان

جان کرتیس و سنت جان سیمپسون

شاهنشاهی هخامنشی از 330 تا 550 پیش از میلاد بر بزرگ ترین و اولین امپراتوری چندین ملیتی و چندزبانی جه