۷۷۹
۲۹۴
۱۳۹۵/۴/۲۸
جانمایه ایرانی از آغاز تا ظهور اسلام

جانمایه ایرانی از آغاز تا ظهور اسلام

پدیدآور: گئو ویدن گرن مترجم: شهناز نصراللهی

خلاصه

این کتاب می کوشد با کنکاشی در متون بازمانده از دوران پیش از اسلام در ایران راهی به سوی نهاد ایرانیان بجوید.

معرفی کتاب

جانمایه ایرانی از آغاز تا ظهور اسلام

گئو ویدن گرن

شهناز نصراللهی

 

این کتاب می کوشد با کنکاشی در متون بازمانده از دوران پیش از اسلام در ایران راهی به سوی نهاد ایرانیان بجوید.علت نام گذاری کتاب به این نام این است که آن چیزی که امروز در جهان درون ایرانیان می گذرد هیچ گاه در طول تاریخ جدای از باورهای دینی نبوده است و چیزی در مفهوم جهان معنوی نهفته است شاید از نگاه یک پژوهشگر غربی فاصله میان باورهای مذهبی و باور های مبتنی بر خردورزی را نشان می دهد، اما جان ایرانیان تا ژرفای دور آمیخته به عناصر معنوی است که در تمام مسیر تاریخ دیرینشان با آن همراه بوده است.

در این کتاب سعی بر آن شده است که ایران از آغاز مورد بررسی قرار بگیرد و در ابتدای کتاب بابخشی با عنوان سرزمین ها و اقوام مواجه میشویم که در این بخش به بررسی اقوام پرداخته شده است و مختصرا از آنها نام برده شده است.در فصول بعدی با عنوانی به نام نیایشگاه مواجه میشویم که در آن خدایان چندگانه را معرفی میکند.در فصل فرجام شناسی مشخص می شود که دین زرتشت به زندگی پس از مرگ اعتقادی داشته است یا نه؟!در فصل سیاست دینی به تعداد معدودی از دستوارات سیاسی هخامنشیان و کوروش و داریوش میپردازد.

همانطور که گفته شد مردم ایران جدای از باورهای دینی نبوده اند؛ این کتاب نیز با توجه به این مطلب بیشتر گرایشات دینی مردم ایران را از گذشته مورد بررسی داده ، خواه که در قسمتی از کتاب توضیحاتی دیگر نیز دارد و وجود فصولی همچون :سیاست دینی – گنوسیسم ایرانی – زرتشت این کتاب تصدیق کلام مترجم است.

 

سید علی صالحی امیری

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

به روایت همت درس گفتارهای معلم بسیجی شهیدمحمد ابراهیم همت از 1359 تا 1362

به روایت همت درس گفتارهای معلم بسیجی شهیدمحمد ابراهیم همت از 1359 تا 1362

حسین بهزاد

گفتارها و مصاحبه های شهید همت در چهار سال آخر زندگی دنیایی این فرمانده دفاع مقدس

دانش سیاسی عقلی در تمدن اسلامی

دانش سیاسی عقلی در تمدن اسلامی

محمد پزشگی

هدف کتاب توصیف روش مند سنت های رایج دانش سیاسی عقلی در تمدن اسلامی، تحلیل اجزا و عناصر این دانش، نحو

منابع مشابه بیشتر ...

مرکز ادبی سمرقند در شاهراه تاریخ

مرکز ادبی سمرقند در شاهراه تاریخ

صدری سعدی

کتاب مرکز ادبی سمرقند در شاهراه تاریخ، کتابی علمی و پژوهشی است که موضوع اساسی آن پیدایش و حضور و نقش

اندرزنامه نویسی در ایران باستان

اندرزنامه نویسی در ایران باستان

نسرین اصلانی

کتاب حاضر در دو بخش به بررسی اوضاع اجتماعی سه دوره ی باستانی هخامنشی، اشکانی و ساسانی پرداخته و ادبی