۲۶۶۶
۰
۱۳۹۳/۱۰/۱۶
تذکره شعرای معاصرین دار الایمان قم

تذکره شعرای معاصرین دار الایمان قم

پدیدآور: علی اکبر فیض مصحح: علیرضا فولادی - رقیه فراهانیناشر: بنیاد قم پژوهی - کتابخانه آیت الله مرعشیتاریخ چاپ: ۱۳۹۳مکان چاپ: قم

خلاصه

کتاب حاضر، تذکره شعرای قم در دوره قاجار بوده و در انتها تذکره‌ای مختصر از شعرای قمی آمده است.

معرفی کتاب

یکی از مهم‌ترین کتاب‌های مربوط به قم در دوران متأخر، بالاخره منتشر شد. کتاب تذکره شعرای معاصرین دارالایمان قم، تألیف علی اکبر فیض (1245 ـ 1312ق) تصحیح و چاپ شد. این که مدت‌ها به صورت نسخه خطی باقی مانده بود، اکنون منتشر شده و سطر سطر آن نکته تازه و اطلاعی جدید به دست می‌دهد.

مؤلف آن از ادیبان و صاحب‌منصبان قم، در حفظ تاریخ محلی این دیار، سعی وافری انجام داده است. یکی دیگر از آثار مهم او که در عین اختصار، گزارش دقیقی از قحطی وحشتناک 1288 ق داده، چند سال پیش منتشر شد.

کتاب حاضر، تذکره شعرای قم در دوره قاجار بوده و در انتها تذکره‌ای مختصر از شعرای قمی آمده است.

با توجه به تذکره شعرای قم، می‌توان فهمید که قم در دوره قاجار ادبا و شعرای زیادی داشته و مجمعی از ادبا و شعرا بوده است.

این کتاب گرانقدر، با معرفی شاعران قم در محدوده زمانی 1245 ـ 1312ق وضع ادبی این شهر را در این محدوده زمانی پیش روی خوانندگان می‌گذارد. کم و کیف نمونه‌های اشعار این شاعران متفاوت است، اما آنان عموما از جهت شاعری گمنامند و تنها چند تن مانند حصاری و شرر و صبوحی و قدرت و کوثر دیوان‌هایشان منتشر شده است.

این اثر از آن جهت اهمیت دارد که اشعار و آثار معدود این شاعران گمنام را در خود حفظ کرده است.

از جمله دیگر فواید مهم این کتاب، اشاره به برخی حوادث و وقایع تاریخی است. گزارش چگونگی بنای محله محمودیه یا میدان آیت الله سعیدی فعلی، بنای برخی آثار استاد حسن معمار از جمله تیمچه بزرگ بازار، گزارش حکومت ادیب الملک در قم، شورش اشرار اصفهان، شورش بابیه در مازندران، ماده تاریخ آیینه کاری بقعه امامزاده حمزه در شاه عبدالعظیم و ... از جمله نکات تاریخی این تذکره است.

افزون بر تذکره شعرای معاصرین، تذکره مختصری از شعرای قم هم توسط مؤلف گردآوری شده که در ادامه کتاب آمده است.

کتاب حاضر با تصحیح دکتر علیرضا فولادی و تعلیقات و فهارس سرکار خانم رقیه فراهانی منتشر شده است.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

ابن اسحاق - ابن هشام

سالها پیش باید انجام می گرفت. مقصودم ارائه ترجمه کامل سیره ابن اسحاق ب

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای