۶۱۹
۲۰۱
۱۳۹۸/۱۲/۷
بازار و دولت در ایران؛ سیاست در بازار تهران

بازار و دولت در ایران؛ سیاست در بازار تهران

پدیدآور: آرنگ کشاورزیان ناشر: دنیای اقتصادتاریخ چاپ: ۱۳۹۸مترجم: محسن محمودیمکان چاپ: تهرانتعداد صفحات: ۴۱۰

خلاصه

کتاب بازار و دولت در ایران: سیاست در بازار تهران به طور اخص درباره بازار تهران است و به طور اعم، روایتی نو از اقتصاد سیاسی ایران در یک قرن اخیر. در این کتاب نشان داده می‌شود که تاریخ تحولات ایران در عصر پهلوی و عصر جمهوری اسلامی تا حدود زیادی داستان کشاکش نهاد سیاست و اقتصاد مدرن از سویی و نهاد بازار از سویی دیگر بوده است.

معرفی کتاب

بازار تهران همواره محور اقتصاد ایران و در واقع تجربه شهری ایرانی بوده است. این کتاب ژرف‌بینانه و درون‌کاوانه به مقایسه اقتصاد و سیاست بازار در سپهر دو حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی می‌پردازد. نتایج سیاست‌های خاص این دو نظام سیاسی در نهایت با مقاصدشان کاملا متفاوت از کار درآمد. علی رغم رویکرد خصمانه شاه، بازار در لوای حکومت او رونق یافت و خودمختاری نهادی خود را تا اندازه‌ای حفظ کرد که در انقلاب اسلامی نقشی پررنگ ایفا کرد. بر عکس، انقلاب اسلامی سیاست‌هایی را پیاده ساخت که سهوا شیوه‌های عمل بازار را دگرگون کرد و در نتیجه قابلیت آن برای بسیج سیاسی را تحلیل برد.

این کتاب با قرار دادن بازار تهران در کانون توجه خود، خواننده را به مطالعه دقیق و درگیرانه اندیشمندان اجتماعی علاقه‌مند به خاورمیانه و تأثیرات مدرنیته بر بازار ترغیب می‌کند.

کتاب مذکور کمک شایانی به مطالعه بازارها می‌کند و برای درک ایران معاصر رویکردی الگویی ترسیم می‌کند. بازار و دولت در ایران به مناظرات، ایدئولوژی‌ها و میراث سیاسی و اجتماعی که از دهه 1960 اقتصاد ایران را جان بخشیده و شکل داده، نگاهی عمیق می‌افکند.

کتاب حاضر از دو زوایه واجد اهمیت به سزایی است: نخست دیدگاهی متنوع درباره چگونگی کارکرد بازار تهران ارائه می‌دهد و دوم بازشناسی چگونگی مطالعه این فضاهای اجتماعی را عرضه می‌کند.

کتاب بازار و دولت در ایران: سیاست در بازار تهران به طور اخص درباره بازار تهران است و به طور اعم، روایتی نو از اقتصاد سیاسی ایران در یک قرن اخیر. در این کتاب نشان داده می‌شود که تاریخ تحولات ایران در عصر پهلوی و عصر جمهوری اسلامی تا حدود زیادی داستان کشاکش نهاد سیاست و اقتصاد مدرن از سویی و نهاد بازار از سویی دیگر بوده است. به گفته مؤلف این کتاب علاوه بر روایت اقتصاد سیاسی ایران، داستان تجربه‌ها و ترس‌ها و تردیدها و شکوه‌ها و خاطرات و آمال و آرزوهای بازاریان هم هست. کتاب، در عین حال که سبک روایی و همه فهم دارد، منبع مهمی برای دانشجویان علوم سیاسی و اقتصاد به شمار می‌رود.

کتاب بازار و دولت در ایران نظری به زندگی روزمره شهروندان ایرانی و ذهنیت‌های آنها از خلال تعاملاتشان با یکدیگر، دولت و طبقه روحانی عرضه می‌کند.

فصل‌های 1 و 2 به تعریف و صورت‌بندی مفهوم بازار در چارچوب ایدئولوژیک و نظری اقتصادهای خاورمیانه‌ای و بازارها در کلیت آن می‌پردازد. فصل 3 و 4 ترسمی ظریف و تاریخی ارائه می‌کنند که بازارها چگونه شبکه‌هایی با برنامه‌هیا تحول آفرین هستند. فصل 5 قومیت‌شناختی غنی از سه کالای فرش، چای و بلور در اختیار می‌نهد.

نهایتا فصل 6 از معمای روابط بازار ـ دولت و بازار ـ مسجد پرده برمی‌دارد که به عنوان متحدانی پذیرفته شده‌اند که بدون اینکه هرگز به چنین شیوه توصیفی بسط و تحلیل شده باشند، سیاست ایران را تغییر داده‌اند.

فهرست مطالب

مقدمه مترجم

سپاس و قدردانی

فصل 1

معمای بازار تهران در دوران سلطنت پهلوی‌ها و جمهوری اسلامی

پیوست: روش‌های جمع‌آوری و ارزیابی اطلاعات

فصل 2

مفهوم بازار

فصل 3

تحولات بازار: شبکه، اعتبار و انسجام

فصل 4

شبکه‌ها در بستر برنامه‌های تحول آفرین

فصل 5

فرش، چای و فنجان: انواع کالاها و مسیرهای عبور بخشی

فصل 6

شبکه‌های بسیج در دو نظام سیاسی

نتیجه‌گیری

نمایه

گزیده کتابشناسی

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

صدای زمانه (جامعه شناسی شخصیت زن در رمان بعد از انقلاب)

صدای زمانه (جامعه شناسی شخصیت زن در رمان بعد از انقلاب)

کارولینا راکوویتسکا عسگری – عسگر عسگری حسنکلو

در این کتاب سعی شده است تا نقش عوامل جامعه شناختی شخصیت پردازی در رمان بعد از انقلاب را در شکل گیری

انساب‌نگاری شیعه تا پایان قرن هفتم

انساب‌نگاری شیعه تا پایان قرن هفتم

سید محمدرضا عالمی

انساب‌نگاران در تعامل با نهاد نقابت، شبکه‌ای قدرتمند از تبادل اطلاعات در بین نسّابه‌ها به وجود آوردن

منابع مشابه بیشتر ...

مراحل و شیوه های توسعه در دولت نبوی

مراحل و شیوه های توسعه در دولت نبوی

محمدعلی توحیدی

پیشرفت و توسعه از مقوله های مطرح جهان امروز است که دارای مؤلفه های خاص خود می باشد؛ اما پیشرفت و توس

بافتارهای خیزش علمی شیعه در سده های چهارم و پنجم قمری با تأکید بر آثار شیخ مفید

بافتارهای خیزش علمی شیعه در سده های چهارم و پنجم قمری با تأکید بر آثار شیخ مفید

محمد باغستانی کوزه گر

در این کتاب کوشش شده خواننده با تبیین هایی درباره ی زمینه های درونی و بیرونی (بافتارها) خیزش علمی شی