۲۸۵۴
۱۱۲۷
۱۳۹۸/۳/۱۹
تاریخ تفریح در شهر تهران در دوران قاجار و پهلوی

تاریخ تفریح در شهر تهران در دوران قاجار و پهلوی

پدیدآور: حامد سلطان زاده ناشر: نگارستان اندیشهتاریخ چاپ: ۱۳۹۷مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۵۰۰نسخهشابک: 5-90-8273-600-978تعداد صفحات: ۲۳۶ص

خلاصه

تاریخ نگاری در دوره پیشامدرن عمدتا به توضیح زندگی و عملکرد نخبگان سیاسی اختصاص داشت اما در عصر مدرن حوزه عمل مورخان گسترش پیدا کرد و جنبه های اجتماعی و فرهنگی زندگی انسان ها را هم در بر گرفت. تفریحات مردم بخشی از زندگی روزمره آنان را تشکیل می دهد و با زیست فرهنگی جوامع آمیخته است. از اواسط عصر قاجار مراکز تفریحی جدیدی در شهر تهران ایجاد شد، سپس در دوره پهلوی تعداد این مراکز افزایش قابل توجهی یافت و به تبع آن اقشار مختلف اجتماعی رویکردهای گوناگونی در مقابل تغییرات تفریح اتحاذ کرد. در این پژوهش تلاش بر آن است که روند دگرگونی های تفریح در شهر تهران توصیف شود و ضمنا رویکرد اقشار مختلف در این زمینه بررسی گردد. جمع آوری اطلاعات پراکنده در انواع منابع مکتوب درباره ی تفریحات رایج در دوران قاجار و پهلوی محتوای اصلی این اثر را تشکیل می دهد. انجام مصاحبه های گسترده با ساکنین شهر تهران در دوره پهلوی می تواند قدم بعدی باشد؛ این امر اطلاعات ما را درباره تاریخ تفریح افزایش داده و تصویر به مراتب دقیق تری پیش روی ما ترسیم خواهد کرد.

معرفی کتاب

تاریخ نگاری در دوره ی پیشامدرن به توضیح زندگی و عملکرد نخبگان سیاسی اختصاص داشت. در عصر مدرن حوزه ی عمل مورخان گسترش پیدا کرد و جنبه های اجتماعی و فرهنگی زندگی انسان ها در ادوار گذشته هم مورد توجه مورخان قرار گرفت. با این حال در کشور ما اکثر پژوهش های تاریخی هم چنان معطوف به حوزه ی تاریخ سیاسی است و سایر حوزه های پژوهش تاریخی کم تر مورد توجه قرار می گیرد. یکی از حوزه های نسبتا مغفول، زندگی روزمره ی مردم ایران در ادوار گذشته است.

تفریحات مردم بخشی از زندگی روزمره ی آنان را تشکیل می دهد. تفریح یکی مفهوم تخصصی در علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی نیست. دومازدیه «گذران اوقات فراغت» را چنین تعریف کرده است:«گذران اوقات فراغت در برگیرنده ی مجموعه ای از اشتغالاتی است که فرد با کمال میل بدان پردازد؛ خواه به منظور استراحت، خواه برای ایجاد تنوع، خواه با هدف گسترش اطلاعات و آموزش خویشتن بدون اهداف مادی و خواه برای مشارکت اجتماعی ارادی و بسط توان آزاد و خلاقش؛ بعد از آن که از الزامات حرف های خانوادگی فارغ گشت». در این پژوهش مقصود از تفریح، نوعی از گذران اوقات فراغت است که به قصد کسب نشاط انجام می گیرد.

در دوره ی پهلوی تنوع تفریحات قابل دسترسی برای افراد جامعه افزایش یافت. از جمله این که تعداد سینماها و سالن های تئاتر، کافه ها و پارک ها افزایش قابل ملاحظه ای یافت. اقشار مختلف اجتماعی رویکردهای گوناگونی در مقابل تغییرات تفریح اتخاذ می کردند. در این پژوهش تلاش بر آن است که روند این تغییرات توصیف شده ورویکرد اقشار مختلف در این زمینه بررسی گردد. در صورت وجود شواهد کافی مبنی بر نارضایتی اقشار گوناگون از اقدامات حکومت در این زمینه، بر اطلاعات موجود در مورد زمینه های وقوع انقلاب اسلامی افزوده می شود.

شایان ذکر است که در این پژوهش بر جمع آوری اطلاعات پراکنده در انواع منابع مکتوب در مورد تفریحات رایج در دوران قاجار و پهلوی تمرکز شده است. انجام مصاحبه های گسترده با ساکنین شهر تهران در دوره ی پهلوی می  تواند قدم بعدی باشد و اطلاعات ما را در این باره افزایش داده و تصویر به مراتب دقیق تری پیش روی ما قرار دهد.

مطالب کتاب در هشت فصل ارائه گردیده است:

فصل اول: پیشینه ی پژوهش

فصل دوم: نگاهی به وضعیت تفریحات مردم تهران در عصر قاجار

فصل سوم: وضعیت تفریح در دوره ی سلطنت رضاشاه

فصل چهارم: وضعیت تفریح در سال های 1320 تا 1332 شمسی

فصل پنجم: وضعیت تفریح در سال های 1332 تا 1342 شمسی

فصل ششم: تأسیس مراکز تفریحی دولتی در سال های 1342 تا 1356 شمسی

فصل هفتم: وضعیت مراکز تفریحی غیردولتی در سال های 1342 تا 1356 شمسی

فصل هشتم: رویکرد اقشار مختلف مردم به تغییرات تفریح در سال های 1342 تا 1356 شمسی

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سومریان در تاریخ بضمیمه تمدن سومری

سومریان در تاریخ بضمیمه تمدن سومری

عزمی سکر - جاک پیرین

کتاب حاضر از دو بخش تشکیل شده است: بخش نخست سومریان در تاریخ، تألیف نویسنده لبنانی دکتر عزمی سکر که

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

محمد پورکيان

اين کتاب که در برلن غربي در سال 1357 چاپ شده است در باره سابقه آشنايي ارنست پرون با محمدرضا پهلوي و

منابع مشابه بیشتر ...

سیاحانی که به ایران آمدند (دو جلدی)

سیاحانی که به ایران آمدند (دو جلدی)

داریوش شهبازی

سفر، مادر تجربه و سفرنامه مادر تاریخ است و عمارت شکوهمند تاریخ با مصالحی که سیاحان فراهم آرند، ساخته

دموکراتیزاسیون و تعدیل قدرت سیاسی در ایران (دوران قاجاریه)

دموکراتیزاسیون و تعدیل قدرت سیاسی در ایران (دوران قاجاریه)

میرحامد اکبری

بخشی از آنچه که مدرنیته ی ایرانی خوانده می شود، در قالب مفهوم تعدیل قدرت قابل توضیح است. مقصود از آن