۱۹۱۵
۷۲۱
۱۳۹۸/۱۰/۱۲
فراز و فرود نهاد علوم انسانی در ایران (دوره پهلوی)

فراز و فرود نهاد علوم انسانی در ایران (دوره پهلوی)

پدیدآور: ابراهیم آقا محمدی - مریم اکبری ناشر: دانشگاه اراک تاریخ چاپ: ۱۳۹۷مکان چاپ: اراک تیراژ: ۱۰۰۰نسخهشابک: 0-13-7731-600-978تعداد صفحات: ۲۱۲ص

خلاصه

مسئله ی اساسی در این پژوهش بررسی پیدایش نهاد علوم انسانی به عنوان یکی از نهادهای اصلی آموزش عالی و همچنین تحلیل تحولات آن در فضای ایران معاصر است که جلد نخست از زمان تأسیس دانشگاه تا انقلاب فرهنگی را شامل می شود و جلد دوم، تحولات پس از وقوع انقلاب فرهنگی تا زمان حاضر را دربر می گیرد و در این کتاب علاوه بر پرداختن به تاریخچه و زمینه های آموزش عالی و علوم انسانی در ایران، نحوه ی تأسیس دانشگاه به عنوان مهم ترین نهاد تولید علم در ایران معاصر بررسی شده و همچنین به تحولات دوره پهلوی، تغییرات رشته ها و دوره های علوم انسانی و فراز و فرودهای این نهاد اشاره شده است.

معرفی کتاب

دوره پهلوی (1357-1304) به علت بروز تحولات و دگرگونی های گسترده در ساختار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی ایران و به جهت بهره وری از دستاوردهای تمدنی مغرب زمین نقش ویژه ای را در تاریخ ایران ایفا نموده است. این دوره را باید سرآغاز فصل جدیدی در عرصه ی تحولات آموزش عالی و تبع آن علوم انسانی به شمار آورد. چرا که در این دوره علوم انسانی نیز همگام با تأسیس دانشگاه و تحولات آن، فراز و فرودهایی را تجربه می کند. هدف از این پژوهش بررسی تحولات علوم انسانی در آموزش عالی این دوره است و لذا مسئله ی مهم در این پژوهش نیز پاسخ به این سوال است که علوم انسانی در این دوره چه سرنوشتی را در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی سپری کرده است. در این تحقیق، با بررسی روند تحولات آموزش عالی به طور عام و تغییرات نهاد علوم انسانی به طور خاص، فراز و فرودهای این نهاد در طول دوره پهلوی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا علاوه بر پرداختن به تاریخچه و زمینه های آموزش عالی و علوم انسانی در ایران به نحوه تأسیس دانشگاه به عنوان مهم ترین نهاد تولید علم در ایران معاصر پرداخته شده و همچنین به تحولاتی از قبیل ساختار دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در طول دوره ی پهلوی و همچنین تغییرات دوره ها و رشته های علوم انسانی در مراکز فوق اشاره شده است. چرا که بررسی سرنوشت نهاد علوم انسانی در این دوره از طریق بررسی روند تحولات دانشکده های علوم انسانی میسر است. در پایان نیز تأثیر کلی غرب بر روند آموزش عالی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان می دهد که هر چند سهم علوم انسانی در آموزش عالی در اواخر دوره پهلوی نسبت به ابتدای این دوره کمتر می شود اما از نظر دوره های آموزشی و همچنین رشته ها تنوع بیشتری پیدا می کند. نکته ی دیگر اینکه در این تحولات نقش غرب را نمی توان نادیده گرفته و می توان گفت غرب بر روند الگو پذیری آموزش عالی و به تبع آن علوم انسانی در این دوره نقش شایان توجهی داشته است.

این تحقیق مشتمل بر چهار بخش است:

بخش نخست: نهاد گرایی و تحلیل علوم انسانی - در این بخش اول به تعاریف نهاد و چگونگی پیدایش نهادها و همچنین جایگاه نهاد در علوم انسانی و اجتماعی پرداخته می شود و در ضمن ویژگی ها، ارکان و کارکرد نهاد بررسی می گردد.

بخش دوم: تاریخچه و زمینه های آموزش عالی و علوم انسانی در ایران - این بخش شامل تاریخچه و زمینه های آموزش عالی و علوم انسانی در ایران است، که به هر مبحث به صورت جداگانه پرداخته می شود.

بخش سوم: فراز و فرود علوم انسانی در دوره پهلوی اول - این بخش خود شامل چهار فصل است و در آن به تحولات علوم انسانی در مراکز آموزش عالی در دوره ی پهلوی اول پرداخته می شود و در این راستا ساختار، دوره ها و رشته های این مراکز مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان بخش نیز تاثیر غرب بر روند این تحولات بررسی می گردد که البته حجم این فصل به دلیل کمبود منابع نسبت به سایر فصل ها کمتر است و از طرفی هم حذف این فصل سبب بی پاسخ ماندن برخی سوالات در این زمینه و در نتیجه ناقص ماندن بخش مذکور می گشت.

بخش چهارم: فراز و فرود علوم انسانی در دوره پهلوی دوم - در این بخش نیز همان روند بخش سوم البته این بار در دوره پهلوی دوم صورت می پذیرد و تحولات این دوره نیز طی چهار فصل مورد بررسی قرار می گیرد. 

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

ابن اسحاق - ابن هشام

سالها پیش باید انجام می گرفت. مقصودم ارائه ترجمه کامل سیره ابن اسحاق ب

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای

منابع مشابه

خسرو یکم انوشیروان ساسانی

خسرو یکم انوشیروان ساسانی

علی اصغر میرزایی

در سده پنجم میلادی، پادشاهی ساسانی در شرایطی دشوار به سر می برد، گذشته از شکست ها و پیروزی هایی که د

نگاهی تازه به شیوه تولید زمین داری در ایران (از آغاز تا دوران مغول)

نگاهی تازه به شیوه تولید زمین داری در ایران (از آغاز تا دوران مغول)

محمد رحمان زاده هروی

این کتاب جستاری است درباره ساختار اقتصادی و سیاسی ایران در دوران چیرگی خلافت عربی/ اسلامی و دوران چی