۲۴۷۷
۱۱۵۱
۱۳۹۸/۹/۲۱
شهر پریان؛ دنیای آرمانی زنان در تاریخ داستان سرایی ایرانیان قرون ششم تا دوازدهم

شهر پریان؛ دنیای آرمانی زنان در تاریخ داستان سرایی ایرانیان قرون ششم تا دوازدهم

پدیدآور: آمنه ابراهیمی ناشر: گل آذینتاریخ چاپ: ۱۳۹۸مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۰۰۰نسخهشابک: 7-01-6352-622-978تعداد صفحات: ۴۵۶ص

خلاصه

نویسنده در این اثر تلاش داشته تا با نگاهی پدیدار شناسانه دنیای آرمانی زنان را در درازنای تاریخ ایران (قرون ششم تا دوازدهم هجری قمری) کشف و درک کند. در مطالعه ی پیش رو دنیای بدون مرد یا همان شهر پریان، زندگی عاشقانه و حاضر شدن در صحنه های پیکار برای تغییر سرنوشت تاریخی، از مهم ترین دغدغه های زنان است. مطالعه ای از این دست در قلمرو پژوهش های تاریخی ایران سابقه ندارد.

معرفی کتاب

نویسنده در این اثر تلاش داشته تا با نگاهی پدیدار شناسانه دنیای آرمانی زنان را در درازنای تاریخ ایران (قرون ششم تا دوازدهم هجری قمری) کشف و درک کند. مطالعه ی پیش رو با در نظر گرفتن سایه ی سنگین مهم ترین هجوم های تاریخ ایران راجع به تیپ شناسی آرمانی زنان است اما بی ارتباط با خواست های مردان نیست، چرا که همواره زن ومرد همچون دو آینه روبرو تصاویری در هم تنیده و متعدد را از خود و دیگری منعکس می کنند. از آن جا که در تاریخ ایران، زنان به دلایلی چند پوشیده روی و پوشیده نام بوده و از آن ها کمتر سخن گفته شده، نویسنده بر اساس داستان های عامیانه سعی کرده است زیست جهان خاموش زنان را دریابد و صدای آن ها را بشنود. بر اساس این مطالعه می توان گفت دنیای بدون مرد / شهر پریان، زندگی عاشقانه و حاضر شدن در صحنه های پیکار برای تغییر سرنوشت تاریخی از مهم ترین دغدغه های زنان است. مطالعه ای از این دست در قلمرو پژوهش های تاریخی ایران سابقه ندارد.

مطالب در شش فصل ارائه گردیده است:

فصل اول: مقدمات و کلیات

فصل دوم: زن در هجوم های قرون ششم تا دوازدهم......................(هجوم غزان و ورود سلجوقیان به ایران/ هجوم چنگیز/هجوم تیمور/ سقوط اصفهان به دست افغانان)

فصل سوم: بازخوانی وضعیت اقتصادی و فرهنگی زن در فاصله ی قرون ششم تا دوازدهم

فصل چهارم: الگوهای آرمانی زنان......................(مادر بانوان/ کدبانوان/ خرد بانوان/ شاه بانوان/ پیامبر بانویی/ پارسا بانوان/ عارفه بانوان/ هنرمند بانوان/...)

فصل پنجم: الگوهای ضدآرمانی زنان.......................(مکار زنان/ جادو زنان/ زنان ناپارسا و کامجوی/ فتانه زنان/ زنان دلاله / زنان عیاره/ زنان نادان/ زنان ناسپاس)

فصل ششم: زوایایی دیگر از زندگی آرمانی زنان

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

حقایق

حقایق

ناشناس

حقایق متنی کهن (شاید قرن پنجم یا ششم) از نویسنده ای ناشناس است. نسخ کتاب در چین بود. هرچند کتاب در ب

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته