۲۱۴۲
۰
۱۳۹۶/۸/۳
شهرهای ایران عصر ایلخانی

شهرهای ایران عصر ایلخانی

پدیدآور: نویسندگان ناشر: سازمان جهاد دانشگاهی تهرانتاریخ چاپ: ۱۳۹۶مکان چاپ: تهران

خلاصه

نوشتار حاضر، تحقیقی تحلیلی بر نقش وقف در توسعه شهرهای دوران ایلخانی است که در شش فصل ارائه گردیده است. در این پژوهش تلاش شده تا تأثیر این سنت حسنه بر فرم یابی نه شهر این دوره، مورد مطالعه قرار گیرد. نیل به این هدف، با اتکاء به منابع مکتوب و شواهد ملموس برجای مانده صورت گرفته است.

معرفی کتاب

از آنجائیکه هر اثر معماری نوع تفکر و جهان بینی سازنده خود را به نمایش می گذارد، بافت تاریخی شهرها را می توان به مثابه گنجینه های گرانبهایی از تاریخ و فرهنگ یک ملت به شمار آورد. هر بافت تاریخی اطلاعات مرتبط با روند تکامل و توسعه شهر را سخاوتمندانه در اختیار محققان تاریخ شهرسازی قرار می دهد. روشن است که خوانش و درک سازمان فضایی بافتها و دگرگونیهای آنها، به اندازه فهم سازمان اجتماعی، فرهنگ و معیشت سازندگانشان دشوار است. علی رغم نقش کلیدی وقف در شکل یابی و توسعه بافت شهرهای ایران در دوران ایلخانی، مطالعات هدفمندی در این خصوص به ثبت نرسیده است و اطلاعات پراکنده و مختصری از آثار وقفی ایران به هنگام سیطره مغولان بر این سرزمین در دست است. بدین سبب، در پژوهش حاضر تلاش گردیده تا تاثیر این سنت حسنه بر فرم یابی و توسعه شهرهای این دوران مورد مطالعه قرار گیرد. در نیل به این هدف، با اتکاء به منابع مکتوب و شواهد ملموس بر جای مانده مرتبط با نه شهر که به روزگار ایلخانان احداث و یا توسعه یافته اند. تأثیر وقف بر بافت تاریخی آنها سنجیده شده است.

نوشتار حاضر، تحقیقی تحلیلی بر نقش وقف در توسعه شهرهای دوران ایلخانی است که در شش فصل ارائه گردیده است:

فصل اول: کلیات

فصل دوم: شهرهای ایران از سقوط ساسانیان

فصل سوم: جایگاه وقف در فرم یابی فضاهای شهری عصر ایلخانی

فصل چهارم: معرفی بناها، مجموعه ها و بافت های وقفی

فصل پنجم: بررسی تأثیر وقف در شکل یابی و توسعه شهرهای شاخص عصر ایلخانی

فصل ششم: نتیجه گیری

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

ابن اسحاق - ابن هشام

سالها پیش باید انجام می گرفت. مقصودم ارائه ترجمه کامل سیره ابن اسحاق ب

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای

منابع مشابه بیشتر ...

ساسانیان و اعراب: دیپلماسی و بیزانس در شبه جزیره ی عربستان در قرن ششم میلادی

ساسانیان و اعراب: دیپلماسی و بیزانس در شبه جزیره ی عربستان در قرن ششم میلادی

مهناز بابایی

کتاب حاضر به بررسی انگیزه ها و پیشینه ی رقابت دیپلماتیک ساسانیان و بیزانس در جنوب عربستان و مناطق مه

خاندان حمّوئیان (بررسی کارنامه ی علمی، فرهنگی و سیاسی خاندان حمّوئیان خراسان، شام و یزد)

خاندان حمّوئیان (بررسی کارنامه ی علمی، فرهنگی و سیاسی خاندان حمّوئیان خراسان، شام و یزد)

سیدسعید احمدپور مقدّم

کتاب حاضر سعی دارد معرفی جامع تری از آل حمّویه ارائه کند. لذا به بررسی کارنامه ی علمی، فرهنگی و سیاس

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

مسئله ی علم و علم انسانی در دارالفنون عصر ناصری: پژوهشی در آثار مکتوب شناخته شده ی دارالفنون (از 1267تا 1313ق)

مسئله ی علم و علم انسانی در دارالفنون عصر ناصری: پژوهشی در آثار مکتوب شناخته شده ی دارالفنون (از 1267تا 1313ق)

نویسندگان

این کتاب به تاریخ علم ناظر بر انسان در دارالفنون می پردازد، به معنای خاصی از تاریخ علم که در آن شکل

جستارهایی در زمینه ی گیلان عصر قاجار

جستارهایی در زمینه ی گیلان عصر قاجار

نویسندگان

کتاب حاضر مشتمل بر مجموعه مقالات همایش ملی گیلان در گستره ی عصر قاجار است. یکی از مهم ترین انگیزه ها