۱۱۶۴
۰
۱۳۹۵/۸/۱۵
تفسیر امامیه در پژوهش های غربی

تفسیر امامیه در پژوهش های غربی

پدیدآور: مئیربر اشر، اندرو ریپین،تاد لاوسن مصحح: محمد علی طباطباییناشر: دارالحدیثتاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: قم

خلاصه

این کتاب مشتمل بر ترجمه 14 مقاله برگزیده از سرشناس ترین محققان غربی در حوزه مطالعاتی تفسیر امامیه است که بین سال های 1990 تا 2015 به یکی از زبان های انگلیسی یا فرانسوی منتشر شده اند.

معرفی کتاب

معرفی کتاب:

تفسیر امامیه در پژوهش های غربی

مئیربر اشر، اندرو ریپین،تاد لاوسن

محمد علی طباطبایی

دارالحدیث

قم 1395

 

این کتاب مشتمل بر ترجمه 14 مقاله برگزیده از سرشناس ترین محققان غربی در حوزه مطالعاتی تفسیر امامیه است که بین سال های 1990 تا 2015 به یکی از زبان های انگلیسی یا فرانسوی منتشر شده اند.

تاریخ گذاری برخی احادیث تفسیری، بررسی تفاسیر منسوب به امامان شیعه ، تجزیه و تحلیل فنون تفسیری درتفاسیر امامیه، و تطور نظریات تفسیری مفسران امامیه درباره برخی آیات خاص، از جمله موضوعاتی عستند که مقالات این کتاب بدانها می پردازند.

کتاب حاضر در دو بخش اصلی است.در بخش نخست مقالاتی گرد آمده اند که حاوی مباحثی کلی دباره تفسیر امامیه هستند و بر یک موضوع خاص و جزئی متمرکز نیستند. مخصوصا دو مقاله اول که یکی در آمدی بر تفسیر شیعی ، نوشته بر-اشر، و دیگری بحثی درباره چگونگی تعریف تفسیر شیعی، نوشته ریپن است و هر دو در سال 2014 انتشار یافته اند، به خوبی بازتاب دهنده آخرین نگاه ها و یافته های غربیان در این موضوع هستند و می توانند در آمد خوبی بر این کتاب نیز باشند. از سه مقاله دیگر بخش نخست، دو تا مدخل های کوتاه دائره المعارفی هستند که برای مروری سریع بر تفسیر شیعی از نگاه غربیان مفیدند.

بخش دوم کتاب حاضر شامل 9 مقاله است که هریک از آنها بر یک اثر تفسیری خاص ، یک دوره زمانی خاص یا تفسیر یک آیه خاص در آثار تفسیری شیعه متمرکز هستند. مقالات این بخش بر اساس ترتیب تاریخی سوژه ها ، از نخستین قرون هجری تا دوران معاصر، چیده شده اند.

 

سید علی صالحی امیری

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

تاریخ حکام و امرای کاووسی

تاریخ حکام و امرای کاووسی

حسین فراغ دل

نوشتار حاضر سرگذشت و پیش آمدهای سیاسی، نظامی، اجتماعی و اقتصادی اخلاف و اسلاف حاکمان موسوم به کاووسی

تاریخچه دین شناسی تطبیقی

تاریخچه دین شناسی تطبیقی

اریک جی شارپ

امروزه محقق شده است که برای دستیابی به یک فهم و درک خردمندانه از بشریت مشترک همه ما و مسائل مبتلا به