۱۴۱۹
۳۸۴
۱۳۹۶/۹/۲۷
اندیشه سیاسی اسلام در سده های میانه (طرح مقدماتی)

اندیشه سیاسی اسلام در سده های میانه (طرح مقدماتی)

پدیدآور: اروین آی. جی. روزنتال ناشر: نشر قومستاریخ چاپ: ۱۳۹۶مترجم: علی اردستانی مکان چاپ: تهران

خلاصه

نوشتار حاضر ، اندیشه سیاسی متفکران اسلامی و سیر تحول تفکر اسلامی در طی ادوار میانه را در پرتو واژگان علمی جدید، تجزیه و تحلیل می کند. هدف اصلی از ترجمه ی این کتاب بر حول محور آشنایی بیشتر خوانندگان، به ویژه دانشجویان اندیشه سیاسی، با آراء و نظرات روزنتال اسلام شناسی کهنه کار انگلیسی می چرخد. ارزیابی زوایای مختلف کتاب، کمک زیادی به فهم و تعمیق نقطه نظرات نویسنده در جامعه ی علمی ایران می کند که نقدهای بسیاری را با خود به دنبال داشته است.

معرفی کتاب

(حضرت) محمد، دین و دولتی جهانی پایه ریزی نمود؛ و همان طور که اسلام به فراسوی مراکز آغازین خود گام می نهاد، متفکران سیاسی مسلمان نیز مجبور به کاربست قانون وحی الهی پیامبر با شرایط جدید بودند. آنها باید واقعیت های جدید قدرت و اقتدار را با قانون ایده آلی که او فرو آورده بود و جانشینان بلافصلش آن را شرح و بست داده بودند، پیوند می زدند. 

این آموزه سنتی در بخش نخست کتاب حاضر مورد بررسی قرار گرفته است و شارحان منابع اصلی آن مربوط به این وضعیت تاریخی هستند؛ و به ویژه فصل مهمی در مورد ابن خلدون وجود دارد. در برابر چنین زمینه ای، آقای روزنتال به بحث در مورد فلاسفه مسلمانی می پردازد که تحت تأثیر اندیشه سیاسی افلاطون و ارسطو قرار داشته اند. وی نشان می دهد که چگونه تفکر یونانی در عین تعدیل تفکر اسلامی همواره تابع و فرودست مقولات تفکر اسلامی و نیازهای سیاسی بوده است.

از همین رو آقای روزنتال به بررسی سنت های عمده ی اندیشه سیاسی اسلام از سده ی هشتم تا پایان سده ی پانزدهم می پردازد. وی بر وحدت اساسی ناشی از دین مشترک این نویسندگان، بدون حذف فردیت هرکدام، تأکید می ورزد. آقای روزنتال در این کتاب نه تنها به ترسیم خطوط کلی فلسفه سیاسی اسلام - یعنی هدف اصلی کتاب - می پردازد، بلکه تصویری از تفکر عمومی و گسترش نهادهای اصلی آن نیز در اختیار ما قرار می دهد. (پیتر چارانیس در بررسی های تاریخی آمریکا)

این کتاب به یک اندازه برای طرفداران سده های میانه و طالبان فهم هسته مرکزی جامعه اسلامی در عصر کنونی ضروری است. در حالی که این کتاب برای کسانی که با زبان عربی آشنایی ندارند، کتابی روشن و روان است، متخصصان نیز می توانند تمام منابع مورد نیاز خود را در آن بیابند. (آلفرد گیوم در تئولوژی)

مالکوم اچ. کر در میدل ایست ژورنال درباره ی این کتاب می گوید: زمان درازی بود که به چکیده ای معتبر از این اندیشه سیاسی که اسلام جدید نیز وارث آن است و خود نیز به کتاب جداگانه ای همراه با مهمترین ژانرهای سنتیش نیاز دارد، احساس می شد... . کتاب حاضر نخستین بررسی ارزنده ای به زبان غربی است که به چنین حوزه هایی می پردازد.

فهرست عناوین اصلی کتاب:

بخش نخست: قانون اساسی (شریعت) و تاریخ اسلامی

فصل اول: جست و جوی سعادت

فصل دوم: خلافت؛ نظریه و کارکرد

فصل سوم: حکومت

فصل چهارم: نظریه قدرت - دولت: پژوهش ابن خلدون درباره تمدن

بخش دوم: میراث افلاطونی

فصل پنجم: فلسفه سیاسی در اسلام

فصل ششم: فارابی؛ تاسیس

فصل هفتم: ابن سینا؛ سنتز

فصل هشتم: ابن باجه؛ انحراف فردگرایانه

فصل نهم: ابن رشد؛ اوج

فصل دهم: دوانی؛ کاربست و ادغام

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

حله؛ اوضاع سیاسی، اجتماعی و تمدنی ( از سدۀ پنجم تا سدۀ نهم هجری)

حله؛ اوضاع سیاسی، اجتماعی و تمدنی ( از سدۀ پنجم تا سدۀ نهم هجری)

زهرا طاهری پور

این کتاب بر آن است تا در ابتدا گزارش کمابیش کاملی از شکل گیری دولت بنی مزید ارائه دهد و سپس علل و عو

متفکران بزرگ توسعه

متفکران بزرگ توسعه

دیوید سایمون

کتاب متفکران بزرگ توسعه، اثری ارزنده در معرفی برترین و پر نفوذ ترین متفکران توسعه در سراسر جهان است.

منابع مشابه

اندیشه های سیاسی اسلام در سده های جدید (اسلام در دولت ملی مدرن)

اندیشه های سیاسی اسلام در سده های جدید (اسلام در دولت ملی مدرن)

اروین آی. جی. روزنتال

تا جایی که به اندیشه سیاسی اسلام مربوط می شود، از پروفسور روزنتال(1991-1901)، اسلام شناس و شرق شناس

دیگر آثار نویسنده

اندیشه های سیاسی اسلام در سده های جدید (اسلام در دولت ملی مدرن)

اندیشه های سیاسی اسلام در سده های جدید (اسلام در دولت ملی مدرن)

اروین آی. جی. روزنتال

تا جایی که به اندیشه سیاسی اسلام مربوط می شود، از پروفسور روزنتال(1991-1901)، اسلام شناس و شرق شناس