۲۲۲۹
۷۵۲
۱۳۹۵/۱۰/۲۵
ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران

ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران

پدیدآور: مریم سالاری سه دران - عباس کاکائی باغچه میشه ناشر: چاپخانه مرکز اسناد انقلاب اسلامی تاریخ چاپ: ۱۳۹۳مکان چاپ: تهران

خلاصه

انقلاب اسلامی ایران موجب تحول و دگرگونی در ایدئولوژی غالب کشور شد ، که نه تنها در بعد ملی احیاگر طرح ها ، برنامه ها و نظریات خاصی برای حکومت و دولت بوده ، بلکه در بعد جهانی نیز با توجه به جهان شمولی مکتب اسلام ، افکار و نظریات خاصی را دارا بوده است.

معرفی کتاب

ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران

مریم سالاری سه دران و عباس کاکائی باغچه میشه

چاپخانه مرکز اسناد انقلاب اسلامی

تهران 1393

انقلاب اسلامی ایران موجب تحول و دگرگونی در ایدئولوژی غالب کشور شد ، که نه تنها در بعد ملی احیاگر طرح ها ، برنامه ها و نظریات خاصی برای حکومت و دولت بوده ، بلکه در بعد جهانی نیز با توجه به جهان شمولی مکتب اسلام ، افکار و نظریات خاصی را دارا بوده است. زیرا اسلام بر خلاف جهان بینی های مادی از نظر جهان بینی فلسفی یک نظام کامل و چند بعدی است. اسلام همواره انسان ، گروه یا جامعه را جدا از محیط و مجزا از ارزش ها و قوانین حاکم بر محیط آن ارزیابی نمی کند و این ها همان خصوصیات نظام گرایی یا تفکر نظام مند و چند بعدی جهان بینی اسلامی است. این جهان بینی زمانی در ایران خود را در قالب ایدئولوژی انقلاب اسلامی نشان داد که نظام اجتماعی و سیاسی ایران آمیخته با جهان بینی های مادی و غربی بود که ایرانِ قبل از انقلاب نیز در این مدار سیر می کرد، لذا ظهور ایدئولوژی انقلاب اسلامی در نتیجه ی این خلاء در ایران بود. در عرصه ی بین المللی ایدئولوژی انقلاب اسلامی زمانی پا به عرصه ی وجود گذاشت که دنیا در حال تجربه ی ایدئولوژی هایی بود که کارآیی خود را از دست داده بودند. در عرصه ی داخلی ، تاریخ معاصر کشور و پیش از گسترش ایدئولوژی  انقلاب اسلامی ، سه ایدئولوژی ، در دوره های مشروطه و ملی کردن نفت به صحنه آمد که به دلیل ناسازگاری عقایدشان با جامعه مذهبی ایران و وابستگی آنها به قدرت های بیگانه و کارنامه ی ناموفق احزاب کمونیستی در سایر نقاط جهان و مهم تر از همه تلاش های روحانیت انقلابی از جمله امام خمینی و تلاش ایشان برای تکوین ایدئولوژی انقلاب اسلامی از صحنه طرد گردیدند. در پاسخ به این خلاء های موجود در عرصه ی داخلی و بین المللی و ناکارآمدی ایدئولوژی های مادی ، ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران پا به عرصه ی وجود نهاد. ایدئولوژی انقلاب اسلامی برخلاف دیگر ایدئولوژی ها که هرکدام بر جنبه های خاصی از فرهنگ ،سیاست و اقتصاد توجه می کردند، دارای ماهیت اسلامی است که همه ی علل و عوامل قبلی را یکجا در بر داشته و تامین کننده ی همه ی آن جهت هاست. در اصل ایدئولوژی انقلابی است ، که تمام جنبه های زندگی به ویژه سیاست را دربر می گیرد و به ملت ها می آموزد که با تمام اشکال ستم و استعمار مبارزه کنند. پژوهش حاضر با محوریت مبانی اندیشه ای به بررسی ایدئولوژی انقلاب اسلامی پرداخته است ، این پژوهش در برگیرنده ی یک مقدمه ، هفت بخش و نتیجه گیری می باشد.

فهرست مطالب :

بخش اول: مطالعات نظری

بخش دوم: ایدئولوژی های پیش از انقلاب و چالش های آن از منظر انقلاب اسلامی

بخش سوم:تکوین ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران :ظهور تشیع

بخش چهارم:کارکرد ایدئولوژی در انقلاب اسلامی

بخش پنجم: ویژگی های سلبی ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران

بخش ششم : شعار های راهبردی ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران

بخش هفتم : ابعاد سیاسی ایدئولوژی انقلاب اسلامی

کتابنامه

 

فرهودی

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

ابن اسحاق - ابن هشام

سالها پیش باید انجام می گرفت. مقصودم ارائه ترجمه کامل سیره ابن اسحاق ب

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای

منابع مشابه بیشتر ...

تاریخ یک انقلاب: گزیده مقالات، سخنرانی ها و مصاحبه های عزت الله سحابی

تاریخ یک انقلاب: گزیده مقالات، سخنرانی ها و مصاحبه های عزت الله سحابی

عزت الله سحابی

کتاب حاضر شامل مجموعه نوشتارها و گفتارهای عزت الله سحابی طی سالیانی است که به جنبش های اسلامی از دیر

اشغال: انقلاب دوم؛ تولد آمریکاستیزی

اشغال: انقلاب دوم؛ تولد آمریکاستیزی

صادق زیباکلام - حسام بشرویه نژاد کریمی

این کتاب ضمن گفتگو با دانشجویان اشغال کننده ی سفارت، برای نخستین بار این پرسش بنیادی را مطرح ساخته ک