۵۶۷
۱۹۵
۱۳۹۵/۴/۲۸
جانمایه ایرانی از آغاز تا ظهور اسلام

جانمایه ایرانی از آغاز تا ظهور اسلام

پدیدآور: گئو ویدن گرن مترجم: شهناز نصراللهی

خلاصه

این کتاب می کوشد با کنکاشی در متون بازمانده از دوران پیش از اسلام در ایران راهی به سوی نهاد ایرانیان بجوید.

معرفی کتاب

جانمایه ایرانی از آغاز تا ظهور اسلام

گئو ویدن گرن

شهناز نصراللهی

 

این کتاب می کوشد با کنکاشی در متون بازمانده از دوران پیش از اسلام در ایران راهی به سوی نهاد ایرانیان بجوید.علت نام گذاری کتاب به این نام این است که آن چیزی که امروز در جهان درون ایرانیان می گذرد هیچ گاه در طول تاریخ جدای از باورهای دینی نبوده است و چیزی در مفهوم جهان معنوی نهفته است شاید از نگاه یک پژوهشگر غربی فاصله میان باورهای مذهبی و باور های مبتنی بر خردورزی را نشان می دهد، اما جان ایرانیان تا ژرفای دور آمیخته به عناصر معنوی است که در تمام مسیر تاریخ دیرینشان با آن همراه بوده است.

در این کتاب سعی بر آن شده است که ایران از آغاز مورد بررسی قرار بگیرد و در ابتدای کتاب بابخشی با عنوان سرزمین ها و اقوام مواجه میشویم که در این بخش به بررسی اقوام پرداخته شده است و مختصرا از آنها نام برده شده است.در فصول بعدی با عنوانی به نام نیایشگاه مواجه میشویم که در آن خدایان چندگانه را معرفی میکند.در فصل فرجام شناسی مشخص می شود که دین زرتشت به زندگی پس از مرگ اعتقادی داشته است یا نه؟!در فصل سیاست دینی به تعداد معدودی از دستوارات سیاسی هخامنشیان و کوروش و داریوش میپردازد.

همانطور که گفته شد مردم ایران جدای از باورهای دینی نبوده اند؛ این کتاب نیز با توجه به این مطلب بیشتر گرایشات دینی مردم ایران را از گذشته مورد بررسی داده ، خواه که در قسمتی از کتاب توضیحاتی دیگر نیز دارد و وجود فصولی همچون :سیاست دینی – گنوسیسم ایرانی – زرتشت این کتاب تصدیق کلام مترجم است.

 

سید علی صالحی امیری

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

الامام الحسن علیه السلام فی مواجهة الانشقاق الاموی

الامام الحسن علیه السلام فی مواجهة الانشقاق الاموی

السید سامی البدری

کتاب حاضرسعی کرده است روایات و منقولات موجود در باره صلح امام حسن (ع) را در ترازوی نقد و بررسی قرار

پنج رساله سیاسی از دوره قاجار

پنج رساله سیاسی از دوره قاجار

نویسندگان

از روزگار قاجاریه رساله های بسیاری در نقد اوضاع سیاسی، اجتماعی و ضرورت اصلاحات و نوسازی برجای مانده