۲۶۹۸
۱۱۲۱
۱۳۹۸/۹/۲۲
تبیین جغرافیایی ارمنستان بر اساس منابع اسلامی

تبیین جغرافیایی ارمنستان بر اساس منابع اسلامی

پدیدآور: کارن خانلری ناشر: نشر ثالثتاریخ چاپ: ۱۳۹۷مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۱۰۰نسخهشابک: 1-222-405-600-978تعداد صفحات: ۲۱۲ص

خلاصه

هدف از نگارش این کتاب، پرداختن به منابع جغرافیا و تاریخ اسلامی (اعم از دانشمندان ایرانی، عرب و عثمانی) در مقوله ی ارمنستان است که یک بازه ی زمانی هزار و یکصد ساله از قرن نهم تا بیستم میلادی را در بر می گیرد. این موضوع با توجه به این که تاریخ نگاری رسمی ترکیه و آذربایجان موجویت ارمنستان در سرحدات کنونی جمهوری ترکیه و نیز قراباغ را شدیدا نقض کرده است و نظریه های کاملا نادرستی از جمله « اصرار بر ریشه های ترکی امپراتوری اورارتو»، « غیر بومی بودن ملت ارمنی در ارمنستان غربی»، «مهاجرت ارمنیان از اروپا به آناتولی در هزاره ی اخیر» را به پیش می کشد، کاوش درباره ی مقوله ی ارمنستان در منابع جغرافیا و تاریخ اسلامی می تواند غیر علمی بودن این نظریه های ساختگی تاریخ نگاری رسمی ترکیه و آذربایجان در راستای توجیه اشغال سرزمین ارمنستان را نشان دهد.

معرفی کتاب

ارمنستان از کشورهای کهن جهان و قدیمی ترین همسایه ی ایران است. صفحات تاریخ پرفراز ونشیب این کشور مملو از جنگ ها، کشتارها و مهاجرت های اجباری ساکنان این سرزمین کهن است. پس از گذار از یک فرایند تاریخی طولانی، دست به تحریف تاریخ و دستکاری جغرافیای سیاسی زده اند. هدف از نگارش این کتاب، پرداختن به منابع جغرافیا و تاریخ اسلامی ( اعم از دانشمندان ایرانی، عرب و عثمانی) در مقوله ی ارمنستان است که یک بازه ی زمانی هزار و یکصد ساله از قرن نهم تا بیستم میلادی را دربر می گیرد. این موضوع با توجه به این که تاریخ نگاری رسمی ترکیه و آذربایجان موجودیت ارمنستان در سرحدات کنونی جمهوری ترکیه و نیز قراباغ را شدیدا نقض کرده است و نظریه های کاملا نادرستی از جمله «اصرار بر ریشه های ترکی امپراتوری اورارتو»، «غیر بومی بودن ملت ارمنی در ارمنستان غربی»، « مهاجرت ارمنیان اروپا به آناتولی در هزاره ی اخیر» را به پیش می کشد، کاوش درباره ی مقوله ی ارمنستان در منابع جغرافیا و تاریخ اسلامی می تواند غیرعلمی بودن این نظریه های ساختگی تاریخ نگاری رسمی ترکیه و آذربایجان در راستای توجیه اشغال سرزمین ارمنستان را نشان دهد.

برای بیان استدلالات کافی در زمینه ی تبیین جغرافیای ارمنستان منابع اسلامی، یعنی کارهای تاریخی و جغرافیایی دانشمندان ایرانی، عرب و عثمانی را اساس قرار داده ایم. این روش استدلال، چند دلیل اساسی دارد. نخست آن که با توجه به افول علمی اروپا در سده های میانه، دقت جغرافیایی دانشمندان اسلامی بالا و نسبتا بی نقص است. در خلال سده های میانه، سرنگونی فرمانروایی روم به تغییرات عمده در روند رشد علم جغرافیا در جهان اسلام انجامید. جغرافیدانان مسلمان نقشه های مبسوط جهان را ترسیم کردند، در حالی که جغرافیدانان دیگر داده های دقیقی از جغرافیای مناطق گوناگون مهیا کرده اند. افزون بر این، دانشمندان مسلمان کارهای متقدمین یونانی را نیز به خوبی تفسیر و تکمیل کرده و با کشف اختراع اسطرلاب های نوین بسیاری از داده های جغرافیایی را تصحیح و نقشه های جغرافیایی را مطابق با آن اصلاح کرده اند. در این تحقیق تلاش شده تا در اثنای معرفی منابع اسلامی، به گوشه هایی از نوآوری و اصلاحات برجسته ی این بزرگان اشاره شود.

دلیل دیگر آن است که استفاده از منابع ارمنی یا اروپایی به دلایل صرفا سیاسی و با یادآوری باور تاریخ نگاران معاصر ترکیه و جمهوری آذربایجان، میزان مقبولیت علمی این تحقیق و هدف اصلی که همانا رد نظریه های منفی وجود سرزمین آبا و اجدادی ارامنه است را خدشه دار کرد. مورخان رسمی ترکیه و جمهوری آذربایجان به صورت سازمان یافته این فکر را تلقین می کنند که تمامی منابع و مآخذ تاریخی و جغرافیایی اروپایی که به هر نحوی اشاره ای به وجود ارمنستان دارند، تنها و تنها در خدمت اهداف امپریالیستی کشورهای قدرتمند بوده و کذب محضند. این نگرش برگرفته از روش شناسی ویژه ی مکاتب تام گرایانه است و مجادله ی علمی در چنین حوزه ای از ابتدا بیهوده و بی ثمر می نماید. بنابراین روش استناد به منابع اسلامی تا حد مؤثری می تواند روش شناسی تام گرایانه و غیر علمی فوق را تعدیل کند.

نکته ی دیگر در روش ارائه این است که در ابتدای هر منبعی، زندگینامه ی مختصری از مؤلف آن آورده شده، زیرا به اعتقاد نگارنده داده های بیوگرافیک مؤلفان می تواند بر روشنگری مطالب برگرفته از منابع و غنای علمی موضوع مورد بحث بیفزاید. منابع به کار رفته در این تحقیق شامل نسخ خطی با کتابت مؤلف یا غیر مؤلف، کتب چاپ سنگی و چاپ سربی و همچنین فایل های الکترونیکی برگرفته از سامانه های معتبرند. مجموعه ی منابع به کار رفته به لحاظ تاریخ نگارش آن ها، یک بازه ی زمانی از دهه ی میانی سال 800 الی دهه ی میانی سال های 1900 میلادی را دربر می گیرد. از میان انواع روش های متعارف برای ارائه ی مستندات موجود در منابع اسلامی روش ارائه، کرونولوژیک می باشد و مراحل مختلف تحولات سیاسی در منطقه و به تبع آن تغییرات مهم در نقشه ی سیاسی ارمنستان، تبیینات جغرافیایی به صورت بازتابی از واقعیت های تاریخی بیان شده است.

خلاصه ای از فهرست مطالب این کتاب:

پیش گفتار

منابع اسلامی

گونه شناسی منابع

کرونولوژی سیاسی و مراحل تاریخی

1- دوره ی قرن نهم تا اواسط قرن یازدهم میلادی

2- دوره ی 1080 الی 1375 میلادی

3- دوره ی 1375 الی 1813 میلادی

4- دوره ی 1813 الی 1885 میلادی

5- دوره ی 1885 لی 1909 میلادی

6- دوره ی 1909 الی 1922 میلادی

 

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

حقایق

حقایق

ناشناس

حقایق متنی کهن (شاید قرن پنجم یا ششم) از نویسنده ای ناشناس است. نسخ کتاب در چین بود. هرچند کتاب در ب

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته