۱۰۵۳
۰
۱۳۹۶/۴/۵
نصیحت نامه شاهی

نصیحت نامه شاهی

پدیدآور: تاج الدین حسین خوارزمی مصحح: اکرم آقاجانلوناشر: انتشارات مولیتاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: تهران

خلاصه

کتاب حاضر با مقدمه مصحح آغاز می شود و مشتمل بر دو مقاله است. مقاله اولی با عنوان «در فضائل امتثال اوامر الهی و اجتناب از زواجر و مناهی» که دارای یازده باب است و مقاله دوم با عنوان «در آیین خدمت حضرت خاقانی و رعایت رسوم جهان بانی» که نه باب دارد.

معرفی کتاب

مصحح ضمن مقدمه ای به ریشه شناسی کلمه «نصح»، معرفی مؤلف کتاب و آثار او و انگیزه ی تألیفش از این اثر می پردازد. سپس با نگاهی اجمالی به محتوای کتاب و ارائه ی دیدگاه های خاص نویسنده آن، منابع مورد استفاده و شیوه تألیف و سبک ادبی مؤلف را معرفی می کند. چگونگی رسم الخط نسخه، سیری در نصیحة الملوک ها، مقایسه اجمالی نصیحة الملوک و ذخیرة الملوک با نوشتار حاضر، نسخه های خطی مورد استفاده در تصحیح، روش تصحیح و افتادگی های نسخ از جمله دیگر مواردی است که در مقدمه مذکور آمده است.

در این کتاب دو مقاله طی ابوابی مورد بررسی قرار گرفته اند:

مقاله اولی: در فضایل امتثال اوامر الهی و اجتناب از زواجر و مناهی

باب اول: در فضایل معرفت باری و طریق اکتساب آن و سلوک راه عبودیت به قدر امکان

باب دوم: در فضایل علم و حسن نتایج آن

باب سوم: در تحریض بر مصاحبت ابرار و تحذیر از اشرار

باب چهارم: در فضایل معدلت و به حال مظلومان دیدن

باب پنجم: در فضایل تقوی که توشه راه عقبی است

باب ششم: در فضایل محاسبه اعمال و مراقبه احوال خود

باب هفتم: در فضایل تواضع و رذایل تکبر

باب هشتم: در فضایل حلم و حسن اخلاق و عفو و اشفاق

باب نهم: در فضایل علو همت و رذایل دون همتی

باب دهم: در ترجیح حکم خدا بر هوا و اختیار دین بر دنیا

باب یازدهم: در فضایل بیداری و هشیاری و خوف خاتمت و ملاقات باری

مقاله دوم: در آیین خدمت حضرت خاقانی و رعایت رسوم جهان بانی

باب اول: در فضایل وفاداری و حق گزاری

باب دوم: در فضایل اطاعت فرمان پادشاهی

باب سوم: در فضایل شکر نعمت و حسن خدمت

باب چهارم: در فضایل اکتساب رضای والدین و دعای خیر بر والده

باب پنجم: در فواید دانستن مقادیر مردم و تنزیل هرکس در منزلش

باب ششم: در فضایل رضا دادن به قضای الهی و مصابرت بر جریان احکام پادشاهی

باب هفتم: در فواید ارشاد مسترشد و عمل کردن به موجب کلام زبانی

باب هشتم: در توکل به حضرت الهی با وجود خرم و آگاهی

باب نهم: در خاتمه کتاب

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سال های مهاجرت حزب تودۀ ایران در آلمان شرقی (پژوهشی بر اساس اسناد نویافته)

سال های مهاجرت حزب تودۀ ایران در آلمان شرقی (پژوهشی بر اساس اسناد نویافته)

قاسم شفیع نور محمدی

این کتاب بر اساس اسناد موجود در بایگانی های جمهوری دمکراتیک آلمان و به انگیزۀ آشنایی با حزب تودۀ ایر

دانشنامه قوم بختیاری (تحلیل آداب، آیین، سنت، اعتقاد و باور داشت ها)

دانشنامه قوم بختیاری (تحلیل آداب، آیین، سنت، اعتقاد و باور داشت ها)

سریا داودی حموله

محور مطالعات مؤلف، علت پیدایی باورهای اعتقادی و چرایی آیین هاست و سعی او بر این بوده که با تحقیقات م