۳۵۲۵
۹۸۱
۱۳۹۶/۴/۱۶
تکمله نفحات الانس (شرح احوال و آثار جامی)

تکمله نفحات الانس (شرح احوال و آثار جامی)

پدیدآور: رضی الدین عبدالغفور لاری مصحح: محمود عابدیناشر: مرکز پژوهشی میراث مکتوبتاریخ چاپ: ۱۳۹۶مکان چاپ: تهران

خلاصه

در این رساله کوتاه زنگی و احوال جامی، شاعر و عارف معروف قرن نهم، با زبانی بالنسبه ساده و صمیمی گزارش شده است. نویسنده رساله، شاگرد و مصاحب جامی، بسیاری از دقایق احوال او را ، از آغاز تا انجام حیات، چنان بازنموده است که همه محققان احوال شاعر، اطلاعات دست اول را در آن یافته اند.

معرفی کتاب

نورالدین عبدالرحمن جامی ( م: 898ق)، در روزگار سلطان حسین بایقرا، معروف ترین امیر تیموری زندگی می کرد و از دولت مقام و شهرتی که در ادب و تصوف عصر خود داشت، یکی از زینت های دولت و حکومت و از عوامل بقای نام او بود. تألیفات و آثار گوناگون جامی، هم اصلی ترین بخش شعر قرن نهم را نمانیدگی می کنند و هم برجسته ترین آثار فارسی صوفیه را در خود دارند، از این رو مطالعه احوال و شناخت آثار او مقدمه لازمی برای فهم ادبیات و عرفان قرن نهم است. این کتاب گزارشی از چگونگی زندگی جامی و فهرست آثار اوست و خواننده در این رساله مختصر، زندگی و احوال جامی را با زبانی بالنسبه ساده و صمیمی ملاحظه و مطالعه می کند. نویسنده رساله، شاگرد و مصاحب جامی، بسیاری از دقایق احوال او را، از آغاز حیات تا انجام آن، چنان باز نموده است که در سراسر تاریخ ادبیات فارسی کمتر نظیری برای آن می توان یافت، به همین سبب همه محققان احوال شاعر، اطلاعات دست اول را در آن یافته اند. کار تصحیح و تعلیقات این کتاب، سال ها پیش از این باز می گردد.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

ابن اسحاق - ابن هشام

سالها پیش باید انجام می گرفت. مقصودم ارائه ترجمه کامل سیره ابن اسحاق ب

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای