۷۹۸
۰
۱۳۹۵/۱۰/۱۸
آیت الله کاشانی و ملی شدن صنعت نفت

آیت الله کاشانی و ملی شدن صنعت نفت

پدیدآور: وحید کارگر جهرمی ناشر: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیتاریخ چاپ: ۱۳۹۴مکان چاپ: تهران

خلاصه

فعالیت ها و مبارزات آیت الله کاشانی در حمایت از ملی شدن صنعت نفت که در اشکال مختلف صورت گرفت نقش مهمی در تهییج افکار عمومی و بسیج همگانی مردم برای کوتاه کردن دست بیگانگان از منابع عظیم نفتی کشور داشت.

معرفی کتاب

تحلیل نهضت ملی شدن صنعت نفت و عوامل شکننده ی آن، آسیب شناسی یک تجربه تاریخی است که نتایج آن می تواند نکات آموزنده ای، در ادامه راه مبارزه با استبداد و استعمار خارجی داشته باشد. در بسیاری از کتاب های تاریخی که تحولات سیاسی و اجتماعی تاریخ ایران را بررسی کرده اند، اشاره های بسیار مختصری به نقش آیت الله کاشانی در ملی شدن صنعت نفت شده است، اما در تحقیق حاضر تلاش شده است با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ضمن استفاده از منابع تحقیقی زیاد، فعالیت های آیت الله کاشانی و سهم ایشان در روند ملی شدن صنعت نفت، بر پایه واقعیات و بدون حب و بغض بررسی شود:

بخش اول: زندگی نامه آیت الله کاشانی از آغاز تا قبل از اوج گیری نهضت ملی شدن صنعت نفت

بخش دوم: نقش آیت الله کاشانی در جریان ملی شدن صنعت نفت

بخش سوم: آیت الله کاشانی و دوره اول نخست وزیری مصدق

بخش چهارم: قیام سی تیر و نقش آیت الله کاشانی

بخش پنجم: آیت الله کاشانی و شکست

بخش ششم: آیت الله کاشانی بعد از کودتا

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

مهدویت در ایران معاصر

مهدویت در ایران معاصر

فاطمه امانی توانی

بررسی نقش و تأثیر آموزه‌ی مهدویت در تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران به عنوان یك كشور شیعی، از اهمیت خاص

گزارش سر مورتیمر دوراند: اسنادی درباره وضعیت ایران در دهه پایانی قرن بیستم

گزارش سر مورتیمر دوراند: اسنادی درباره وضعیت ایران در دهه پایانی قرن بیستم

مأموریت سرمورتیمر دوراند در ایران (1894 ـ 1900 م) با خواست نخست‌وزیر وقت انگلیس لرد رزبری آغاز گردید

منابع مشابه بیشتر ...

نگاهی به ایران

نگاهی به ایران

دوروتی دو وارزی (بارونس درمال)

دوروتی دیویس همسر لئون لوماری دو وارزی، دیپلمات بلژیکی، در اواخر دوره ی قاجار به ایران آمد. او به ای

آخرین شاه، آخرین دربار؛ ده سال پایانی رژیم پهلوی به روایت اسداله خان اعلم

آخرین شاه، آخرین دربار؛ ده سال پایانی رژیم پهلوی به روایت اسداله خان اعلم

موسی فقیه حقانی

کتاب حاضر خلاصه ای از یادداشت ها و خاطرات اسداله علم درباره ی خاندان پهلوی است که در یک مجموعه ی دو