۸۶۴
۰
۱۳۹۵/۹/۱۸
ادیان جهان و چگونگی مقارنه آنها

ادیان جهان و چگونگی مقارنه آنها

پدیدآور: پوهاند محمد ابراهیم ابراهیمی ناشر: سعیدتاریخ چاپ: ۱۳۹۳

خلاصه

این کتاب بحثی است پیرامون چگونگی پیدایش ،رشد و اکتشاف اساسی ترین معتقدات ادیان به شهرت رسیده ی جهان ،در این کتاب تحت عناوین مختلف راجع به پیدایش و معرفی بنیاد گذار هر دین ، خلص اصول اعتقادی و نظر هرکدام آنها راجع به وجود الله جل جلاله بحث هایی به عمل آمده و هم در مورد مراسم و تشریفات دینی ،قربانی ،تکریم برخی اشیاء ، اوراد و اذکار ،نیک و زشت ،آثار و نتایج اعمال نیک و زشت انسان در این دنیا و یا آن دنیا،روح ،رستاخیز ، زندگی بعد ازمرگ ، تناسخ ارواح ،بهشت و دوزخ ، ازلیت و ابدیت ، نظر هرکدام از ادیان معروف مورد بحث ، به بررسی گرفته شده است.

معرفی کتاب

ادیان جهان و چگونگی مقارنه آنها

پوهاند محمد ابراهیم ابراهیمی

انتشارات سعید

1393

این کتاب بحثی است پیرامون چگونگی پیدایش ،رشد و اکتشاف اساسی ترین معتقدات ادیان به شهرت رسیده ی جهان ،در این کتاب تحت عناوین مختلف راجع به پیدایش و معرفی بنیاد گذار هر دین ، خلص اصول اعتقادی و نظر هرکدام آنها راجع به وجود الله جل جلاله بحث هایی به عمل آمده و هم در مورد مراسم و تشریفات دینی ،قربانی ،تکریم برخی اشیاء ، اوراد و اذکار ،نیک و زشت ،آثار و نتایج اعمال نیک و زشت انسان در این دنیا و یا آن دنیا،روح ،رستاخیز ، زندگی بعد ازمرگ ، تناسخ ارواح ،بهشت و دوزخ ، ازلیت و ابدیت ، نظر هرکدام از ادیان معروف مورد بحث ، به بررسی گرفته شده است. مطالب این کتاب در ضمن هشت فصل تنظیم شده و هر فصل با نظر داشت مطالبی که در بردارد ، دارای حجم متفاوت است و در این امر البته اهمیت هر دین بطور جداگانه در نظر گرفته شده بطور مثال آنچه که در فصلهای مربوط به یهودیت ،مسحیت و ادیان هندوستان نوشته شده به مراتب بیشتر از آن چیزیست که در فصل اول درمورد ادیان وضعی اقوام ابتدایی تحریر یافته است ، چه ادیان توتم و فتیش که امروزه به صورت مستقل وجود ندارند بلکه صرف تاثیرات آنها در تکوین و تشکیل ادیان معروف جهان معاصر مشاهده می شود. آنچه به طور خاص در فصل هفتم راجع به دین مقدس اسلام تحریر یافته به مراتب بیشتر از آن چیزی است که درمورد یهودیت ،مسیحیت و ادیان هندوستان تحقیق شده است .در فصل آخرهم چگونگی مقارنه ادیان به بحث گرفته شده است.

فهرست

موضوعات عمومی

ادیان فعال و ادیان متروکه جهان

هندوستان سرمین ظهور ادیان وضعی مختلف

ادیان چین و جاپان

نگاهی به ادیان ایران و افغانستان قدیم

ادیان منسوخه سماوی

دین مقدس اسلام

چگونگی مقارنه ادیان 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

تداوم و تحول تاریخ نویسی در ایران عصر قاجار

تداوم و تحول تاریخ نویسی در ایران عصر قاجار

عباس قدیمی قیداری

این پژوهش درباره تاریخ‌نویسی ایرانی در عصر قاجار است و دوره زمانی آن از تأسیس دولت قاجار تا انقلاب م

حیات اقتصادی امامان از صلح امام حسن تا آغاز غیبت صغری

حیات اقتصادی امامان از صلح امام حسن تا آغاز غیبت صغری

سید معصومه اخلاقی - نعمت الله صفوی فروشانی

این کتاب شامل تبیین و بررسی تحولات حیات اقتصادی امامان شیعه (ع) از صلح امام حسن (ع) تا آغاز غیبت صغر