۱۰۷۰
۰
۱۳۹۶/۹/۲۳
نظام بین الملل و ژئوپلیتیک اختلافات کشورهای حوزۀ خلیج فارس

نظام بین الملل و ژئوپلیتیک اختلافات کشورهای حوزۀ خلیج فارس

پدیدآور: سید شمس الدین صادقی ناشر: نشر فرزان روز تاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: تهران

خلاصه

نوشتار حاضر از جمله آثار بسیار معدودی در زبان فارسی است که ابعاد پیچیده ی تحولات این منطقه را تجزیه و تحلیل می کند. دقت علمی، مستندات، جمله بندی های دقیق و غیر تکراری، پرورش نظری و مفهومی در کلیت کتاب، این اثر را از زوایای مختلف حقوقی، منطقه ای و بین المللی، ماندگار می کند. این کتاب فقط نظریه نیست، بلکه سرشار از آمار، ارقام، نقل قول های مرتبط، نکات تاریخی و ارجاعات معتبر است.

معرفی کتاب

در جهانی که زندگی می کنیم مسائل منطقه ای، همگرایی منطقه ای و همگرایی اقتصادی منطقه ای حتی از روند های جهانی شدن اولویت و اهمیت بیشتری پیدا کرده اند. کشورهایی که در یک منطقه زندگی می کنند به تدریج سعی می کنند عموم موانع غیر اقتصادی را برای تسریع همکاری اقتصادی و حتی قفل شدن را از میان بردارند. کار منطقه ای هم توسعه را به ارمغان می آورد و هم امنیت را نهادینه می کنند. منطقه خاورمیانه در میان مناطق جهان از چنین شرایطی به شدت دور است و شاید واگراترین منطقه جهان باشد. هر نوع اختلاف قابل تصوری در میان این کشورها وجود دارد. این وضعیت دو ریشه نظری دارد که می توان به عنوان یکی دیدگاه کلی مطرح کرد: اول این که این کشورها هنوز کشور - ملت نشده اند؛ و دوم این که در روابط خارجی بسیاری از این کشورها، نفوذ خارجی بر توسعه اقتصاد ملی اولویت دارد. منطقه ی خلیج فارس از اهمیت ویژه ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک خاصر در روابط بین المللی برخوردار است و شناخت مسائل این منطقه برای ایران شناسی و تدوین استراتژی ملی کشور بسیار کلیدی است. نوشتار حاضر از جمله آثار بسیار معدودی در زبان فارسی است که ابعاد پیچیده ی تحولات این منطقه را تجزیه و تحلیل می کند. دقت علمی، مستندات، جمله بندی های دقیق و غیر تکراری، پرورش نظری و مفهومی در کلیت کتاب، این اثر را از زوایای مختلف حقوقی، منطقه ای و بین المللی، ماندگار می کند. این کتاب فقط نظریه نیست، بلکه سرشار از آمار، ارقام، نقل قول های مرتبط، نکات تاریخی و ارجاعات معتبر است. نثر روان این کتاب و تقسیم بندی های منطقی آن، مطالعه ی علمی آن را سهل تر می کند.

ژئوپلیتیک، ارتباط سیاست با سرزمین را برقرار می سازد؛ وابستگی همه ی تحولات سیاسی، واقعیتی همیشگی به نام سرزمین را آشکار می سازد و حوزه سیاست را از نظریه های بی حاصل و عبارات بی معنی که ممکن است تصمیم سازان سیاسی را در مخمصه ی آرمان های بی فایده و غیر واقعی گرفتار سازد، رها می کند. ژئوپلیتیک، بصیرت لازم را برای رهبران سیاسی جهات شناخت نیازهای واقعی و درک درست از توانایی های خود و واقعیت های حاکم بر سیاست بین المللی فراهم نموده و آنان را متقاعد می سازد که به سرزمین متحد و یکپارچه توجه کرده و به آن وفادار مانند.

فهرست عناوین اصلی:

بخش اول: چارچوب نظری

فصل اول: مؤلفه های ژئوپلیتیکی تطویل اختلافات کشورهای حوزه خلیج فارس

فصل دوم: نظام بین الملل و تطویل اختلافات کشورهای حوزه خلیج فارس

بخش دوم: روند کشمکش های کشورهای حوزۀ خلیج فارس 

فصل سوم: روند شکل گیری منازعات

بخش سوم: ابعاد ژئوپلیتیک تطویل اختلافات کشورهای حوزۀ خیلج فارس

فصل چهارم: منافع ژئوپلیتیک کشورهای حوزه خیلج فارس

فصل پنجم: منافع ژئوپلیتیک ممالک نافذ خارجی

فصل ششم: جایگاه اختلافات کشورهای حوزه خلیج فارس در دوران پس از جنگ سرد

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

چهلچراغ طاغوت شکن - زندگینامه چهل صاحب فتوای مبارز ضد استعماری در کشور عراق

چهلچراغ طاغوت شکن - زندگینامه چهل صاحب فتوای مبارز ضد استعماری در کشور عراق

کتاب حاضر جمع‌آوری بیانیه‌ها، فتاوا و نظرات 40 نفر از علمای عتبات عالیات در جهاد علیه اشغالگران است.

سیر اندیشۀ اقتصادی متفکران مسلمان

سیر اندیشۀ اقتصادی متفکران مسلمان

محمدرضا یوسفی شیخ رباط

مؤلف در این کتاب کوشیده است تا با دقت به کندو کاو در اندیشه های اقتصادی متفکران مسلمان بپردازد، و به

منابع مشابه بیشتر ...

بهداشت، درمان و فرایند توسعه در دوره قاجار

بهداشت، درمان و فرایند توسعه در دوره قاجار

نادر پروین

قاجارها یکی از حاکمیت های سیاسی در ایران را به سال 1174 ه.ق بنیان نهادند. پدیده ی غالب این نظام، توس

دولت و سیاست اجتماعی در ایران

دولت و سیاست اجتماعی در ایران

معصومه قاراخانی

این کتاب حاصل مطالعه ی پیشرو در حوزه ی سیاست اجتماعی در ایران است و، سوای پرداختن به دانش مفهومی سیا