۲۷۲۸
۰
۱۳۹۵/۱۱/۲۹
تاریخ مالی ایران در روزگار صفویان و قاجاریان (1925-1500) م

تاریخ مالی ایران در روزگار صفویان و قاجاریان (1925-1500) م

پدیدآور: ویلم فلور ناشر: نشر توس تاریخ چاپ: ۱۳۹۵مترجم: ابوالقاسم سرّی مکان چاپ: تهران

خلاصه

این کتاب به بازگفت و تحلیل سیاست های مالی و نظام های مالی رایج در ایران از روزگار صفویان تا روزگار قاجاریان اختصاص یافته است. چگونگی تعیین، گردآوری و پرداخت درآمدهای دولت در کانون رفتار اقتصادی هر حکومت قرار دارد.

معرفی کتاب

شناخت پیشینه یا تاریخ مالی کشور ایران، شیوه های ادارۀ آن در سده های گذشته و تأثیر شگرف آن بر چگونگی زندگی قشرهای گوناگون، جنبه ای بسیار چشمگیر از تاریخ این کشور است. نویسنده با بهره گیری از نوشتارهای فراوان ایرانی و انیرانی در دسترس از زمان های گوناگون، به بررسی چند سده نزدیک این تاریخ از روزگار صفویان تا آغاز پهلویان پرداخته و کوشیده است نکته های ناشناخته و دیریاب آن را دمساز با دریافت خویش روشن سازد. این کار بی گمان موجب جلب توجه پژوهندگانی خواهد شد که در پی آگاهی یافتن از چگونگی پیشینۀ مالی این کشورند.

ویلم فلور دکترای جامعه شناسی از دانشگاه لیدن، رایزن سیاسی در مسأله های کشاورزی و انرژی جهان سوم بود که به مطالعه دربارۀ خاورمیانه و ایران پرداخت و کانون توجه خود را بیشتر معطوف به روزگار صفویان ساخت. علاقۀ پایدارش به جنبه های اقتصادی و اداری ایران پس از تیموریان و دسترسی اش به بایگانی های غنی هلند او را بر آن داشت تا به بازگفت و تحلیل سیاست های مالی و نظام های مالی رایج در ایران از روزگار صفویان تا روزگار قاجاریان بپردازد. چگونگی تعیین، گردآوری و پرداخت درآمدهای دولت در کانون رفتار اقتصادی هر حکومت قرار دارد. دکتر فلور در پرداختن به موضوع، پرتو فراوانی بر اداره زمین، وضع اجتماعی دهقانان، مدیریت وقف، زمین های ممالک خاصه و موات، انواع مالیات های عوارض و مالیات های نوشابه های الکلی، نظام های مالیات بندی مرکزی و ولایتی و کارهای بودجه بندی می افکند. او همچنین شمار فراوانی از مقام ها و عنوان های رسمی و نیز اصطلاح های مالی و تنخواهی، و کتاب های گوناگون مالی را توضیح می دهد. 

فهرست مطالب:

فصل اول: اقتصاد سیاسی روزگار صفویان و قاجاریان

فصل دوم: نقش حکومت صفوی و واگذاری درآمدها

فصل سوم: ساختار اداره مالی

فصل چهارم: مالکیت زمین در روزگار صفویان

فصل پنجم: نظام مالی صفویان و افشاریان

فصل ششم: دگرگونی و گسترش در سیاست مالی حکومت

فصل هفتم: نقش حکومت قاجار و واگذاری درآمدها

فصل هشتم: ساختار مالی دستگاه اداری و بودجه دولت

فصل نهم: ساختار و گسترش درآمدهای مالیاتی

فصل دهم: دگرگونی و گسترش در اداره و سیاست مالی

 

 

 

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

محمد پورکيان

اين کتاب که در برلن غربي در سال 1357 چاپ شده است در باره سابقه آشنايي ارنست پرون با محمدرضا پهلوي و

تاریخ ایران از آغاز اسلام تا پایان صفویان

تاریخ ایران از آغاز اسلام تا پایان صفویان

رسول جعفریان

کتاب تاریخ ایران، چند سال پیش در چهار جلد منتشر شد، اما به درخواست مکرر خوانندگان و محققان و کمیاب ش

دیگر آثار نویسنده

تاریخ پولی ایران از صفویه تا قاجاریه

تاریخ پولی ایران از صفویه تا قاجاریه

رودی مته - ویلم فلور - پاتریک کلاوسون

نویسندگان این کتاب شرایط خاص پولی در تاریخ نوین ایران را مورد بررسی قرار داده اند که استفاده از پول