۶۷۱
۰
۱۳۹۵/۱۱/۶
ایران و دو جنبش در نیم قرن ( مشروطه و نفت)

ایران و دو جنبش در نیم قرن ( مشروطه و نفت)

پدیدآور: سهراب صلاحی ناشر: انتشارات امیر کبیرتاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: تهران

خلاصه

در این کتاب زمینه ها و روند پیدایش دو جنبش مشروطه و ملی شدن صنعت نفت و چرایی و چگونگی شکست آن ها به روش تاریخی – تحلیلی مورد بحث قرار گرفته تا مقدمه ای باشد برای تبیین بهتر و پاسخ به چرایی پیروزی سومین حرکت گسترده مردم (انقلاب اسلامی) در حفظ هویت تاریخی و فرهنگی خود.

معرفی کتاب

با شروع قرن نوزدهم میلادی و اندکی پس از انقلاب فرانسه (1789) سیطره غرب بر بسیاری از کشورها و از جمله ایران گسترش یافت. حضور مستقیم و غیر مستقیم سیاسی، فکری و اقتصادی غرب در ایران بر مسائل عمده به خصوص در حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تأثیرات زیادی بر جای گذاشت، که بررسی و تحلیل آن ها بدون بررسی هرچند مختصر تحولات صورت گرفته در غرب و قدرت یابی و چنگ اندازی آن ها به دیگر کشورها از جمله اسلام و ایران و در نهایت تکوین سلطه آن ها، ناقص خواهد بود.

ایران تنها کشوری است که در طول کمتر از سه ربع قرن (1357-1284/1979-1906) شاهد دو جنبش و یک انقلاب بزرگ بوده است. جنبش مشروطه برآیند انتقاد گسترده نخبگان ایرانی از کارکرد نامطلوب دولت و به نظم درآوردن حاکمیت قاجار در چهارچوب قانون، و جنبش نفت محصول تلاش نخبگان و مردم ایران برای قطع دست انگلیس از تاراج منافع نفتی ایران بود، اما هر دو جنبش، راه شکست را پیمود و فرجام آن ها در کودتای 3 اسفند 1299 و 28 مرداد 1332 به وسیله انگلیسی ها و آمریکایی ها رقم خورد.

ویژگی عمده این اثر در ارائه و تبیین جدیدی از تحولات یکصد سال اخیر ایران است تا بتوان تحلیل نوینی از پدیده انقلاب اسلامی را در تألیف مستقل دیگری ارائه داد، از اینرو کوشش شده تا ضمن بازکاوی نقش استعمار غرب در رابطه با جهان اسلام و ایران و حاکمان ایرانی دوران قاجار و پهلوی، اقدامات و تحولات صورت گرفته در دوران مشروطه و نفت تشریح گردد تا از رهگذر آن انقلاب اسلامی که همان خواسته ناکام آزادیخواهی و عدالت طلبی مردم ایران در دو جنبش پیشین بود، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

مطالب کتاب در سه بخش ارائه شده است:

بخش اول: جنبش مشروطه

بخش دوم: ایران در میان دو جنبش

بخش سوم: جنبش ملی شدن صنعت نفت

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

با کاروان صفا - گزارش حج 1382

با کاروان صفا - گزارش حج 1382

رسول جعفريان

ثبت وقايع و رخدادهاي مربوط به برگزاري حج در سال 1382 هدف اصلي در تدوين اين اثر 600 صفحه اي بوده که ب

جنات عدن/عبدی بیگ شیرازی

جنات عدن/عبدی بیگ شیرازی

عبدی بیگ شیرازی

کتاب حاضر بر اساس تصاویر نسخه خطی موجود در مرکز اسناد و کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به شماره 2425 ب

منابع مشابه بیشتر ...

تمامیت ارضی ایران در دوران پهلوی؛ بحرین (جلد سوم)

تمامیت ارضی ایران در دوران پهلوی؛ بحرین (جلد سوم)

محمدعلی بهمنی قاجار

پژوهش حاضر، سومین جلد از مجموعه تمامیت ارضی ایران در دوران پهلوی است و مکمل دو جلد قبلی، برای فهمی ج

شیعیان نیجریه

شیعیان نیجریه

نویسندگان

شیعیان نیجریه از یک اقلیت بسیار محدود چندهزار نفری در سال 1979م به جمعیت چند میلیون نفری در سال های