۲۵۷۸
۱۰۰۰
۱۳۹۵/۸/۲۷
تاریخ تحولات ایران شناسی در دوران اسلامی

تاریخ تحولات ایران شناسی در دوران اسلامی

پدیدآور: مریم میراحمدی ناشر: طهوری تاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: تهران

خلاصه

دانش ایران شناسی ،به دلیل گستردگی زمینه ی تحقیق ،دامنه ی وسیعی دارد،به عبارت دیگر ،ایران شناسی ، علمی جامع است و حیات معنوی ،اندیشه های دینی ،رسوم و فرهنگ کلیه اقوام و جوامعی را فرا می گیرد که در داخل و یا بیرون ازمرزهای کنونی ایران ،با ارزش های ایرانی ، قرن ها زیسته و خو گرفته اند.

معرفی کتاب

معرفی کتاب

تاریخ تحولات ایران شناسی در دوران اسلامی

دکتر مریم میراحمدی

نشر طهوری

تهران 1395

دانش ایران شناسی ،به دلیل گستردگی زمینه ی تحقیق ،دامنه ی وسیعی دارد،به عبارت دیگر ،ایران شناسی ، علمی جامع است و حیات معنوی ،اندیشه های دینی ،رسوم و فرهنگ کلیه اقوام و جوامعی را فرا می گیرد که در داخل و یا بیرون ازمرزهای کنونی ایران ،با ارزش های ایرانی ، قرن ها زیسته و خو گرفته اند.اطلاع از فرهنگ ،تاریخ و زبان های باستانی ایران ، پژوهشگر ایران شناس را به شناخت بسیاری از ریشه های لغوی و کاربرد واژه ها و اصطلاحات متداول در دوران اسلامی هدایت می کند.مجلد حاضر ،مباحث مهمی از حیات فرهنگی را در پرتو اسلام پی می گیرد و جهان بینی ایرانیان در روند تاریخی و سیر تکامل اجتماعی آن باتوجه به "مکتب تاریخی ایران شناسی " را در ده فصل مورد پژوهش قرار می دهد.درفصل اول ،قلمرو پژوهش "مکتب زبان شناسی و فقه اللغه ایرانی " ،"مکتب تاریخی ایران شناسی " و "مکتب جغرافیایی ایران شناسی " را شرح می دهد.فصل دوم،شناخت متون و اهمیت آن در تحقیقات ایران شناسی است.فصل سوم،حیات معنوی و تاثیرات فرهنگی ایران ، در قرون نخستین اسلامی و روند اسلامی شدن ایران تا سقوط عباسیان در قرن هفتم هجری را مورد بحث قرار می دهد.فصل چهارم،زبان های ایرانی در دوران اسلامی و لهجه ها و گویش های مختلفی را که در سراسر ایران بکار می رود را بررسی می کند.فصل پنجم،ساکنان و اقوام مختلفی را که در ایران ساکن اند،مورد تفحص قرار می دهد.فصل ششم ،درباره ی اهمیت اسناد و مدارک تاریخی در مطالعات ایرانی است.فصل هفتم ،مربوط به اهمیتسفرنامه ها در تحقیقات ایران شناسی است.فصل هشتم ،درباره ی اهمیت و نقش ادبیات تاریخی و متون نثر است.فصل نهم ،نظام حکومت ایران ،تشکیلات اداری و سازمان های مختلف اجتماعی ایران را توضیح داده است.فصل دهم،به جهن بینی و اندیشه های ایران در دوران اسلامی اختصاص دارد.

فهرست

پیش گفتار

دانش ایران شناسی و قلمرو تحقیقات آن

شناخت متون و اهمیت آن در تحقیقات ایران شناسی

حیات معنوی ایران و تاثیرات فرهنگی

زبان های ایرانی نو در دوران اسلامی

ساکنان و اقوام ایران

اهمیت اسناد و مدارک تاریخی در تحقیقات ایران شناسی

اهمیت سفرنامه ها در تحقیقات ایران شناسی

اهمیت ادبیات تاریخی در تحقیقات ایران شناسی

نظام حکومت ایران در دوران اسلامی

جهان بینی و اندیشه های دینی ایرانیان در دوران اسلامی

 

​فرهودی

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سومریان در تاریخ بضمیمه تمدن سومری

سومریان در تاریخ بضمیمه تمدن سومری

عزمی سکر - جاک پیرین

کتاب حاضر از دو بخش تشکیل شده است: بخش نخست سومریان در تاریخ، تألیف نویسنده لبنانی دکتر عزمی سکر که

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

محمد پورکيان

اين کتاب که در برلن غربي در سال 1357 چاپ شده است در باره سابقه آشنايي ارنست پرون با محمدرضا پهلوي و

منابع مشابه

صحیفۀ جعفری (شرح احوال امامزاده ابوجعفر عریضی در یزد)

صحیفۀ جعفری (شرح احوال امامزاده ابوجعفر عریضی در یزد)

سیدمحمدحسینی کاظمی نوربخش

رساله ی صحیفه ی جعفری در احوال امامزاده ابوجعفر محمد عریضی (در گذشته ی 424ق) است و مدفن این امامزاده