۲۲۴۲
۰
۱۳۹۵/۵/۳۱
اسفندیارنامه

اسفندیارنامه

پدیدآور: مهری باقری ناشر: طهوریتاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: تهران

خلاصه

تاریخ اساطیری ایران ، کارنامه بسیاری از بزرگان و پهلوانان نامی را در بر دارد که نقل سرگذشت آنان روایت شاهنامه را به وجود آورده است.روایت هایی از ده ها شخصیت بلند آوازه که همواره در حافظه مردمان ایران زمین حضور داشته اند و با داستان های زندگی شان لحظات خالی نسل های بی شماری را در جمع یا تنهایی شان ، پر کرده اند و در شادمانی و جشن ها، در تعلیم و تربیت و در اوقات سرگرمی و نیز در زمانی که می خواستند روزگار را در کسوت آموزگار خود ببینند ، با آنها یار و هم پرسه شده اند.

معرفی کتاب

معرفی کتاب:

اسفندیارنامه

دکتر مهری باقری

انتشارات طهوری

تهران 1395

 

تاریخ اساطیری ایران ، کارنامه بسیاری از بزرگان و پهلوانان نامی را در بر دارد که نقل سرگذشت آنان روایت شاهنامه را به وجود آورده است.روایت هایی از ده ها شخصیت بلند آوازه که همواره در حافظه مردمان ایران زمین حضور داشته اند و با داستان های زندگی شان لحظات خالی نسل های بی شماری را در جمع یا تنهایی شان ، پر کرده اند و در شادمانی و جشن ها، در تعلیم و تربیت و در اوقات سرگرمی و نیز در زمانی که می خواستند روزگار را در کسوت آموزگار خود ببینند ، با آنها یار و هم پرسه شده اند.

از داستان هایی که در حماسه ملی به اسفندیار مربوط می شود، دو داستان اهمیت ویژه دارد و زبانزد خرد وکلان است.نخست رستم و اسفندیار و دیگر هفت خوان.هفت خوان اسفندیار یکی از بلند ترین بخش های شاهنامه است و از زمره زیباترین و دل انگیز ترین پاره های ادبی به شمار می رود.زیرا صحنه ای است از نمایش آفرینش نیک اهورایی و تماشاگه توان های تحسین برانگیز خداداده که با تجمع و گردهم آیی در وجود اسفندیار تجسم یافته است.

در این نوشتار سعی بر آن شده است تا آنچه را که در اسناد و گزارش های مکتوب به اسفندیار مربوط می شود، از کهن ترین نوشته یعنی اوستا و اشارات تاریخ نگاران یونانی و کتب مذهبی و ادبی بازمانده از دوران پیش از اسلام به زبان پهلوی و نیز آثار نویسندگان سده های نخستین اسلامی تا پژوهش های مستشرقین همه را گرد آورده در مداخل جداگانه ، هریک را با عنوان مشخص در اختیار خوانندگان و پژوهشگران گرامی قرار گرفته است.هریک از موضوعانی که در این کتاب مطرح شده و به مآخذ و منابع آن ارجاع داده شده است، می تواند یاری رسان و دست مایه ای باشد برای دیگر پژوهش های جامعه شناختی، روان شناسی اجتماعی، اسطوره شناسی ،فرهنگ و زبا نهای باستانی، دین شناسی، ادبیات و زمین های گوناگون هنری مانند هنر های دراماتیک سینما، نمایش و غیره.

 

سید علی صالحی امیری

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

پنجاه سال با ورزش زورخانه و کشتی پهلوانی قم

پنجاه سال با ورزش زورخانه و کشتی پهلوانی قم

مهدی عباسی

سیزدهمین اثر از تالیفات ورزشی آقای مهدی عباسی با نام «پنجاه سال با ورزش زورخانه و کشتی پهلوانی قم» چ

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای

منابع مشابه بیشتر ...

جستاری در مذهب اسماعیلی فردوسی و بیست و سه گفتار دیگر از شاهنامه شناسان درباره دین و مذهب فردوسی

جستاری در مذهب اسماعیلی فردوسی و بیست و سه گفتار دیگر از شاهنامه شناسان درباره دین و مذهب فردوسی

حمیدرضا اردستانی رستمی

آنچه پیش رو دارید مجموعه ای از گفتارها درباره ی دین و مذهب فردوسی است که در دوره ی معاصر از زبان فرد

واج شناسی شاهنامه: پژوهشی در خوانش واژگان شاهنامه

واج شناسی شاهنامه: پژوهشی در خوانش واژگان شاهنامه

جلال خالقی مطلق

یکی از بایسته ترین خویشکاری های پژوهش متن شاهنامه، تعیین خوانش واژه های آن است، بدان گونه که خود سرا