۱۷۹۷
۰
۱۳۹۶/۸/۱۴
ایرانیان و خلافت عباسی؛ رفتارشناسی سیاسی ایرانیان در قرن سوم هجری

ایرانیان و خلافت عباسی؛ رفتارشناسی سیاسی ایرانیان در قرن سوم هجری

پدیدآور: سید حسین فلاح زاده ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه تاریخ چاپ: ۱۳۹۶مکان چاپ: تهران

خلاصه

پژوهش حاضر با روش تاریخی - تحلیلی می کوشد تا رفتار سیاسی ایرانیان را در یکی از دوره های مهم تاریخی یعنی قرن سوم، مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. در این بررسی علاوه بر معرفی انواع رفتارهای سیاسی ایرانیان در قرن سوم در قبال خلافت، به مبانی و عوامل تأثیر گذار بر آن رفتارها نیز پرداخته شده است.

معرفی کتاب

در پرتو پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، بار دیگر دین و معرفت دینی به ویژه تعالیم متعالی اسلامی، به عنوان فکر و فرهنگ مترقی و نجات بخش آدمی، در عرصه حیات انسان معاصر ظاهر شد. تجدید حیات تعالیم وحیانی و ارزش های اسلامی از سویی سبب بیداری و خودباوری ملت های مسلمان و احیای روح ستم ستیزی در آنان شد و از دیگر سو باعث نمایان تر شدن سست پایگی مسلک ها و مکتب های بشری و نظام های مبتنی بر آنها شد.

بایستگی تحقیقات دقیق و منسجم، نظریه پروری و نوآوری درباره زیرساخت های اندیشه دینی و نظامات اجتماعی مبتنی بر آن و ضرورت پرداخت علمی و روزآمد به حوادث واقعه فکری، به فراخور شرایط کنونی و درخور این رستخیز عظیم و نیز لزوم آسیب شناسی در حوزه فرهنگ ملی و باورداشت های رایج دینی به منظور عرضه صحیح و دفاع معقول از اندیشه دینی و زدودن پیرایه های موهوم و موهون از ساحت قدسی دین و تبیین و عرضه ی صحیح و دفاع معقول از اندیشه دینی و صیانت از هویت فرهنگی و سلامت فکری اقشار تحصیل کرده و نسل جوان کشور، تأسیس نهاد علمی - پژوهشی و آموزشی، دانشگاهی و حوزوی ممحض و کارآمدی را فرض می نمود. تحقیق حاضر که نتیجه ی تلاش علمی نویسنده است به موضوع رفتار سیاسی ایرانیان در قبال خلافت عباسی در قرن سوم می پردازد. یکی از راه های شناخت نوع رفتار سیاسی جوامع بررسی چگونگی رفتار آنان در گذشته تاریخی است؛ برای نمونه با بررسی چگونگی ظهور انقلاب مشروطه در ایران بهتر می توان انقلاب اسلامی را مورد مطالعه قرار داد. از این بررسی شاید بتوان با عنوان جامعه شناسی سیاسی تاریخ یاد کرد.

جامعه ایران در گذشته ده ها جنبش و به عبارتی قیام را آزموده است که بررسی تاریخی آنها ما را در شناخت رفتار کنونی این جامعه یاری می بخشد. بر این اساس پژوهش حاضر می کوشد رفتار سیاسی ایرانیان در یکی از دوره های مهم تاریخی یعنی قرن سوم را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. در این بررسی علاوه بر معرفی انواع رفتارهای سیاسی ایرانیان در قرن سوم در قبال خلافت، به مبانی و عوامل تأثیر گذار بر آن رفتارها نیز پرداخته شده است. این پژوهش بر این فرضیه استوار است که در قرن سوم بخشی از جامعه ایران با تأثیر پذیری از ساختار قدرت حاکم از یک سو و پذیرش اسلام سنی و فرهنگ سیاسی رسمی آن از سوی دیگر، نظام سیاسی موجود را که در قالب خلافت عباسی ظهور یافته بود، پذیرفته و در قبال آن رفتار سیاسی تبعی و پیرومنشانه را اتخاذ کرده است. نمود برجسته این گونه رفتار سیاسی را در اقدام های خاندان های طاهریان، سامانیان و آل سهل مشاهده می کنیم؛ در حالیکه بخش دیگری از این جامعه که تحت تأثیر فرهنگ دینی و سیاسی غیر رسمی قرار داشتند به رفتار سیاسی ستیزه جویانه ای با خلافت در قالب جنبش های سیاسی- اجتماعی روی آوردند یا حاکمیت متغلبی ایجاد کردند. محدودی از ایرانیان نیز رفتار بی طرفانه ای در قبال عباسیان اتخاذ نمودند. این پژوهش به روش تاریخی - تحلیلی می باشد.

فهرست فصل های این کتاب:

فصل اول: مفاهیم و چارچوب نظری

فصل دوم: خلافت عباسی، جریان های دینی و اندیشه های سیاسی در قرن سوم

فصل سوم: رفتارهای سیاسی ستیزه جویانه ایرانیان در قرن سوم

فصل چهارم: رفتارهای سیاسی تبعی و بی طرفانه ایرانیان در قرن سوم

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

ابن اسحاق - ابن هشام

سالها پیش باید انجام می گرفت. مقصودم ارائه ترجمه کامل سیره ابن اسحاق ب

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای

منابع مشابه بیشتر ...

فرهنگ لغات و اصطلاحات تاریخ و تمدن اسلام (تا سال 334ق)

فرهنگ لغات و اصطلاحات تاریخ و تمدن اسلام (تا سال 334ق)

عباسعلی محبی فر

نوشتار پیش رو سعی دارد در قدم اول، لغت ها و اصطلاح های دوره ای از تاریخ اسلام، یعنی از عصر جاهلیت (2

جزیره در دوره اسلامی، تاریخ محلی و جغرافیای تاریخی جزیره

جزیره در دوره اسلامی، تاریخ محلی و جغرافیای تاریخی جزیره

محمدرضا شهیدی پاک

کتاب حاضر ابتدا تاریخچه جزیره را ارائه می‌کند و سپس دولت‌هایی که در جزیره پس از فتح تا دوره عثمانی ر