۷۷۲
۳۸۱
۱۳۹۵/۹/۲۸
زروان در حماسه ی ملّی ایران

زروان در حماسه ی ملّی ایران

پدیدآور: حمیدرضا اردستانی رستمی ناشر: شیرازهتاریخ چاپ: ۱۳۹۴

خلاصه

شناخت باورها و آیین باستانی و بازنگری در پیدایش و فراز و فرود آن ها ، میان خوانندگان امروزی و نسل با استقبال بیش تری نسبت به گذشته رو به رو شده است. مجموعه پیش رو که "زروان در حماسه ی ملی ایران " نام دارد ، از دو بخش جداگانه ؛ اما در پیوند باهم شکل گرفته است. در بخش نخست ، در قالب هشت گفتار به ایزد زروان و زروان گرایی در تاریخ و فرهنگ ایران ، از ادوار باستانی تا عهد اسلامی پرداخته شده است . در بخش دوم نیز در نُه گفتار ، نمود های زروانی در ذهن فردوسی و شاهنامه اش که یادگاری ست از روزگار نخست ،آشکار شده است.

معرفی کتاب

زروان در حماسه ی ملّی ایران

حمیدرضا اردستانی رستمی

نشر شیرازه

1394

شناخت باورها و آیین باستانی و بازنگری در پیدایش و فراز و فرود آن ها ، میان خوانندگان امروزی و نسل با استقبال بیش تری نسبت به گذشته رو به رو شده است. مجموعه پیش رو که "زروان در حماسه ی ملی ایران " نام دارد ، از دو بخش جداگانه ؛ اما در پیوند باهم شکل گرفته است. در بخش نخست ، در قالب هشت گفتار به ایزد زروان و زروان گرایی در تاریخ و فرهنگ ایران ، از ادوار باستانی تا عهد اسلامی پرداخته شده است . در بخش دوم نیز در نُه گفتار ، نمود های زروانی در ذهن فردوسی و شاهنامه اش که یادگاری ست از روزگار نخست ،آشکار شده است. نگارنده به پیروی از شناسندگان و پژوهندگان تاریخ ادیان ایرانی ، اندیشه زروانی را مذهب یا اندیشه ای منشعب از دین زردشتی ،انسان دارای اختیار ایست ؛ در حالی که در باور زروانی ، زروان تقدیر مردمان و موجودات را تعیین می کند. در اندیشه زروانی ، نسبت به جنس زن بدبینی وجود دارد و زن یاری گر اهریمن پنداشته شده است که البته در متن های زردشتی نیز چندان نگاه مثبتی به زن وجود ندارد ؛ امّا کمی معتدل تر است . هم چنین در باور زروانی ، گیتی ساخته ست اهریمن است ؛ در حالی که در دین زردشت ، جهان را هزمزد آفریده و اهریمن است که بدان تاخته و آن را آلوده کرده است .آنچه درباره ی اندیشه های زروانی گفته شد ، با مطالعه در متن هایی چون مینوی خرد ، بندهش و وزیدگی های زادسپرم ، به خوبی آشکار می شود و نگارنده در هنگام سخن گفتن از باورهای زروانی ، به این متن ها مراجعه کرده و در توضیح اندیشه های زردشتی سره ، به متن های بنیاد گرا چون دین کرد، شکند گمانیک ورزا ، روایت پهلوی و...استفاده می کند. 

 

فرهودی

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

آیا فردوسی محمود غزنوی را هجو گفت؟ (بررسی تحلیلی، تصحیح انتقادی و شرح بیت ها)

آیا فردوسی محمود غزنوی را هجو گفت؟ (بررسی تحلیلی، تصحیح انتقادی و شرح بیت ها)

ابوالفضل خطیبی

یکی از قطعات معروف و منسوب به فردوسی قطعه ای است که گفته اند شاعر در هجو سلطان محمود غزنوی سروده و ب

از فرانکلین تا لاله زار؛ زندگینامۀ همایون صنعتی زاده

از فرانکلین تا لاله زار؛ زندگینامۀ همایون صنعتی زاده

سیروس علی نژاد

کتاب حاضر حاصل گفتگوی یک نویسندۀ روزنامه نگار با خود همایون صنعتی زاده و با دیگران دربارۀ زندگی او و