۶۸۰
۶۴۶
۱۳۹۵/۱۰/۲۵
تحلیلی بر چارچوب مطالعاتی آینده انقلاب اسلامی ایران

تحلیلی بر چارچوب مطالعاتی آینده انقلاب اسلامی ایران

پدیدآور: دکتر محمد رحیم عیوضی ناشر: انتشارات آفتاب توسعه تاریخ چاپ: ۱۳۹۳مکان چاپ: تهران

خلاصه

پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یکی از بزرگ ترین رخداد های سیاسی نیمه دوم قرن بیستم ، توجه نظریه پردازان و صاحب نظران علوم اجتماعی را به خود جلب نمود ؛ چرا که نتایج انقلاب اسلامی موجب دگرگونی و تعغیرات بنیادی در نظام اجتماعی گردید و با نظامی دارای اهداف ، ارزش های و ساختاری کاملا متفاوت ، جایگزین نظام پیشین شد و در نتیجه منشا ظهور آثاری شگرف در ابعاد گوناگون سیاسی ، فرهنگی ، اجتاعی ، اقتصادی و.. گردید

معرفی کتاب

تحلیلی بر چارچوب مطالعاتی آینده انقلاب اسلامی ایران

دکتر محمد رحیم عیوضی

انتشارات آفتاب توسعه

تهران 1393

پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یکی از بزرگ ترین رخداد های سیاسی نیمه دوم قرن بیستم ، توجه نظریه پردازان و صاحب نظران علوم اجتماعی را به خود جلب نمود ؛ چرا که نتایج انقلاب اسلامی موجب دگرگونی و تغییرات بنیادی در نظام اجتماعی گردید و با نظامی دارای اهداف ، ارزش های و ساختاری کاملا متفاوت ، جایگزین نظام پیشین شد و در نتیجه منشا ظهور آثاری شگرف در ابعاد گوناگون سیاسی ، فرهنگی ، اجتاعی ، اقتصادی و.. گردید. امروزه با نگاهی به ادبیات انقلاب اسلامی ، مشهود است که این پدیده در سطح داخلی و جهانی به صورت گسترده مورد توجه پژوهشگران شده است و حضور موثر این انقلاب را به رشته تحلیل عالمانه آراسته که نشان از اهمیت آن است.عواملی مانند زمان و مکان وقوع ، رهبری ، ایدئولوژی ، میزان موفقیت ، آثار بین المللی ، هویت دشمنان و مخالفان انقلاب اسلامی و عوامل دیگر ، تاثیر بسیاری در توجه اندیشمندان و سیاستمداران به انقلاب اسلامی ایران و چشم انداز آینده آن به تحولات جهانی می باشد. انقلاب اسلامی رخدادی جهانی است و تحولات منتج از آن باعث افزایش سرعت تعغیرات و زایش تغییرات پیش بینی نشده در منطقه و نظام بین الملل است. اکنون با گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی و با ایجاد تحولات بنیادین در جهان معاصر و نظام بین الملل ، انقلاب اسلامی و دستاوردها و اهداف آن با دنیای متفاوت تری از قبل مواجه شده است. این انقلاب در آینده با روند هایی است که انقلاب را با چالش ها ، تهدید ها و فرصت های ناشی از تغییرات پیچیده ، مبهم و نوظهور مواجه خواهد ساخت. فرآیند علمی این پژوهش ، بهره مندی از آینده پژوهی به مثابه یک علم آکادمیک است که به دنبال کشف و شناسایی آینده های ممکن ، محتمل و مطلوب از طریق پیش بینی آینده و تلاش به منظور نیل به آینده مطلوب می باشد . آینده نگری ، نگرشی سیستماتیک برای بررسی دراز مدت آینده انقلاب اسلامی به منظور شناسایی پدیده های نوظهور و حوزه های زیربنایی تحقیقات راهبردی می باشد. آینده پژوهی انقلاب اسلامی سبب می گردد تا با روشن شدن چالش ها و فرصت هایی که در آینده پیش روی انقلاب اسلامی است ، اقدام به برنامه ریزی جامع برای تبدیل چالش ها به فرصت و حفظ و بسط ارزش های بنیادین انقلاب اسلامی و جلوگیری از تهدیدات پیش روی شود. لذا هدف از پژوهش حاضر تصویری از آینده انقلاب اسلامی است که مشتمل بر چالش ها و مسائل نوظهور و برنامه ریزی راهبردی جمهوری اسلامی ایران با شناسایی پیشران های سازنده ی آینده مطلوب انقلاب اسلامی خواهد بود. فهرست مطالب:

فصل اول : طرح الگوی ساختار پژوهش

فصل دوم: آینده پژوهی ، اهداف ، ضرورت ها و روش های آن

فصل سوم : خصوصیات انقلاب اسلامی و نقشه آینده آن بر اساس آرمان ها واهداف

فصل چهارم :انقلاب اسلامی و چالش های پیش روی

فصل پنجم :مسائل آینده جهان و ایران

فصل ششم : مسائل نو ظهور و آینده انقلاب اسلامی

فصل هفتم : مسائل پیش برنده نوظهور و پیامد های تحقق آن ها در تصویر مطلوب از انقلاب اسلامی

فصل هشتم : سناریوهای مطرح آینده انقلاب اسلامی و شناسایی آینده مطلوب

فهرست منابع و مآخذ

 

فرهودی

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

اصفهان آئینه وقف و هنر

اصفهان آئینه وقف و هنر

نویسندگان

آشنایی با پیشینه تاریخی و اجتماعی و پشتوانه فرهنگی و هنری اصفهان ضرورتی است که پرداختن به آن می توان

مجله آینه پژوهش شماره 161+ فایل مجله

مجله آینه پژوهش شماره 161+ فایل مجله

نویسندگان

شماره جدید (161) مجله آینه پژوهش با مقالات متنوعی در زمینه‌های نقد، کتابشناسی و معرفی کتاب منتشر شد.