۱۷۹۱
۰
۱۳۹۶/۳/۱
مجموعه اسناد و خاطرات تاریخی؛ سفرنامه ناصرالدین شاه به چمن سلطانیه

مجموعه اسناد و خاطرات تاریخی؛ سفرنامه ناصرالدین شاه به چمن سلطانیه

پدیدآور: سام میرزا مصحح: مصححانناشر: انتشارات سفیر اردهالتاریخ چاپ: ۱۳۹۴مکان چاپ: تهران

خلاصه

متنی که فراروی علاقمندان و محققان تاریخی قرار دارد از جمله سفرنامه های منتشر نشده ناصرالدین شاه قاجار است که به قلم سام میرزا از شاهزادگان ادیب قاجاری تحریر یافته است. در مقدمه عالمانه مصححان سفرنامه به قدر کفایت در معرفی این نسخه و نحوه دسترسی، تصحیح و تعلیقات آن سخن به میان رفته است.

معرفی کتاب

در بررسی تاریخی سخن گفتن از اهمیت سفرنامه های و پیشینه آن در ایران امری زاید است، با این حال سفرنامه های داخلی در ایران در دوره قاجاریه اغلب از سوی پادشاهان و رجال حکومتی به نگارش درآمده است. گرچه سفرنامه  هایی از علما، رجال و تجار هم در دست است که اغلب درباره سفر زیارت عتبات مقدسه می باشد. سفرنامه های خارجی که از سیاحان غربی در دست است اغلب گزارش سفر مأموران سیاسی و نظامی کشورهای اروپایی است که به عنوان راهنمای مأموران بعدی از تجربیات و مشاهدات تدوین یافته است. در مقابل سفرنامه های شاهان قاجار به ویژه ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه توسط منشیان حضور به نگارش درآمده و اغلب متونی ادبی تملق آمیز هستند که نقطه ی ثقل آن قبله عالم است. در این متون آنچنان که باید انتظار محققان برآورده نمی شود، زیرا نگارش این متون جنبه تشریفایت و تفریحی و برخی تزئینی یافته است. از این رو اغلب سفرنامه های شاهان قاجاری در کاغذ گرانقیمت و با خط ممتاز و تذهیب و سرلوحه های زیبا به نگارش درآمده و دارای جلد نفیسی هستند. با این حل نمی توان این سفرنامه ها را خالی از فایده دانست. از لابه لای سطور همین متون تاریخی گزارش های هرچند کمرنگ وضع اجتماعی، سیاسی  اقتصادی را می توان یافت. اهمیت دیگر این متون در مطالعات جغرافیایی مورد استفاده در زمان نگارش سفرنامه ها از دیگر سودمندی هایی است که به کار محققان و پژوهشگران تاریخی می آید. متنی که فراروی علاقمندان و محققان تاریخی قرار دارد از جمله سفرنامه های منتشر نشده ناصرالدین شاه قاجار است که به قلم سام میرزا از شاهزادگان ادیب قاجاری تحریر یافته است. در مقدمه عالمانه مصححان و سفرنامه به قدر کفایت در معرفی این نسخه و نحوه دسترسی و تصحیح و تعلیقات آن سخن رفته است. با این حال باید متذکر شد گویاسازی اعلام این متن با مراجعه و  تحقیق بیش از یکصد و پنجاه منبع و مأخذ تاریخی فراهم آمده است. از این رو تعلیقات این سفرنامه در مقایسه با سایر سفرنامه ها، اطلاعات سودمند فراوانی را در موضوعات مختلف درج کرده است که همه این مطالب را یک جا نمی توان یافت. به همین علت این سفرنامه برای مطالعات محلی در خصوص چمن تاریخی سلطانیه ارزش فراوانی دارد.

عناوین مطالب سفرنامه:

ملتزمین رکاب ناصرالدین شاه

حرکت اردوی ناصری از تهران

ورود به شهرهای قم، محلات و کمره

حرکت به سمت همدان

عبور از کردستان

توقف اردوی ناصری در آذربایجان

بازگشت به دارالخلافه از مسیر قزوین

تعداد صاحبمنصبان، نظامیان و اسامی منازل

 

 

 

 

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

برای خدا؛ انقلاب و بازار: دلایل حذف و حاشیه نشینی جریان بازاریان از اقتصاد و سیاست ایران

برای خدا؛ انقلاب و بازار: دلایل حذف و حاشیه نشینی جریان بازاریان از اقتصاد و سیاست ایران

بهراد مهرجو

جریان بازار طی چهار دهه روند نزولی خود را آغاز کرد. این جریان در دهه 50 منتقد جدی حکومت بود، در ابتد

مملکة الکراهیة: کیف دعمت العربیة السعودیة الارهاب العالمی الجدید

مملکة الکراهیة: کیف دعمت العربیة السعودیة الارهاب العالمی الجدید

دور غولد

کتاب حاضر به بررسی نقش عربستان سعودی در تقویت جریان‌های تکفیری تروریستی حاضر می‌پردازد.

منابع مشابه

میرزا محمد هادی (آقا هادی)

میرزا محمد هادی (آقا هادی)

یعقوب آژند

مجموعه حاضر نوشتاری است که زندگی میرزا محمدهادی معروف به آقا هادی از هنرمندان زبده در زمینه ی نقاشی