۱۴۷
۳۲
۱۳۹۸/۹/۲۱
شهر پریان؛ دنیای آرمانی زنان در تاریخ داستان سرایی ایرانیان قرون ششم تا دوازدهم

شهر پریان؛ دنیای آرمانی زنان در تاریخ داستان سرایی ایرانیان قرون ششم تا دوازدهم

پدیدآور: آمنه ابراهیمی ناشر: گل آذینتاریخ چاپ: ۱۳۹۸مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۰۰۰نسخهشابک: 7-01-6352-622-978تعداد صفحات: ۴۵۶ص

خلاصه

نویسنده در این اثر تلاش داشته تا با نگاهی پدیدار شناسانه دنیای آرمانی زنان را در درازنای تاریخ ایران (قرون ششم تا دوازدهم هجری قمری) کشف و درک کند. در مطالعه ی پیش رو دنیای بدون مرد یا همان شهر پریان، زندگی عاشقانه و حاضر شدن در صحنه های پیکار برای تغییر سرنوشت تاریخی، از مهم ترین دغدغه های زنان است. مطالعه ای از این دست در قلمرو پژوهش های تاریخی ایران سابقه ندارد.

معرفی کتاب

نویسنده در این اثر تلاش داشته تا با نگاهی پدیدار شناسانه دنیای آرمانی زنان را در درازنای تاریخ ایران (قرون ششم تا دوازدهم هجری قمری) کشف و درک کند. مطالعه ی پیش رو با در نظر گرفتن سایه ی سنگین مهم ترین هجوم های تاریخ ایران راجع به تیپ شناسی آرمانی زنان است اما بی ارتباط با خواست های مردان نیست، چرا که همواره زن ومرد همچون دو آینه روبرو تصاویری در هم تنیده و متعدد را از خود و دیگری منعکس می کنند. از آن جا که در تاریخ ایران، زنان به دلایلی چند پوشیده روی و پوشیده نام بوده و از آن ها کمتر سخن گفته شده، نویسنده بر اساس داستان های عامیانه سعی کرده است زیست جهان خاموش زنان را دریابد و صدای آن ها را بشنود. بر اساس این مطالعه می توان گفت دنیای بدون مرد / شهر پریان، زندگی عاشقانه و حاضر شدن در صحنه های پیکار برای تغییر سرنوشت تاریخی از مهم ترین دغدغه های زنان است. مطالعه ای از این دست در قلمرو پژوهش های تاریخی ایران سابقه ندارد.

مطالب در شش فصل ارائه گردیده است:

فصل اول: مقدمات و کلیات

فصل دوم: زن در هجوم های قرون ششم تا دوازدهم......................(هجوم غزان و ورود سلجوقیان به ایران/ هجوم چنگیز/هجوم تیمور/ سقوط اصفهان به دست افغانان)

فصل سوم: بازخوانی وضعیت اقتصادی و فرهنگی زن در فاصله ی قرون ششم تا دوازدهم

فصل چهارم: الگوهای آرمانی زنان......................(مادر بانوان/ کدبانوان/ خرد بانوان/ شاه بانوان/ پیامبر بانویی/ پارسا بانوان/ عارفه بانوان/ هنرمند بانوان/...)

فصل پنجم: الگوهای ضدآرمانی زنان.......................(مکار زنان/ جادو زنان/ زنان ناپارسا و کامجوی/ فتانه زنان/ زنان دلاله / زنان عیاره/ زنان نادان/ زنان ناسپاس)

فصل ششم: زوایایی دیگر از زندگی آرمانی زنان

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

مفهوم خانه در اصفهان دوره صفوی

مفهوم خانه در اصفهان دوره صفوی

ساینا محمدی خبازان

این نوشتار با تمرکز بر روی معماری یکی از دوره های طلایی ایران پس از اسلام- اصفهان عصر صفوی - به شنا

دانشگاه ها در قرون وسطی

دانشگاه ها در قرون وسطی

ژاک ورژه

کتابی که پیش رو دارید، اثری موجز ولی جامع از سیرتحول شکل گیری دانشگاه ها درغرب از ابتدای قرن سیزدهم

منابع مشابه بیشتر ...

آموزش و پرورش اقلیت های دینی از مشروطه تا پایان حکومت پهلوی اول

آموزش و پرورش اقلیت های دینی از مشروطه تا پایان حکومت پهلوی اول

آمنه شاهمرادی

بررسی تاریخ آموزش و پرورش ایران به طور عام و آموزش و پرورش اقلیت ها به طور خاص، از ضروریات اجتناب نا

یک قرن و نیم همراهی تجار (تاریخچه ی اتاق بازرگانی بندرعباس)

یک قرن و نیم همراهی تجار (تاریخچه ی اتاق بازرگانی بندرعباس)

علی کمالی زاده

این کتاب جرعه ای از فعالیت های تجار هرمزگان و به خصوص بندرعباس می باشد. اما با این وجود و علی رغم تل