۸۷۱
۰
۱۳۹۶/۳/۱۹
دربارۀ زبان و تاریخ

دربارۀ زبان و تاریخ

پدیدآور: والتر بنیامین ناشر: انتشارات هرمستاریخ چاپ: ۱۳۹۵مترجم: مراد فرهادپور- امید مهرگانمکان چاپ: تهران

خلاصه

در نوشتار حاضر، علاوه بر بررسی برخی مضامین فکری نویسنده، مقولات زبانی و تاریخی در تفکر وی نیز مورد بحث واقع شده است. در باب زبان و زبان بشری، رسالت مترجم، قطعه الهی- سیاسی در باب نظریه شناخت، نظریه پیشرفت، و تزهایی درباره مفهوم تاریخ نیز مطالبی ارائه گردیده است. در پایان به پیوست مقاله ای تحت عنوان الهیات واژگون از دو نویسنده بیان شده است.

معرفی کتاب

این کتاب گفتارهایی در باب فلسفه زبان و فلسفه تاریخ است. در این نوشتار، علاوه بر بررسی برخی مضامین فکری نویسنده، مقولات زبانی و تاریخی در تفکر وی نیز مورد بحث واقع شده است. در باب زبان و زبان بشری، رسالت مترجم، قطعه الهی- سیاسی در باب نظریه شناخت، نظریه پیشرفت، و تزهایی درباره مفهوم تاریخ نیز مطالبی ارائه گردیده است. در پایان به پیوست مقاله ای تحت عنوان الهیات واژگون از دو نویسنده بیان شده است.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

نام های باستانی استان میانه (مرکزی)

نام های باستانی استان میانه (مرکزی)

مصطفی پاشنگ

نام های باستانی گزارش کننده هم زبانی و فرهنگ چند ساله مردم ایران است که تنها در استان میانه (مرکزی)

الموسم ش 105: الکتاب التذکاری الشیخ الدکتور عبدالجبار الرفاعی

الموسم ش 105: الکتاب التذکاری الشیخ الدکتور عبدالجبار الرفاعی

نویسندگان

به تازگی مجله معروف الموسم، یک شماره خود را ویژه دکتر رفاعی اختصاص داده و 170 مقاله و یادداشت را به

منابع مشابه

مفهوم تاریخ در مشرق زمین: نگرش تاریخی در فرهنگ های دیرین خاور نزدیک

مفهوم تاریخ در مشرق زمین: نگرش تاریخی در فرهنگ های دیرین خاور نزدیک

رابرت سی دانتن

گذشته نگری انسان ها و تصوری که از رویدادهای گذشتگان و میراث گذشته داشته اند به اندازه ی تاریخ بشر قد