۱۷۳۶
۰
۱۳۹۵/۸/۱۲
از تهران تا وین سرگذشت هسته ای ایران از ابتدا تا تصویب برجام

از تهران تا وین سرگذشت هسته ای ایران از ابتدا تا تصویب برجام

پدیدآور: مصطفی سید میررمضانی ناشر: یار ماناتاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: تهران

خلاصه

در میان مسائل سیاسی ایران امروز، مناقشه ی هسته ای پررنگ ترین بخش را به خود اختصاص داده است. مساله ای هسته ای مهم است، نه فقط به خاطر پایین و بالا رفتن قیمت دلار و روابط ایران با آمریکا. مساله ی هسته ای مهم است زیرا آن امانتی است که از آیندگان در اختیار ما قرار دارد. مساله ی هسته ای مساله ی انرژی است، و فراتر از آن است، مساله ی آرمان، غرور، پیشرفت، مقاومت و درایت یک ملت است. ملتی که تلاش می کند، در میانه ی خود کشی دیوانه وار برای هسته ای شدن و وادادگی محض در برابر جهان راهی بدیع بیابد، سخنی تازه بگوید و طرحی نو در اندازد.

معرفی کتاب

معرفی کتاب
از تهران تا وین سرگذشت هسته ای ایران از ابتدا تا تصویب برجام
مصطفی سید میررمضانی
نشر یار مانا
تهران 1395

در میان مسائل سیاسی ایران امروز، مناقشه ی هسته ای پررنگ ترین بخش را به خود اختصاص داده است. مساله ای هسته ای مهم است، نه فقط به خاطر پایین و بالا رفتن قیمت دلار و روابط ایران با آمریکا. مساله ی هسته ای مهم است زیرا آن امانتی است که از آیندگان در اختیار ما قرار دارد. مساله ی هسته ای مساله ی انرژی است، و فراتر از آن است، مساله ی آرمان، غرور، پیشرفت، مقاومت و درایت یک ملت است. ملتی که تلاش می کند، در میانه ی خود کشی دیوانه وار برای هسته ای شدن و وادادگی محض در برابر جهان راهی بدیع بیابد، سخنی تازه بگوید و طرحی نو در اندازد.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

کشف الاوهام [فی حلیة شرب الغلیان فی شهر الصیام]

کشف الاوهام [فی حلیة شرب الغلیان فی شهر الصیام]

میرزا محمدتقی نوری مازندرانی والد محدث نوری

یکی از مباحثی که تقریبا از اوایل قرن یازدهم در مجامع فقهی شیعه و سنی رایج شد، به پیدا شدن گیاهی به ن

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

محمد پورکيان

اين کتاب که در برلن غربي در سال 1357 چاپ شده است در باره سابقه آشنايي ارنست پرون با محمدرضا پهلوي و