۲۲۴۵
۰
۱۳۹۶/۳/۲
رجال نور؛ فصلی قابل تأمل در تاریخ معاصر ایران

رجال نور؛ فصلی قابل تأمل در تاریخ معاصر ایران

پدیدآور: عبدالله عبداللهی فرد ناشر: میرماهتاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: تهران

خلاصه

هدف از تألیف این مجموعه راه جوئی است به علت العلل بسیاری از حوادث نیک و بد تاریخ معاصر، که در سرنوشت ملت و کشور ما تأثیرات غیر قابل انکاری بر جای نهاده اند و به دست دادن گونه ای خاص از اولیگارشی که مبنای تشکل آن و قدرت اعضای این تشکل، نه بر روی یک عقیده و ایمان مشترک، بلکه بر روی زر و زور و تزویر، یا بر محور دلالی سیاست های چیره گر و یا بهره گرفتن از آشفتگی های اجتماعی و تناقضات حاکم بر روابط سردمداران جامعه ی ایرانی و همچنین ضعف حکومت های وقت، استوار بوده است و ارائه نوعی تحلیل تاریخی بی طرفانه از حوادث ناشی از خدمت و خیانت نخبگان یک ناحیه و تعمیم آن در کل حوادث تاریخی یک کشور باستانی.

معرفی کتاب

در زمینه ی تاریخ معاصر ایران، به خصوص تاریخ دوره ی مشروطه، که با نوعی تحول ادبی و فرهنگی نیز همراه بوده، منابع مستند، مشروح و جامعی نوشته شده، و کمتر نکته ای از دید اهل نظر به دور مانده است. تأمل دقیق در متن این کتاب گشوده، واقعیت معماگونه ای را برای اهل تحقیق مطرح می کند و آن اینکه، در گذر دو قرن گذشته، بسیاری از کارگردانان حوادث مهم -اعم از مثبت یا منفی- از یک منطقه ی کوچک کوهستانی - جلگه ای، برخاسته اند. درجه ی اهمیت نقش هر کدام از این مردان متفاوت است، ولی بذل توجه دقیق در موقعیت های باریکی که ایفای یک نقش بخصوص را - برای هرکدام از آنان - اقتضا می کرده، این معما را پیچیده تر می نمایاند. تعدد این چهره ها و تنوع نقش آنان، و فراز و فرود شخصیت های برخاسته از این دیار، با هیچ قاعده و قانون شناخته شده ای همخوانی ندارد جز اینکه قبول کنیم که روح استعلا و برتری جویی و خطر کردن، جزو خصوصیات قومی مردم این ناحیه بوده و در هر دورانی و در هر خانواده ای و حتی در هر فردی به شکلی خاص فرصت نمود پیدا کرده است. در تاریخ این  سرزمین نخبه پرور، به مردانی برمی خوریم که در عین برجستگی نقش مذهبی یا سیاسی یا فرهنگی و علمی، شخصیت های متفاوت و حتی باورهای متناقضی پیدا کرده اند. به صورتی که آنان را در مقام مقایسه، نمی توانیم همتای هم، شبیه هم، مقابل هم، ضد هم، یار، یا خصم  همدیگر بدانیم ولی در مجموع شاید بیش از 30 درصد این افراد برجسته، در تشخص و ایفای نقش خاص خود - در ردیف مردم عادی - قرار ندارند و نمی توان آنان را، در ذکر تاریخ مردم ایران و مردم منطقه به فراموشی سپرد. از این دیدگاه، همه ی تألیفاتی که در زمینه ی معرفی چهره های نوری و کجوری، در گذشته و حال، نگاشته شده اند، به نوعی نارسا و ناکافی به نظر می رسند. هدف از تألیف این مجموعه راه جوئی است به علت العلل بسیاری از حوادث نیک و بد تاریخ معاصر، که در سرنوشت ملت و کشور ما تأثیرات غیر قابل انکاری بر جای نهاده اند. و به دست دادن گونه ای خاص از اولیگارشی که مبنای تشکل آن و قدرت اعضای این تشکل، نه بر روی یک عقیده و ایمان مشترک، بلکه بر روی زر و زور و تزویر، یا بر محور دلالی سیاست های چیره گر و یا بهره گرفتن از آشفتگی اجتماعی و تناقضات حاکم بر روابط سردمداران جامعه ی ایرانی و همچنین ضعف حکومت های وقت، استوار بوده است. و ارائه نوعی تحلیل تاریخی بی طرفانه از حوادث ناشی از خدمت و خیانت نخبگان یک ناحیه و تعمیم آن در کل حوادث تاریخی یک کشور باستانی. در شرح احوال این مردان و زنان که هرکدام به دلیلی در صحنه تاریخ این دوره، نام و آوازه ای از خود باقی گذاشته اند، نگارنده هیچگونه داوری شخصی را دخالت نداده و صرفا به نقل روایات اسناد معتبر تاریخ معاصر - که بسیاری از محققین و اساتید تاریخ، سندیت آن ها را پذیرفته و در تألیفات خود نیز در زمینه های مشابه، به آن ها استناد جسته اند - پرداخته و داوری را بر عهده خواننده و در نهایت به تاریخ واگذاشته است.

فهرست فصل های کتاب:

فصل اول: خاندان خواجه نوری

فصل دوم: خاندان اسفندیاری

فصل سوم: بستگان نوری ناصرالدین شاه قاجار

فصل چهارم: علمای نور و خاندان کیانوری

فصل پنجم: تاکری های نور و نقش آنها در شکل گرفتن فرقه های شبه مذهبی

 

 

 

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

محمد پورکيان

اين کتاب که در برلن غربي در سال 1357 چاپ شده است در باره سابقه آشنايي ارنست پرون با محمدرضا پهلوي و

تاریخ ایران از آغاز اسلام تا پایان صفویان

تاریخ ایران از آغاز اسلام تا پایان صفویان

رسول جعفریان

کتاب تاریخ ایران، چند سال پیش در چهار جلد منتشر شد، اما به درخواست مکرر خوانندگان و محققان و کمیاب ش