۲۳۵۴
۰
۱۳۹۵/۱۰/۱۶
نقش معلمان و دانش آموزان در پیروزی انقلاب اسلامی

نقش معلمان و دانش آموزان در پیروزی انقلاب اسلامی

پدیدآور: دکتر حسین احمدی ناشر: چاپخانه مرکز اسناد انقلاب اسلامی تاریخ چاپ: ۱۳۹۵

خلاصه

انقلاب در مفهوم سیاسی-اجتماعی آن کنشی جمعی در برابر وضعیت موجود و نوعی مجاهدت عمومی برای نیل به وضعیت مطلوب است. گستردگی و دامنه ی نفوذ انقلاب نیز به ایدئولوژی آن بستگی داد که توسط رهبر طراحی و تعریف و توضیح داده می شود.

معرفی کتاب

نقش معلمان و دانش آموزان در پیروزی انقلاب اسلامی

دکتر حسین احمدی

چاپخانه مرکز اسناد انقلاب اسلامی

بهار 1395

انقلاب در مفهوم سیاسی-اجتماعی آن کنشی جمعی در برابر وضعیت موجود و نوعی مجاهدت عمومی برای نیل به وضعیت مطلوب است. گستردگی و دامنه ی نفوذ انقلاب نیز به ایدئولوژی آن بستگی داد که توسط رهبر طراحی و تعریف و توضیح داده می شود.در انقلاب اسلامی ایران این مسولیت بر عهده ی امام خمینی بود که با احیای برخی نمادها و مفاهیم دینی ؛ اقشار مختلف جامعه ایران را برای احیای عزّت و عظمت اسلام و بازگرداندن خودباوری و استقلال فکری –سیاسی به یاری فراخواند. استقبال معلمان و محصلان از بیانات روشنگرانه ی امام خمینی جلوه و شکوه دیگری داشت؛ زیرا معلمان به عنوان قشر فرهیخته و صاحب آگاهی و بینش و کمال از منزلت خاص اجتماعی برخوردار بودند و حضور آنان در عرصه ی مبارزه با دولت به ویژه در دو سال پایانی سلطنت پهلوی هم زمینه ساز شرکت دیگر اقشار جامعه در فرایند انقلاب گردید و هم به نوعی مشروعیت سیاسی حاکمیت را خدشه دار نمود.دانش آموزان نیز نقش تاثیر گذاری در به ثمر رسیدن انقلاب ایفا کرده و همگام در فرایند مبارزه سازنده و پردازنده انقلاب در شهر و دیار خود شدند.پیرامون انقلاب اسلامی ایران و نیروهای اجتاعی دخیل در آن ، کتاب ها و مقالات فراوانی در داخل و خارج از ایران به رشته تحریر درآمده است و هرکدام از ظن و گمان خویش به توصیف و تبیین رویدادهای ایران و میزان حضور اقشار اجتماعی در آن پرداخته اند. این پژوهش از نظر زمانی سالهای آغازین حکومت پهلوی اول تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1375 را دربرمی گیرد، اما تمرکز عمده ی آن بر روی رویداد های دوسال قبل از پیروزی انقلاب با محوریت حضور معلمان و دانش آموزان است. از نظر مکانی نیز به مطالعه و بررسی و تحلیل تمامی رویدادها و حوادث در شهرها و شهرستان هایی توجه دارد که معلمان و محصلان ایران به مقابله با رژیم پهلوی پرداخته اند. روش تحقیق در این پژوهش نیز به مانند بیشتر تحقیقاتی که در حوزه ی دانش تاریخ به انجام می رسد ، متکی بر اسناد ، اخبار، اقوال و نوشته های توصیفی و کتابخانه ای است. این پژوهش اولین تحقیق مستقل پیرامون حضور معلمان و دانش آموزان در صحنه های مبارزه و نقش آنان در پیروزی انقلاب اسلامی است .  

فهرست مطالب :

فصل اول:ساختار نظام آموزش و پرورش ایران از اواخر دوره ی قاجار تا پایان دوره ی پهلوی

فصل دوم:نقش و جایگاه معلمان در فرایند مبارزه با دولت پهلوی

فصل سوم: حضور دانش آموزان در فرایند انقلاب اسلامی

کتابنامه 

فرهودی

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

ابن اسحاق - ابن هشام

سالها پیش باید انجام می گرفت. مقصودم ارائه ترجمه کامل سیره ابن اسحاق ب

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای

منابع مشابه بیشتر ...

تاریخ یک انقلاب: گزیده مقالات، سخنرانی ها و مصاحبه های عزت الله سحابی

تاریخ یک انقلاب: گزیده مقالات، سخنرانی ها و مصاحبه های عزت الله سحابی

عزت الله سحابی

کتاب حاضر شامل مجموعه نوشتارها و گفتارهای عزت الله سحابی طی سالیانی است که به جنبش های اسلامی از دیر

اشغال: انقلاب دوم؛ تولد آمریکاستیزی

اشغال: انقلاب دوم؛ تولد آمریکاستیزی

صادق زیباکلام - حسام بشرویه نژاد کریمی

این کتاب ضمن گفتگو با دانشجویان اشغال کننده ی سفارت، برای نخستین بار این پرسش بنیادی را مطرح ساخته ک