۲۷۱۷
۱۱۱۷
۱۳۹۸/۱۰/۹
تفکر چین باستان و قدرت چین مدرن

تفکر چین باستان و قدرت چین مدرن

پدیدآور: یان شوئه تونگ ناشر: انتشارات علمی و فرهنگیتاریخ چاپ: ۱۳۹۸مترجم: ابوالفضل علمایی فرمکان چاپ: تهرانتعداد صفحات: ۴۴۳

خلاصه

کتاب حاضر را در ردیف کتاب‌های بنیادین شناخت چین امروز قرار داد که جنبه‌های مختلف بنیادهای خیزش چین مدرن را مورد کنکاش قرار می‌دهد و می‌کوشد چشم اندازی از رویکرد چین فردا در عرصه نظام بین الملل ارائه دهد.

معرفی کتاب

تفکر چین باستان و قدرت چین مدرن را می‌توان کتابی بی نظیر در عرصه تئوریزه کردن رؤیای چینی به منظور عملی ساختن آن دانست. این کتاب را پروفسور یان شوئه تونگ استاد برجسته و رئیس مؤسسه روابط بین الملل دانشگاه شینخوا به رشته تحریر درآورده است. در عصر قدرت‌گیری نخبگان نسل پنجم به رهبری شی جین پینگ و تلاش این کشور برای فرار از تله طبقه متوسط و دستیابی به توسعه پایدار و نیز افزایش چالش‌های این کشور با ایالات متحد امریکا و درگیری‌های آن در دریای جنوب چین و تحولات جهانی، خاصه پس از جایگیری جمهوری‌خواهان به سردمداری ترامپ در کاخ سفید، اهمیت این کتاب فزونی یافته است.

یان شوئه تونگ که در سال 2008 نشریه امریکایی سیاست خارجی او را در ردیف صد روشنفکر برتر جهان قرار داد، از منظری واقع‌گرایانه مباحثی عمیق را در ارتباط با تثبیت قدرت چین مدرن در عرصه روابط بین الملل و نشستن آن به جای قدرت هژمون غالب ایالات متحده امریکا بیان می‌کند.

بر این اساس این کتاب از دو منظر اهمیتی شایان توجه دارد: نخست آن که وی با بررسی اندیشه بین دولتی متفکران بزرگ دو دوران تاریخی چین باستان، یعنی دوران ماقبل سلسله چین و دوران دولت‌های متخاصم، تصویری روشن و عمیق از آبشخور فکری چینیان امروز در اختیار قرار می‌دهد که در نتیجه آن می‌توان تا حد زیادی تفاوت نگاه نخبگان این کشور به عرصه نظام بین الملل با همگنان غربی‌شان را دریافت؛ دوم آن که چشم اندازی از حرکت چین طی سال‌های آتی به منظور جایگزین شدن با قدرت هژمون غالب را به تصویر می‌کشد که بی شک درک مؤلف‌های آن از اهمیتی حیاتی برای فهم تحولات و انتقال قدرت در حوزه روابط بین الملل برخوردار است.

از این رو می‌توان کتاب حاضر را در ردیف کتاب‌های بنیادین شناخت چین امروز قرار داد که جنبه‌های مختلف بنیادهای خیزش چین مدرن را مورد کنکاش قرار می‌دهد و می‌کوشد چشم اندازی از رویکرد چین فردا در عرصه نظام بین الملل ارائه دهد.

فهرست مطالب:

بخش اول: تفکر چین باستان، قدرت چین مدرن

فصل اول: مطالعه مقایسه‌ای فلسفه سیاسی بین دولتی دوران ما قبل سلسله چین

فصل دوم: فلسفه سیاسی بین دولتی شونزه و پیام آن برای امروز

فصل سوم: هژمونی در تدابیر جنگی دولت‌های متخاصم

بخش دوم: نظرات

فصل چهارم: آزمونی از تئوری پژوهشی در خصوص فلسفه سیاسی بین دولتی دوران ما قبل سلسله چین

فصل پنجم: دو قطب کنفسیوسیم: مقایسه فلسفه سیاسی بین دولتی منسیوس و شونزه

فصل ششم: هژمونی سیاسی در چین باستان: مروری بر هژمونی در تدابیر جنگی دولت‌ةای متخاصم

بخش سوم: پاسخ به نظرات

فصل هفتم: فلسفه دوران ما قبل سلسله چین و خیزش چین امروز

ضمائم

ضمیمه یک: دوران‌های بهار و پاییز و دولت‌های متخاصم و اساتید ماقبل سلسله چین

ضمیمه دوم: یان شوئه تونگ پژوهشگر واقع‌گرا، دلبسته پیش‌بینی علمی

ضمیمه سوم: چرا هیچ مکتب چینی تئوری روابط بین الملل وجود ندارد؟

یادداشت‌ها

کتاب‌شناسی منتخب

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

حقایق

حقایق

ناشناس

حقایق متنی کهن (شاید قرن پنجم یا ششم) از نویسنده ای ناشناس است. نسخ کتاب در چین بود. هرچند کتاب در ب

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته