۲۲۷۹
۰
۱۳۹۵/۱۱/۸
حکومت سادات آل کیا در گیلان

حکومت سادات آل کیا در گیلان

پدیدآور: نویسندگان ناشر: انتشارات نوین پویاتاریخ چاپ: ۱۳۹۲مکان چاپ: چابکسر

خلاصه

پژوهش حاضر به بررسی حکومت محلی آل کیا، در بخش شرقی گیلان می پردازد. حاکمان این حکومت جملگی از سادات بودند. آل کیا بیش از دو قرن (1000-760 ه.ق) بر نواحی شرقی سفید رود حکومت کرد و سرانجام به دست شاه عباس پایان یافت.

معرفی کتاب

پژوهش حاضر به بررسی حکومت محلی آل کیا، یکی از حکومت های محلی ایران، در بخش شرقی گیلان می پردازد. آل کیا بیش از دو قرن (1000-760 ه.ق) بر نواحی شرقی سفید رود که در آن روزگار به «بیه بیش» معروف بود حکومت کرد و سرانجام بساط حکومت آنان به دست شاه عباس پایان یافت.

حاکمان کیایی جملگی از سادات بودند و نسب آنان به امام سجاد (ع) می رسید. آنان با کنار زدن رقبای سیاسی و مذهبی خود در منطقه، قدرت را به دست گرفتند و حکومتی را که در فاصله قرن های هشتم تا دهم ه.ق در شرق گیلان ایجاد کردند، متکی بر مذهب شیعه بود و حاکمان آن به عنوان بالاترین مقام سیاسی و مذهبی در رأس امور قرار داشتند. سر انجام حکومت آنها در سال 1000 ه.ق به دست شاه عباس اول برچیده شد.

ناحیه گیلان به استناد منابع از زمان های دور به شکلی مستقل و به دور از نظارت حکومت های دیگر اداره می شد و در برخی ایام نیز شاهد به قدرت رسیدن همزمان چندین حکومت محلی بود. آل کیا در بین حکومت های محلی پس از اسلام، طولانی ترین حکومت را داشته است.

محورهای اساسی بحث در این کتاب عبارتند از: بررسی ویژگی های جغرافیایی، اقتصادی، مذهبی و سیاسی حکومت آل کیا. با توجه به این نکته، نویسنده بر آن است تا در هفت فصل به علل شکل گیری، تداوم و سقوط حکومت آل کیا در گیلان بپردازد.   

فصل اول: نقد و بررسی منابع و تحقیقات

فصل دوم: جغرافیای گیلان

فصل سوم: قدرت یابی آل کیا در گیلان

فصل چهارم: اقتصاد گیلان

فصل پنجم: سیاست مذهبی آل کیا

فصل ششم: سقوط آل کیا

فصل هفتم: نتیجه گیری و جمع بندی مطالب

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

پنجاه سال با ورزش زورخانه و کشتی پهلوانی قم

پنجاه سال با ورزش زورخانه و کشتی پهلوانی قم

مهدی عباسی

سیزدهمین اثر از تالیفات ورزشی آقای مهدی عباسی با نام «پنجاه سال با ورزش زورخانه و کشتی پهلوانی قم» چ

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

مسئله ی علم و علم انسانی در دارالفنون عصر ناصری: پژوهشی در آثار مکتوب شناخته شده ی دارالفنون (از 1267تا 1313ق)

مسئله ی علم و علم انسانی در دارالفنون عصر ناصری: پژوهشی در آثار مکتوب شناخته شده ی دارالفنون (از 1267تا 1313ق)

نویسندگان

این کتاب به تاریخ علم ناظر بر انسان در دارالفنون می پردازد، به معنای خاصی از تاریخ علم که در آن شکل

جستارهایی در زمینه ی گیلان عصر قاجار

جستارهایی در زمینه ی گیلان عصر قاجار

نویسندگان

کتاب حاضر مشتمل بر مجموعه مقالات همایش ملی گیلان در گستره ی عصر قاجار است. یکی از مهم ترین انگیزه ها