۶۱۴
۰
۱۳۹۶/۴/۲۱
کتاب الملخص فی اللغة مع الوفاء بترجمة ما فی القرآن

کتاب الملخص فی اللغة مع الوفاء بترجمة ما فی القرآن

پدیدآور: ابوالفتح حمدبن احمد بن حسین بادی ناشر: میراث مکتوبتاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: تهران

خلاصه

نوشتار حاضر چکیده ای از کهن ترین واژه نامه های عربی به فارسی است که نسخه برگردان دستنویس شماره 9455 کتابخانه مجلس شورای اسلامی می باشد. این اثر در سال684 هجری کتابت شده است. نویسنده آن؛ ابوالفتح حمدبن احمد بن حسین بادی معروف به کافی است.

معرفی کتاب

نوشتار حاضر چکیده ای از کهن ترین واژه نامه های عربی به فارسی است که نسخه برگردان دستنویس شماره 9455 کتابخانه مجلس شورای اسلامی می باشد. این اثر در سال684 هجری کتابت شده است. نویسنده آن؛ ابوالفتح حمدبن احمد بن حسین بادی معروف به کافی است.

نگاهی به مهم ترین لغت نامه های عربی به فارسی، معرفی کتاب، نام و مشخصات کتاب، ویژگیهای آن و ویژگی نگارش واج های فارسی در این فرهنگ و کاربرد انواع حروف در المخلص از مباحثی است که در این نوشتار مطرح شده است. کلمات مستقل و ساده، کلمات مرکب، فرایندهای واجی، به کارگیری صفت در معنای قید، برخی ویژگیهای مربوط به افعال، و نمونه لغات فارسی فرهنگ المخلص نیز از دیگر مطالبی است که در این کتاب آمده است.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

الامام الحسن علیه السلام فی مواجهة الانشقاق الاموی

الامام الحسن علیه السلام فی مواجهة الانشقاق الاموی

السید سامی البدری

کتاب حاضرسعی کرده است روایات و منقولات موجود در باره صلح امام حسن (ع) را در ترازوی نقد و بررسی قرار

پنج رساله سیاسی از دوره قاجار

پنج رساله سیاسی از دوره قاجار

نویسندگان

از روزگار قاجاریه رساله های بسیاری در نقد اوضاع سیاسی، اجتماعی و ضرورت اصلاحات و نوسازی برجای مانده

منابع مشابه بیشتر ...

جامعه شناسی تاریخی (مفاهیم، نظریه ها، نقد و بررسی)

جامعه شناسی تاریخی (مفاهیم، نظریه ها، نقد و بررسی)

مجید کافی

مطالعات تاریخی بدون توجه به نظریه های «علوم اجتماعی»، و جامعه شناسی بدون توجه به «اطلاعات تاریخی» ره

تاریخ در قرآن (تفسیر موضوعی آیات اجتماعی و تاریخی)

تاریخ در قرآن (تفسیر موضوعی آیات اجتماعی و تاریخی)

مجید کافی

محتوای تعدادی از آیات قرآن کریم به توصیف و روایت وقایع اجتماعی گذشته نسبت به زمان ما متمرکز است. این