۲۴۳۱
۸۰۲
۱۳۹۸/۹/۱۳
دولت حفصیان

دولت حفصیان

پدیدآور: محمدرضا شهیدی پاک ناشر: سرای کتابتاریخ چاپ: ۱۳۹۸مکان چاپ: قمشابک: 8-55-6567-622-978تعداد صفحات: ۶۰۴

خلاصه

این پژوهش دولت‌نگاری یکی از مؤثرترین دولت‌های قرون وسطی در تاریخ جهان است. دولت حفصیان (1229 ـ 1574) مصادف با فروپاشی اندلس و کشف آمریکا و پیدایش دولت ایلخانی و سقوط بغداد و انتقال خلافت سنتی مسلمانان به تونس پایتخت نوبنیاد آنها که محور ارتباطات گسترده بین المللی است، وارد تاریخ جهان شد.

معرفی کتاب

این پژوهش دولت‌نگاری یکی از مؤثرترین دولت‌های قرون وسطی در تاریخ جهان است. دولت حفصیان (1229 ـ 1574) مصادف با فروپاشی اندلس و کشف آمریکا و پیدایش دولت ایلخانی و سقوط بغداد و انتقال خلافت سنتی مسلمانان به تونس پایتخت نوبنیاد آنها که محور ارتباطات گسترده بین المللی است، وارد تاریخ جهان شد.

در بین دولت‌های اسلانمی دولت حفصیان از جهت قلمرو و طول زمان حکومت و دست‌آوردهای تمدنی و آثار سیاسی اجتماعی شاخص است. حفصیان خاندانی از بقایای قدرت دولت و خلافت و امپراطوری موحدین بودند که بر بخش افریقیه این امپراطوری چهارصد سال حکومت کردند. ویژگی عمده آنها تشکیلات دولت است. از این حکومت با عنوان دولت، خلافت و سلطنت یاد شده است.

جنگ‌های جهانی کلاسیک صلیبی در صلح هشتم صلیبی با آنها پایان گرفت و دوره مستقل تمدن اسلامی تأسیس گردید که نماد آن مکتب تعلیم و تربیت حفصیان، تثبیت شهر اسلامی و تألیف نخستین کتاب در حقوق شهرسازی، مکتب مستقل طب تونسی، آخرین مرحله تکامل علم ریاضیات و حساب در تمدن اسلامی، تدوین جغرافیای مقدس، توسعه علوم پایه، بقای فقه و حقوق اسلامی و زبان عربی و گسترش تصوف و علوم نقلی است و جامع زیتونه پرچمدار آموزش و بل انتقال علوم به اروپا و تأسیس علم جامعه شناسی و علم عمران به وسیله ابن خلدون و توسعه تشکیلات است.

وجه اهمیت دولت حفصیان در تاریخ سیاسی اجتماعی آن است در عهد این دولت در بدو تأسیس با قتل عام علمای تشیع ابن ابار و ابن منظور و ابن عصفور صورت گرفت و بسیاری از علمای متمایل به تشیع که به امید استمرار دولت موحدین با گرایش شیعی و یا حداقل با تسامح به تونس و شهرهای افریقیه پناه آورده بودند مانند ابن سبعین اندلسی که برای وحدت تشیع و تسنن در سایه تأسیس دولت حفصیان تلاش می‌کد و اعلامیه مکه را بر همین اساس صادر کرد با دخالت دولت ممالیک که عملیات حفصیان را زیر نظر داشت، آنجا را ترک کردند و در نقاط دیگر مستقر شدند.

پژوهش بر اساس بیش از هفتصد جلد از مصادر و منابع اصلی تاریخ غرب اسلامی و افریقیه به روش مطالعه و تحلیل کتابخانه‌ای موجود در کتابخانه شخصی مؤلف در سال 1383 انجام شده است و بسیاری از عناصر آن بوسیله افرادی مورد انتحال قرار گرفته است و لذا چند بخش آن به شکل مستقل و عنوان ویژه به صورت کتاب و مقاله منتشر شده است.

فهرست مطالب کتاب:

پیشگفتار

بخش اول: مقدمه؛ کتابشناسی دولت حفصیان، منابع تاریخ‌نگاری حفصیان

بخش دوم: تاریخ سیاسی اجتماعی حفصیان

بخش سوم: روابط خارجی و ارتباطات بین المللی حفصیان

بخش چهارم: نظام اداری و تشکیلات کلاسیک اسلامی دولت حفصیان

بخش پنجم: نظام و تشکیلات کشوری و انتنظامی حسبه

بخش ششم: حبس (وقف) تشکیلات کشوری ـ مردمی

بخش هفتم: دیوان جند و سپاه

بخش هشتم: دیوان شرطه ادارات انتظامی عصر حفصیان

بخش نهم: مکتب تعلیم و تربیت حفصیان

بخش دهم: علوم و معارف و صنایع در دوره دولت حفصیان

بخش یازدهم: ادبیات در دوره حفصیان

بخش دوازدهم: هنر، معماری و شهرسازی دوره حفصیان

بخش سیزدهم: اوضاع اقتصادی اجتماعی عصر دولت حفصیان

کتابنامه

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

ابن اسحاق - ابن هشام

سالها پیش باید انجام می گرفت. مقصودم ارائه ترجمه کامل سیره ابن اسحاق ب

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

تاریخ سوریه و شامات دوره اسلامی در قرون وسطی، تاریخ‌نگاری محلی و جغرافیای تاریخی شام

تاریخ سوریه و شامات دوره اسلامی در قرون وسطی، تاریخ‌نگاری محلی و جغرافیای تاریخی شام

محمدرضا شهیدی پاک

پژوهش حاضر یکی از آثار تاریخ‌نگاری شام است که کوشیده است، سیر تاریخی نزاع بین المللی در شام را بررسی

جزیره در دوره اسلامی، تاریخ محلی و جغرافیای تاریخی جزیره

جزیره در دوره اسلامی، تاریخ محلی و جغرافیای تاریخی جزیره

محمدرضا شهیدی پاک

کتاب حاضر ابتدا تاریخچه جزیره را ارائه می‌کند و سپس دولت‌هایی که در جزیره پس از فتح تا دوره عثمانی ر