۲۳۶۸
۰
۱۳۹۵/۱۲/۶
مقدمه ای بر تاریخ نگاری علم

مقدمه ای بر تاریخ نگاری علم

پدیدآور: هلگه کراگ ناشر: سمتتاریخ چاپ: ۱۳۹۵مترجم: محمد ابراهیم باسط مکان چاپ: تهران

خلاصه

این کتاب با مروری بر تکوین اولیۀ تاریخ علم آغاز می شود و سپس نظریۀ تاریخ را، چنان که در تاریخ علم به کار می آید، معرفی می کند. دوره بندی های تاریخی، کارکردهای ایدئولوژیک علم و نزاع میان تاریخ نگاری درزمانی و زمان پریش، و در نهایت کاربرد و تحلیل نقادانۀ منابع تاریخی و امکان بازسازی آزمایشی تاریخ نیز از دیگر مباحثی است که در این کتاب مطرح می شود.

معرفی کتاب

تاریخ علم رشته ای نسبتا نوپاست؛ در غرب سابقۀ آن، به معنای مدرن کلمه، حدودا یکصد سال است، و در ایران در همین دهه های اخیر اندکی اقبال بدان شده است، در این سال ها چند گروه تاریخ علم در دانشگاه ها یا پژوهشگاه ها گشوده شده و مجلاتی نیز مختص این رشته به فارسی منتشر شده اند.

مقدمه ای بر تاریخ نگاری علم، اثر هلگه استییرنهلم کراگ، از صاحب نظران پرکار در حوزۀ تاریخ علم، به عنوان یک کتاب درسی دانشگاهی نوشته شده است. چنان که نام کتاب گویاست، نوشته ای است مقدماتی. اما این مقدماتی بودن موجب نشده است که دایرۀ شمول موضوعی کتاب محدود شود. در این کتاب، به اجمال اما به زبانی دقیق و رسا، بحث های مشترک میان تاریخ علم و تاریخ عمومی و همچنین بحث های مختص به تاریخ علم مطرح شده اند. از جملۀ بحث های مشترک می توان به مسئلۀ دوره بندی، انواع تبیین های تاریخی، نگارش افقی یا عمودی تاریخ، عینیت و ذهنیت در تاریخ و تاریخ نگاری خلاف واقع اشاره کرد. در بحث های مختص به تاریخ علم نیز نویسنده موضوعاتی مانند بازسازی آزمایش ها در تاریخ علم، نقش ایدئولوژی ها در تولید علمی، تاریخ هایی که به قلم خود دانشمندان نوشته شده اند، علم سنجی، نقش تحلیل های روان شناختی در تاریخ نگاری علم، تحلیل منابع علمی و مانند اینها را مورد توجه قرار داده است. در کنار اینها مکررا مثال هایی آموزنده و علمی از شیوۀ نگارش تاریخ های علمی آمده است. 

فهرست کتاب:

فصل اول: ابعاد تکوین تاریخ علم

فصل دوم: تاریخ علم

فصل سوم: اهداف و چرایی

فصل چهارم: مبانی نظریۀ تاریخ

فصل پنجم: عینیت در تاریخ

فصل ششم: تبیین ها

فصل هفتم: تاریخ فرضی

فصل هشتم: ساختار و سازمان

فصل نهم: تاریخ علم زمان پریش و درزمانی

فصل دهم: ایدئولوژی و اسطوره در تاریخ علم

فصل یازدهم: منابع

فصل دوازدهم: ارزیابی مواد منابع

فصل سیزدهم: تاریخ های دانشمندان

فصل چهاردهم: تاریخ علم آزمایشی

فصل پانزدهم: رهیافت زندگی نامه ای

فصل شانزدهم: پروسوپوگرافی

فصل هفدهم: تاریخ نگاری علم سنجانه

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

ابن اسحاق - ابن هشام

سالها پیش باید انجام می گرفت. مقصودم ارائه ترجمه کامل سیره ابن اسحاق ب

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای

دیگر آثار نویسنده

مقدمه ای بر تاریخ نویسی علم

مقدمه ای بر تاریخ نویسی علم

هلگه کراگ

موضوع کتاب حاضر، اشاره به مقولاتی است که جزء ملزومات تاریخ نگاری علم است. بحث بر مسائلی متمرکز است ک