۹۱۱
۰
۱۳۹۵/۸/۱۵
قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی

قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی

پدیدآور: آرتر جفری،اتان کلبرگ مصحح: محمد علی طباطباییناشر: دارالحدیثتاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: قم

خلاصه

این کتاب مشتمل بر ترجمه 10 مقاله برگزیده از سرشناس ترین قرآن پژوهان و شیعه شناسان در زمینه در زمینه نوع نگاه شیعه امامیه به قرآن است که بین سال های 1913 تا 2007 به یکی از زبان های انگلیسی، آلمانی، فرانسوی یا عبری منشر شده است.

معرفی کتاب

معرفی کتاب:

قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی

آرتر جفری،اتان کلبرگ

محمد علی طباطبایی

دارالحدیث

قم  1395

چاپ اول

 

این کتاب مشتمل بر ترجمه 10 مقاله برگزیده از سرشناس ترین قرآن پژوهان و شیعه شناسان در زمینه در زمینه نوع نگاه شیعه امامیه به قرآن است که بین سال های 1913 تا 2007 به یکی از زبان های انگلیسی، آلمانی، فرانسوی یا عبری منشر شده است.

جایگاه قرآن در مقایسه با جایگاه امام، تحریف، قرائات و مصاحف، موضوعات مورد بررسی در مقالات این کتاب هستند.

کتاب حاضر در دو بخش اصلی ( تحریفات و قرائات؛ مصاحف) شامل 9 مقاله تدوین شده است که در راس آنها یک مقاله به عنوان در آمد آمده است. این در آمد مقاله ای از پاول زاندر درباره قرآن در مقایسه با جایگاه امام از نگاه شیعه امامیه است.

بخش اول در برگیرنده 6 مقاله با موضوع تحریف و یا قرائات است. در این مقالات، به ترتیب موضوعاتی چون سوره های جعلی، نقد نظریات گلتسیهر درباره اتهام عقیده به تحریف در میان شیعیان، بررسی روایات کهن درباره تحریف، فهرست بلندی از قرائات و شبه قرائات شیعی بر اساس منابع کهن، تاریخچه نظریه تحریف در میان عالمان شیعی، و قرائات و شبه قرائات بر اساس کتاب سیاری، مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.

موضوع مصاحف نیز در بخش دوم کتاب و در قالب 3 مقاله بررسی می شود. مقاله اول این بخش در واقع ترجمه بخش های مرتبط به مصاحف شیعی از کتاب مهم آرتر جعفری درباره مصاحف قرآن است که از این جهت ارتباط بسیار نزدیکی با بحث قرائات دارد.اما دو مقاله دیگر درباره مصاحف معتبر نزد شیعه امامیه ( اعم از مصاحف قرآنی و غیر قرآنی ) هستند.

 

سید علی صالحی امیری

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

ایران، پل پیروزی؛ سرزمین قحطی

ایران، پل پیروزی؛ سرزمین قحطی

محمدقلی مجد

کتاب حاضر نتیجه ی سه سال تحقیق و بررسی در اسناد وزارت خارجه ی آمریکاست که درباره ی قحطی تحمیلی بر ای